Talk:Windows juhend: Kuidas seadistada mitut kuvarit Windows 8's ja uuendused

From EIK wiki

Ilja Peters A32

Väga hea juhend. Autor tõi välja ka pesade tüüpe ning mainis adaptereid. Pildid ja viited paigas. Ilusti toodu välja ka seadistuste tüübid.

Kristian Kivimägi A22

Antud juhend on väga hästi koostatud. See on loogiliselt üles ehitatud. Ei silmanud grammatika vigu. Juhendil on juures asjalik ja abistav pildimaterjal. Kasutan isegi Windows 8-t ning oli väga huvitav lugeda lõiku "Uuendused", kus oli välja toodud mis uue operatsiooni süsteemi tulekuga on muutunud. Algajate jaoks on koos piltidega välja toodud erinevad monitoride pesade tüübid ning kuidas neid ühendada. Kasutatud kirjandus on õigesti ära viidatud.

Henri Kuusk A22

Üldmulje sellest juhendist on väga hea. Juhend on hästi koostatud ja annab hea ülevaate mitme kuvari seadistamisest Windows 8`s. Samuti väga huvitavad olid need uuendused, mis seoses Window 8`ga juurde tekkinud on. Koostaja on kasutanud piisaval hulgal pildimaterjali, et olemasolevat teksti täiendada. Ka kasutatud kirjanduse hulk on piisav ja sellele on korrektselt viidatud. Selline juhend oleks kindasti abiks ka kõige algelisemale arvutikasutajale mitme kuvaris seadistamisel.