Talk:Vrii-team

From ICO wiki

Retsensioon XML-i, XSD ja XSLT kohta

Meeskond Vrii-team on koostanud XML struktuuri erinevate veebilehekülgede kommentaaride hoidmiseks ja sellele vastava skeemi ning 2 transformatsiooni. Koostatud XML vastab ülesandepüstituses toodud tingimustele ehk sisaldab vähemalt nelja loogilist dimensiooni ja kolmel dimensioonil on kasutatud ka teisi atribuute peale identifikaatori.

XML elementide struktuur on loogilise ülesehitusega - kirjed on jaotatud kõigepealt erinevate ettevõtete järgi, mille alamkirjeteks on nende ettevõtetega seotud veebileheküljed koos lehekülgedel tehtud kommentaaridega. Samuti on XML-is otstarbekohaselt kasutatud atribuutide väärtusi, nt. alamkirjete hulga, kommentaari hinde, autori andmete või kõigi kommentaaride keskmise hinde jaoks. Siiski võiks XML-is kasutada kommentaaride teksti (text element) jaoks CDATA markeeringut, välistamaks võimaluse, et teksti hakatakse interpreteerima XML-na. Praktikas läbiks need kommentaarid enne XML kujule jõudmist eelkontrolli ja vajadusel sümbolite teisenduse, kuid täiendav kaitse piiranguteta teksti sisestuse korral ei tee kunagi paha.

XSD fail on ilmselt automaatselt genereeritud, kuid siiski paistab, et see on ka iseseisvalt üle vaadatud. Samuti on XML failis ka kommentaarina toodud võimalus, kuidas sellele XSD failile viidata. Võimalike probleemidena võib XSD puhul esile tuua sõne (string) tüüpi andmete pikkuse piiramata jätmise. Ennekõike näiteks kommentaariks oleva teksti, kuid ka kommentaari autori e-posti aadressi ja kasutajanime puhul. Samuti on piiramata publisher elemendi nime (name) atribuudi pikkus.

Meeskonna poolt koostatud 2 XSLT transformatsiooni vastavad ülesandepüstitusele osaliselt. Korrektselt on tehtud üks XML-i transformatsioon HTML-ks ja teine XML-ks, kuid kumbki transformatsioon ei sisalda ülesandes nõutud tingimuste kontrolle.


Retsenseeris Meeskond "Symphony No. 7 in C-sharp minor"