Talk:Windows juhend: Kuidas seadistada võrguühendusi Powershelli abil

From ICO wiki

Märten Rodes AK41

Juhendis on kenasti välja toodud Powershelli käsud ja näited võrguadapteri põhiliste elementaarsete seadete (aktiveerimine, IP aadress, vaikelüüs, DNS serverid) haldamiseks. Ülesehitus on arusaadav, mistõttu võiks see elu lihtsamaks teha nii administraatoril kui ka tavakasutajal, kellel on tarvis näiteks regulaarselt kindlal viisil võrguadapteri seadistusi muuta.

Antud teema alla võiks tegelikult kuuluda ka traadita võrgu ühenduste elementaarne haldamine, näiteks võrkude otsimine, ühendamine jms, mida käesolev juhend hetkel ei kajasta.

Ülo Vardja AK21

Juhend on koostatud asjalikult ja loogiliselt ja teeb asja mitte tundvale tudengile selgeks püstitatud teema (Võrgu seadistamine Powershelli abil).

Võib-olla oleks võinud ka veel välja tuua samad võimalused Powershell-ISE's, mis algajale õppurile suureks abiks on ja võimaldab üsna lihtsalt koostada käskusid ja salvestada neid Powershelli skriptideks.

Kati Novikov AK21

Juhend on asjalik ning lisaks ka väike ülevaade, kuidas powershellis abi küsida. On piisavalt lahti seletatud, et isegi algaja saab selle juhendiga oma võrgukaardi seadistatud. Võibolla oleks võinud väikese scriptinäite ka kirjutada.

Robert Ohak AK21

Hästi ja minuarust korralikult kirjutatud juhend, mis läheb minu isikliku spikritekogu hulka.

Sandra Ugast AK21

Hea ülesehitusega, ülevaatlik, korralikult läbimõeldud ja teemale vastav juhend.

Vahur Laas AK41

Juhend on hea, sagedamini esinevad operatsioonid on lahti seletatud, näited on asjakohased. Puuduseks võib ehk lugeda, et mõned pildid on liiga suured - oleks pidanud näitama ainult relevantsed ekraaniosa.