Talk:Võrguühenduste seadistamine Windows operatioonissteemis

From ICO wiki

Retsensioon #1

Artikkel on üldjoontes rahuldav. Peaideega, milleks paistab et oli "how to" stiilis õpetuse loomine, on hakkama saadud. Kõik üldpunktid on läbi käidud ja lühidalt ka kommenteeritud. See oleks ka "positiivse" poole pealt kõik.

Norida oleks aga palju. Kuna Wikit loevad huvilised nii meie koolist kui ka väljastpoolt, siis tuleks arvestada, et suur rõhk langeb sõnastusele ja eneseväljendusoskusele, ükskõik kui lühikesed need seletused ka poleks. Wiki artiklite loomise üheks eesmärgiks oli erineva IT-alase sõnavara eestindamine ja tõlkimise vajaduse rõhutamine. Siinkohal toongi välja erinevad näpukad, vead ja puudujäägid, mille parandamise peale võiks mõelda:

  • Pealkiri on vigane ("...seadistamine Windows operatioonissteemis")
  • Sõnastus, lauseehitus ja kirjavead üle terve artikli (neid ikka jagub, soovitan kasvõi spelleriga üle käia).

Üks näide väga raskesti mõistetavast lausest: "Kuna nime on vaja serveri poole pöördumiseks hiljem vaja ei oleks hea kui see on nii keeruline, et kunagi meelde ei jää".

  • Sõna "forest" ja muu tehnikaalase sõnavara tõlkimiseks soovitan surfata vallaste.ee sõnastikuveebis.
  • Umbisikuline kõneviis on parem kui "mina/sina" stiilis laused
  • Wiki artiklitel oleks hea, kui on viidatud ka teistele teemadele, mis kajastuvad autori enda artiklis. Netsh, Active Directory jms viited tuleks lisada.

- Meelis Tamm, A21