Talk:Zentyal

From ICO wiki

 • Arvustuse kirjutamisel on kasutatud versiooni 2.0-3

Artikkel annab ülevaate väga huvitava tarkavara paigaldamisest. Artikkel on ülevaatlik ja annab samm-sammulise juhendi tarkvara paigaldamiseks. Üldinfo on sissejuhatuses hästi välja toodud. Nimekiri programmi omadustest annab võimaluse enne installeerimist hinnata kas see tarkvara vastab lugeja vajadustele. Struktuur selge ja hästi loetav.

Mõned tähelepanekud:

 • Kuna artikkel keskendub Zentyal`i paigaldamise protseduurile, siis võiks artikli pealkirja muuta ka "Zentyal`i paigaldamine", sest ilmselt selle tarkvara seadistuste kohta võiks veel nii mõnegi artikli kirjutada.
 • Juhendi loomisel kasutatud tarkvara versioon võiks olla selgelt välja toodud juhendi alguses. Versiooni tähis on küll omaduste nimekirja alguses olemas(2.0), aga sellise paigutusega jääb küsimus, et kas see kehtib ka ülejäänud juhendi kohta. Lisaks versiooni tähis tuleks ilmselt välja tuua võimalikult täpselt, antud juhul siis ilmselt 2.0-1 (ekraanipiltidelt paistis).
 • Sõnastuses võiks vältida reklaamlauseid nagu "// Esimest korda on Sul võimalus kõike oma võrgutoiminguid ühes üksuses teha. //"

Kuna tegu on samm-sammulise juhendiga, siis peab jälgima, et põhisammude pildid oleksid olemas või oleks kirjeldatud, et mõni pilt on puudu.

 • pärast esmase keele ja installatsioonitüübi (Install Zentyal 2.0-1 (delete all disk) valimist tuleb uuesti keele valik)
  1 choose language.JPG
 • Seejärel pakutakse keele valiku alusel asukoha riiki nagu artiklis kirjas.
 • Klaviatuuri valiku juures on kommentaar, et // Samuti on võimalus automaatse klaviatuuri seadete tuvastamisel. Vastasel juhul tuleb järgmisel menüül klaviatuuri layout käsitsi valida.// Sellest aga ei selgu üheselt, et kumb valida. Kuna pildil on valitud "No", siis järgin seda.
 • Klaviatuuri layout`i määramise ekraanipildid puudu. Tuleb valida keel ja seejärel sellele keele vastavate layout`ide vahel. Valin Estonia ja "eliminate dead keys"
  2 choose language2.JPG

  3 choose language3.JPG
  Pärast layouti valimist laetakse osad installatsiooni failid ja püütakse tuvastada võrgu olemasolu.
 • Edasi jätkub arvuti nime (hostname) seadistamine, nagu artiklis kirjas.
 • Ei tea kas ajatsoon saadakse võrgust, regiooni seadetest või klaviatuuri seadetest, aga minu katse puhul saadi aru, et regiooniks on "Europe/Tallinn".
 • Kasutaja seadistus. Turvalisuse huvides võiks soovitada ka kasutajanime muutmist.
 • Pärast kasutaja seadistamist näidatakse eelkoostatud partitsioonitabelit ja palutakse see kinnitada, et kettale kirjutada. See valik oleks ilmselt mõistlik kasutajale lahti kirjutada.
  5 partition disks.JPG
 • //Zentyal’i profiilide ja/või moodulite konfigureerimiseks tuleb sisestada kasutajanimi ning parool.// võiks lisada, et ", mis said installeerimise käigus seadistatud.", siis on selge, et need on varem sisestatud paroolid, mitte mingid default paroolid.

Tähelepanekuid on mitmeid, aga suurem jagu on arvamused ja täiendused. Loodetavasti on mõned märkused abiks artikli kvaliteedile. Kokkuvõttes on tegu huvitava tarkvaraga ja ilmselt ei näe selle juhendi lugejad arvutit esimest korda ning on võimelised selle artikli alusel Zentyal Server`i edukalt installeerima kuid juhendi täiuse huvides võiks mõned kohad üle vaadata.
Hindaks artikli 7 punktiga 10-st

Artur Mölter (AK22_2011)