Talk:VRJ

From ICO wiki

Retsensioon XML-i, XSD ja XSLT kohta

Meeskond VRJ on koostanud XML-i struktuuri sõiduauto andmete hoidmiseks ning sellele vastava skeemi ja 2 transformatsiooni. Koostatud XML vastab ülesandepüstituses toodud tingimustele ehk sisaldab vähemalt nelja loogilist dimensiooni ja kolmel dimensioonil on kasutatud muid atribuute peale identifikaatori.

Kriitika poole pealt tuleb XML-i puhul kõigepealt märkida laialdast CDATA kasutamist. CDATA peaks välistama võimaluse, et sisu interpreteeritakse XML-na. Samas on seda antud juhul kasutatud ka sõiduauto mudeli aasta või mootori võimsuse ehk numbrite puhul, millele see ei anna midagi juurde. Samuti on küsitav vajadus panna CDATA sisse kütuse ja käigukasti tüübi andmed, mis kõigi eelduste kohaselt peaks praktikas olema eeldefineeritud valikud.

Küsitav on ka XML-is mudeli kirje struktuur. Näiteks mudeli kirjel on atribuudiks värv, kuid ülejäänud andmed on eraldi vastava elemendi alamelementideks. Loogilisema struktuuri annaks värvi lisamine teiste andmete juurde alamelemendiks.

XSD fail on ilmselt automaatselt genereeritud ja seda ei ole kriitilise pilguga üle vaadatud. Näiteks mootori võimsuse andmetüüp on tuletatud stringist, sama sisult on tegemist numbriga. Samuti puudub XML-is konkreetne viide genereeritud XSD-le. Visual Studio’s saab XSD küll otse ette näidata, kuid sellele võiks olla ka konkreetne viide XML-is.

Meeskond on esitanud kaks XSLT faili, mille väljundiks on HTML. Vastavalt ülesandepüstitusele peab ühe transformatsiooni väljundiks olema ka XML. Samuti peaks mõlemad transformatsioonid sisaldama tingimuste kontrolli, kuid antud juhul sisaldab seda ainult XSLT 2. XSLT 1 sisaldab ka trükiviga, kus “Võimsus” asemel peaks olema “Käigukast”.


Retsenseeris Meeskond "Symphony No. 7 in C-sharp minor"

Retsensioon Double Trouble meeskonna poolt

XML fail vastab nõuetele, milleks oli neli loogilist dimensiooni ning rohkem kasutatuid atribuute kui id. Atribuute on kasutatud kolmel tasemel. Positiivne on ka see, et kasutusel on ka CDATA, kuid võimalik, et sellega on veidi liialdatud. Nimelt aasta ja mootori võimsuse puhul selle kasutamine ei ole küll keelatud, kuid on ebavajalik. XML on loogiliselt ülesehitatud ja annab hea ülevaate auto infost.

XSD failis on näha, et auto aasta andmetüübiks on integer

<xs:element name="aasta" type="xs:int" />

,kuid näiteks mootori võimsuse andmetüübiks on märgitud string

 <xs:attribute name="yhik" type="xs:string" use="required" />

, mille soovitaks samuti muuta integeriks. See jäi arvatavasti meeskonnal lihtsalt kahe silma vahele.

XSLT failid on tegelikult korras. Esimesel tranfosrmatsioonis on väga ilusti välja toodud tingimuste kontroll, kus väljastatakse iga olemasolema auto andmed korrastatud listi abil. Teises transformatsioonis oli hea idee tuua välja erinevate automarkide värvi nende nimetuse kujul.

Retsenseeris meeskond DoubleTrouble.

Retsentsioon meeskonnalt Aeg

XML on loogiliselt ja arusaadavalt ülesehitatud. On olemas vähemalt 4 loogilist dimensiooni ning atribuutideks on midagi enamat kui ainult id. XML'i luues võiks mõelda ka andmekogu peale kus andmeid hoitakse. Reeglina on võiks olla igal olemil ka id - automargil ning ka mudelil.

XSD on hästi koostatud ning tundub et väärtused on läbi mõledud. Võimsuse andmetüübiks on määratud String, seega eeldan et võimsust saab märkida ka komaga.

XSLT On näha, et XSLT failidesse on süvenetud, kasutatud on keerulisemaid funktsioone ning asi ei piirdu lihtsas for each loopis ning if lauses.

Kokkuvõtes , tundub et projektil on jumet ning ainus asi mida öelda on on vaid id'de puudumised teatud olemitel.