Talk:Windows juhend: Kuidas EFS küpeerimist

From ICO wiki

Andres Elliku A21

Üldiselt enam-vähem korralik juhend. Tegevused on korralikult seletatud ja ka pildi materjali jagub. Ka EFS agentide peatüki all oleks võinud illustreerimise ja selguse mõttes lisada mõne pildi(võibolla polnud Active Directory kasutamise võimalust). Pealkirjas on kirjaviga sees ja juhendi lõpupoole leiduv sõna "feilib" ei ole korrektne eesti keelne väljend.