Tulemüüri labor

From ICO wiki

Legend

Tuleb installeerida tulemüür kus tuleb lubada veebiserver, Open SSH ja Samba. Tulemüür peaks rakenduma arvuti alglaadimisel. Labor/juhend töötab Linux Ubuntu versioonidega 10.04 ja 10.10.


Installeerimine

Alguses minna juurkasutajaks

sudo -i

Veebiserveri lubamiseks:

iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Turvatud veebiserveri jaoks:

iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

SSH lubamiseks:

iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT


Täpsemalt peab lubama järgnevad pordid Samba jaoks:

# TCP 445
iptables -I INPUT -p tcp --dport 445 -j ACCEPT
# TCP 139
iptables -I INPUT -p tcp --dport 139 -j ACCEPT
# UDP 138
iptables -I INPUT -p udp --dport 138 -j ACCEPT
# UDP 137
iptables -I INPUT -p udp --dport 137 -j ACCEPT

Keelatakse INPUTi liiklus, kui konkreetseid reegleid pole seatud

iptables -P INPUT DROP

Selleks et väljaminevate ühenduste jaoks tagasi tulnud pakette ka lubataks peab tegema nii:

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

Muidugi on alati tervislik lubada localhost õue:

iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

Reeglite järjekord

IPTABLES'i seadistamisel tuleb rangelt kinni pidada reeglite järjekorrast, reegleid loetakse ülevalt alla ning sobiva reegli leidmisel rohkem edasi ei kontrollita, näiteks, kui tulemüüriseadistuses on esimene rida mis lubab sisse kõiki ühendusi, ei hakata edasi üldse vaatama, ning kõik ühendused lubatakse olenemata võimalikest järgnevatest keelavatest reeglitest.

 iptables -I INPUT 1 -i lo -j ACCEPT

Seadistuste tegemisel on hea teada mida teevad -I ja -A võtmed iptables käsu järel.

 • -A käsk lisatakse viimaseks reegliks
 • -I käsk lisatakse kindlale kasutaja poolt määratud reale
 iptables -I INPUT 5 -i lo -j ACCEPT

Lisab käsu INPUT CHAIN'i 5. reegliks, ehk kui enne 5. reeglit pole ühtegi keelavat reeglit, on kõik sissetulevad ühendused lubatud.

Kui jätta määramata reegli rea number, pannakse reegel esimeseks.Teenuse portide leidmine

NB! Suvalise teenuse pordid saad kindlaks teha netstat abil:

sudo /etc/init.d/smbd stop && \
netstat -lnut > /tmp/before && \
sudo /etc/init.d/smbd start && \
netstat -lnut > /tmp/after && \
diff -u /tmp/before /tmp/after
* Stopping Samba daemons   [ OK ]
* Starting Samba daemons   [ OK ]
 --- /tmp/before 2009-10-26 14:34:08.461610086 +0200
 +++ /tmp/after 2009-10-26 14:34:08.533616024 +0200
 @@ -1,7 +1,13 @@
 Aktiivsed internetiühendused (ainult serverid)
 Proto VvJrk SaatJrk Kohalik aadress    Väline aadress     Olek
 tcp    0   0 127.0.0.1:631      0.0.0.0:*        LISTEN
 +tcp6    0   0 :::445          :::*          LISTEN
 +tcp6    0   0 :::139          :::*          LISTEN
 tcp6    0   0 ::1:631         :::*          LISTEN
 udp    0   0 0.0.0.0:5353      0.0.0.0:*
 +udp    0   0 192.168.1.165:137    0.0.0.0:*
 +udp    0   0 0.0.0.0:137       0.0.0.0:*
 +udp    0   0 192.168.1.165:138    0.0.0.0:*
 +udp    0   0 0.0.0.0:138       0.0.0.0:*
 udp    0   0 0.0.0.0:57873      0.0.0.0:*
 udp    0   0 0.0.0.0:68       0.0.0.0:*

Kus plussiga on märgitud pordid mis lisandusid.

IPTABLES reeglite salvestamine ja taastamine

Salvestamine

Selleks, et reegleid salvestada, tuleb alguses luua koht kuhu neid reegleid salvestada

Näiteks:

 mkdir /etc/iptables

Salvestamiseks endaks tuleb sisestada käsk :

iptables-save > /etc/iptables/iptables.conf

Fail kuhu reeglid salvestadakse ei pea olema iptables.conf

Taastamine

Taastamiseks (failist mis sa varem oled salvestanud) tuleb siestada järgmine käsk:

iptables-restore < /etc/iptables/iptables.conf

Taastamine alglaadmisel

Selleks, et taastada iptables reeglis alglaadimisel, tuleb muuta /etc/network/interfaces faili

Ava fail

nano /etc/network/interfaces 

ning lisa faili lõppu järgmine rida :

pre-up iptables-restore < /etc/iptables/iptables.conf

Testimiseks tee reboot ja vaata järmise käsuga kas reeglid on olemas :

iptables -L 

Iptables resettimine

Selleks, et resettida iptables algsätedele

iptables --policy INPUT  ACCEPT
iptables --policy OUTPUT ACCEPT
iptables --policy FORWARD ACCEPT

iptables -Z
iptables -F
iptables -X

Edasijõudnutele

Siin leiab veel huvitavaid ridu:

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=159661 - väga põhjalik juhend [Beginners edition]

http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/loeng07%20-%20iptables.pdf - tulemüüri loengumaterjal

https://help.ubuntu.com/community/IptablesHowTo - ametlik juhend

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=668148 - pisut huvitavamate reeglite tegemiseks [Advanced user only]