Talk:Windows 7

From ICO wiki

Taavi Salumets A21 18.10.2010

Artikkel on kenasti üles ehitatud. Tutvustus on tehtud kompaktselt ja toodud välja põhiline. Välja on toodud miinimumnõuded. Isiklikult sain täpselt teada, mis vahe on 32-bit ja 64-bit versioonidel. Samuti seda, millised on erinevate versioonide eelised ja puudused. Juurde on lisatud link võrdlustabelile, mis on samuti plussiks. Viimases punktis on käsitletud uuendusi, mis on Windows 7 lisatud. Miinustest võiks öelda, et oleks võinud lisada vähemalt ühe pildi. See oleks andnud väikese ettekujutuse inimesele, kes seda suurepärast Windowsi näinud ei ole, milline ta välja näeb. Kokkuvõtvalt võib öelda, et artikkel on hästi ja kompaktselt tehtud ning saab täpselt aru, miks Windows 7 on parim OS maailmas.

Andres Vaher A22

Minu jaoks individuaalselt ei olnud palju uut ,aga neile kel huvi on ja soovi ,et teada saada Windows 7-st midagi põhjalikumat oleks soovituslik see läbi lugeda. Samas leidin ka enda jaoks midagi uut: 32 ja 64 bitiste Op süsteemide erinevused oli huvitav lugemine ,kuna alati on olnud mingi ettekujutelm mis nende vahe peaks olema ,aga nüüd sain targemaks. Uusi teadmisi ammutasin ka uute lisade vallas: IE funktsioonid ("Mitte ,et ma seda kasutama hakkaks"),Shake. Samas vaidleks vastu pikemale aku tööeale ,kuna seda on võimalik saavutada ainult peenseadistusi tehes ,aga eks kõik oleneb ka sellest millega seda kõrvutada. Üldjuhul valdab autor teemat hästi ja ka tõlge on hästi välja tulnud ,seega minult poolt 5+.

Rasmus Aav A21

Artikkel on kirjutatud lühidat, konkreetselt ja informatiivselt. artikkel annab ilusa ülevaate Windows 7-me uuendustest ja võimalustest, ilusti on välja toodud 64-ja 32 bitiste süsteemide erinevused. Minu meelest väga hea ja ilus töö, eriti meeldib mulle, et võrdlus tabel oli juurde lingitud, mitte pildina eraldi välja toodud, see tegi artikkli konkreetsemaks ja kompaktsemaks.

Erko Umal A21

Väga hästi vormistatud artikel Windows 7 kohta.Pole millegiga liialdatud ja iga inimene saab täpse ülevaate sellest millega tegu on. Ainuke asi mille kallal võiks natuke norida on see, et ühtegi pilti ei ole, aga see on tühine, mulle lihtsalt meeldivad pildidja ma vaatn ,et siin mõnele kaas retsenseerijale ei meeldigi pildid.Seega veelkord väga informatiivne ja kompaktne artikel. Hea töö!

Rene Sepp

Artikkel annab kiire ülevaate Windows 7 võimalustest ja uuendustest. Windows 7 miinimumnõuded ilusasti välja toodud, algajale on see hea(sinna hulka ka 32bit vs 64bit). Silmailuks oleks võinud lisada mõne pildi, mis kindlasti halba ei teeks. Nagu artiklist selgus, et Windows 7 baseerub Windows Vista arhitektuuril ja tuumal, siis oleks võinud lisada artiklile mõned jõudluse võrdlused. Kindlasti oleks võinud välja uurida erinevate Windows 7 väljaannete hinnad ja lisada need artiklisse :)

Meelis Suursalu

Artikel iseenesest lühike ja lööv. Algajale arvuti kasutajale leidub kindlasti piisavalt informatsiooni kuid tahaks ka veidi norida. Kahjuks midagi eriti uudset sellest artiklist ise teada ei saanudki. Kuigi oli olemas vägagi päevakorraline teema 32bit vs 64bit siis sinna oleks võinud lisada ka draiverite ühilduvuse probleemi, kuna vähene mälu 64bitise versiooni puhul võib lihtsalt arvutit aeglustada kuid õigete 64bitiste draiverite puudumine põhjustab juba seadmete mitte töötamise. Mis minumeelest on veelgi suurem argument miks kasutatakse 32bitist versiooni. Samuti oleks võinud ühendada erinevate versoonide kirjeldused uute võimalustega, et anda veelgi paremat ülevaadet mis versioon mida sisaldab ning pakub sest siis oleks ka rohkem uudseid lahendusi välja saanud tuua nagu näiteks Windows Virtual PC. Samuti nagu ka eelpool mainiti võiks olla lisatud ka mõni jõudluse võrdlus (näiteks vista ja xpga) Tore oleks ka olnud näha rohkem linke uute võimaluste kohta näiteks Microsofti lehele et oleks mugav põhjalikumalt uute asjadega tutvuda.

Kimmo Lillipuu

Sisu: Artikkel on piisavalt sisukas ja hea ülesehitusega. On toodud välja miinimumnõuded ja windows 7 eri versioonide puudused ja lisad. Oli igati loetav ja ei tekkind sellist tunnet, et oleks mingi igav ja tuim tekst. Sai isegi midagi uut ja huvitavat loetud ning kõrva taha pandud.

Kujundus: Kujunduse kallal norida väga pole. Hea otsida ja järge pidada. Pildid ilusad ja selged. Noriks ainult võibolla selle kallal, et miinimumnõuded oleks võinud vast eespool olla ikka, aga see minu arvamus.

Juhendi kvaliteet: On põhjalik ning ülevaatlik ehk piisavalt kvaliteetne.

Viitamine: Lõpus on ilusti välja toodud viited, kust on võimalik vastava teema kohta juurde lugeda põhjalikumalt.

Eriti cool: Iga windowsi versiooni kohta on ilusti ja selgelt kõik välja toodud.

Eriti nõme: Ei oskagi midagi nõmetat välja tuua. Jäin rahule.

Andre- Marcel Peri

Sisu: Tegu on selgesti arusaadava, igati korraliku ning sisutiheda arikliga, kus on lühidalt välja toodud kõik põhilised Windows 7 uuendused ja lisad ning hästi on lahti seletatud erinevad Windows 7 versioonid, nende positiivsed ja negatiivsed küljed.

Kujundus: Kujundus on väga hea, teksti on piisavalt ning väiksed pildid erinevatest Windowsi variantides ning suuremad, uuendusi tutvustavad pildid muudavad artikli lihtsamini arusaadavamaks ning huvitavamaks.

Juhendi kvaliteet: Juhendi kvaliteet on üldiselt vägagi hea, kuid ärikasutajate lisadest oleks võinud anda veidike lahtiseletatuma ülevaate (nt. välja tuua lühidalt, mida teeb BitLocker jm. ärikasutaja lisad).

Viitamine: Väga positiive on see, et viidatud oli viiele artiklile, kuid negatiivne see, et nende hulgas oli ka üks Wikipedia artikkel.

Kokkuvõtteks: Väga korralikult tehtud töö, mida on võimalik veel veidi täiendada.

Gert Häusler

Sisu: Väga huvitav ja sisukas töö. Toodud välja erinevused, mis igas Windowsi versioonis on. Seda tehtud ühtse loogika järgi ning hästi jälgitavalt.

Kujundus: Hästi kujundatud ning liigendatud, mugav lugeda ning silmale haarata. Pildid hea näitlikustav materjal. Kasutatud Boldi tähtsama eraldamiseks

Juhendi kvaliteet: Hea ja ülevaatlik, mitte ülekoormatud üleliigse materjaliga.

Viitamine:: Välja toodud 5 viidet, mis on piisav antud töö kokkupanemiseks.

Eriti cool: võrdlus varasemate windowsi versioonidega, toodud välja suuremad muutused ja uuendused.

Puudused:: ei soovitaks kasutada materjalina Wikipediat.