Talk:Windows Server 2008 Windows Firewall

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Esiteks ei ole referaadis välja toodud, kuidas täpselt portide või programmide lubamine või keelamine käib. Oleks võinud välja tuua vähemalt kuidas mingit programmi keelata välisvõrku minemast. Rohkem on toodud välja üldist juttu, kuid seadistamiset ei ole põhjaliku infot.

Kindlasti on jäänud mainimatta ka see, millised teenused tulemüüris turvalisuse huvides on vaikimisi ära keelatud nt. Remote Desktop.


Üldiselt jätab referaat hea mulje ja annab põhjaliku ülevaate Windows Server 2008 Firewalli võimalustest. Mingil määral on ka välja toodud tulemüüri seadistamine käsurealt, kuna tihti peale ei ole võimalik teha kõike graafilise liidese alt. Siiski referaat vajab täiendamist.


Aleksei Issaikin


Korralikult vormistatud referaat. Annab ülevaate tulemüüri võimalustest, mida siis hiljem vastavalt enda vajadustele saab põhjalikumalt uurides rakendada. Kui tahta väga norida, siis oleks ehk võinud mingeid kasutuse näiteid tuua, kas või kuidas mingit reeglit luua(ala keelata firmas MSN).


Alvar Teearu AK31


Retsenseerija: Rasmus Linnamäe

Lugedes referaati ja eelmisi retsensiooni pean nõustuma, et oleks pidanud mõna reegli või reeglita paigaldamist täpsemalt kirjeldama või ilustreerima joonistega. Seal on ikka palju muid lisa võimalusi, mida siin kokkuvõttes milliseid reegleid saab paigaldada ei kajastata. Uut reeglit luues on esimeseks valikuks rule type, aga neid valikuid ei mainita üldsegi. Seda peaks veel tegema ka Connection Security Rules uue reegli lisamise puhul Mainimist vajaks veel, et loodud profiile on võimalik importida ja eksportida. Täpsemalt oleks seletust vajanud kuidas luua mingeid lihtsamaid reegleid netsh abil käsurealt (näiteks:netsh advfirewall firewall add rule name="kole_reegel" profile=domain protocol=TCP dir=in localport=80 action=block). Pisut täiendamist ei teeks paha, või pigem ise järgi proovida, vaadata mida on võimalik teha ja siis selle põhjal teha artiklit ja lisada vajalike pilte.