Talk:Zip

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
  • Antud teema kohta on sissejuhatus hea (lühike ja informatiivne).
  • Olemas on tarkvara installeerimise juhend ja piisavalt näiteid käskudest, et tarkvaraga toimetama hakata.


KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,1 Ei ole välja toodud, kelle on artikkel suunatud, ega seda, millised peaksid olema kasutaja eelteadmised. Toodud on kasutatud tarkvara versioonid.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5 Piisavalt ülevaatlik.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Sissejuhatuses mainitu on ka artiklis kenasti kajastatud.
Tehniliselt korrektne 1 1 Probleeme ei paista olevat.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,3 Kasutatud kirjandus on olemas, aga ei ole viidatud.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Väga hästi koostatud näited kõigi enam vajaminevate toimingute kohta.
Sisu 4 4 Kui artikkel on mõeldud algajale, siis on sisu täiesti piisav.
Ülesehitus 1 1 Artikkel on loogiliselt üles ehitatud.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Kirjavigu ei leidnud. Ka keeleliselt tundub korrektne olevat.
Kokku 10 9,4

Retsenseeris: Taavi Zeiger A21