Ubuntu varamud uusim tarkvara

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Uusimate versioonide usaldusväärsed varamud

Siia püüame koguda Ubuntu tarkvarapakettide uusimate versioonide varamute (repositooriumite) usaldusväärsed aadressid.
Muudame programminime lingiks, mis viitab programmi kodulehele - nii saab kiirelt vaadata uusimat versiooni.
Kui varamu on konkreetse versiooni spetsiifiline siis tekitame vastava alapealkirja.

Ubuntu tarkvarapakette saab otsida - http://packages.ubuntu.com/

PPA varamuid saab otsida https://launchpad.net/ubuntu/+ppas

Üldine varamu paigaldusjuhis Ubuntu Linuxis:

sudo add-apt-repository -y ppa:ppaname/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install <pakinimi> -y
sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

varamu eemaldamine

sudo add-apt-repository --remove ppa:ppaname/ppa

kui pakkide vanemad versioonid olid eelnevalt paigaldatud siis uuendamiseks:

sudo apt-get dist-upgrade -y

või ka

sudo apt full-upgrade -y

süsteemi korrastamiseks peale tarkvarapaigaldust:

sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

Lisalugemist artiklist Ubuntu repositooriumid.

Vanad Ubuntu versioonid

Vanade Ubuntu versioonide varamud leiab http://old-releases.ubuntu.com/releases/

  • ava juurkasutajana varamute fail:
    • sudo nano /etc/apt/sources.list
  • asenda archive.ubuntu.com tekstiga old-releases.ubuntu.com
  • enne salvestamist veendu, et faili lõpus on vähemalt üks tühi rida - liigu nooleklahviga alla ja kui ei saa liikuda siis järelikult ei ole tühja rida - liigu End klahviga rea lõppu ning vajuta Enter.
  • salvesta F3 ja välju F2
  • uuenda varamud: sudo apt-get update

Varamud

Ekraanipildistamine

sudo add-apt-repository ppa:linuxuprising/shutter -y && sudo apt-get update && sudo apt install shutter -y && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

Graafika

Multimeedia

Audacity

sudo add-apt-repository -y ppa:ubuntuhandbook1/audacity && sudo apt-get update && sudo apt-get install audacity -y && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

Lisalugemist Audacity 2.2 teemal http://www.omgubuntu.co.uk/2017/11/install-audacity-2-2-0-on-ubuntu

VLC

Stabiilne versioon, stable-daily varamu

sudo add-apt-repository -y ppa:videolan/stable-daily && sudo apt-get update && sudo apt-get install vlc && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

Arendusversioon (võib olla vigane), master-daily varamu

sudo add-apt-repository -y ppa:videolan/master-daily && sudo apt-get update && sudo apt-get install vlc && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

Varamu GPG viga

Kui näed veateadet:

W: GPG error: http://mirrors.dotsrc.org xenial-getdeb Release:
The following signatures couldn't be verified because 
the public key is not available: NO_PUBKEY A8A515F046D7E7CF

... siis ava terminal ning aseta sinna rida:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys A8A515F046D7E7CF

.... ja vajuta Enter. Siin tuleb selleks võtmenumbriks panna seesama number, mille peale veateade anti.

Seejärel uuenda uuesti varamute nimekiri ja nüüd ei tohiks enam seda GPG-viga tulla.

Tegemist on tavapärase Linuxi programmipakettide digitaalse allkirjastamisega, mis tänu GetDeb õige varamu maasolekule ei saanud paigaldatud ja tuleb ise käsitsi lisada.

Flatpak

Tegemist on konteinerlahendusega tarkvara paigaldamiseks. Tarkvara on isoleeritud ülejäänud süsteemist, mis võimaldab paigaldada uuemat tarkvara ka vanematesse süsteemidesse. Lisalugemist Wikipedia artiklist.

paigaldamisjuhised Ubuntule

paigaldamisjuhised teistele Linuxitele

käskude juhised

Seejärel leiab tarkvara Flathub'ist


AppImage

Tänapäevane konteinervorming rakenduste süsteemist sisuliselt sõltumatuks pakendamiseks.

Ubuntu jt selle põhjal tehtud Linuxi distrote varamu

sudo add-apt-repository ppa:appimagelauncher-team/stable -y && sudo apt update && sudo apt install appimagelauncher && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

TeX ja sõbrad

QR kood

Paketid qtqr ja qreator on uuemate distrote varamutes olemas.

Adobe Flash

Üldiselt pepperflashplugin-nonfree pakett on ajale jalgu jäänud ja enam ei kasutata. Siiski Brave veebilehitseja veel kasutab ega oska uut Adobe Flash'i kasutada kuid loodetavasti see muutub.

Vanad flash'id saab eemaldada:

sudo apt purge *flashplugin*

Alles seejärel kui vanad flash'id on eemaldatud, on mõtet paigaldada uus.

sudo apt-get update && sudo apt-get -y install adobe-flashplugin && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt clean

Tasub üle vaadata veebilehitseja sätted ja vajadusel uus Adobe Flashplugin ka jäädavalt lubada.

Java

OpenJDK

paigaldamine:

 
sudo apt install openjdk-8-jre icedtea-8-plugin default-java-plugin
sudo apt-get clean

eemaldamine (Ubuntu 16.04 LTS peal testitud):

sudo apt purge ca-certificates-java default-jre-headless openjdk-8-jre default-java-plugin default-jre icedtea-8-plugin icedtea-netx icedtea-netx-common java-common openjdk-8-jre-headless && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt clean

Tulekul on ka openjdk-9-jre ja icedtea-9-plugin (tulevikus veelgi uuem), otsimiseks:

 sudo apt search openjdk
 sudo apt search icedtea

Oracle Java

Uusimaid versioone saab vaadata Oracle'i kodulehelt vastavast osast.

Paigaldamine

sudo add-apt-repository -y ppa:linuxuprising/java
sudo apt update
echo oracle-java15-installer shared/accepted-oracle-license-v1-2 select true | sudo /usr/bin/debconf-set-selections
sudo apt install -y oracle-java15-installer

Vanemad versioonid

paigaldamine:

sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
echo "oracle-java9-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true" | sudo debconf-set-selections
sudo apt-get install oracle-java9-installer oracle-java9-set-default
sudo apt-get clean

Eemaldamine (Ubuntu 16.04 LTS peal testitud):

sudo ppa-purge webupd8team/java
sudo apt purge gsfonts-x11 java-common oracle-java9-installer oracle-java9-set-default
sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt clean
sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
echo "oracle-java8-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true" | sudo debconf-set-selections
sudo apt-get install oracle-java8-installer oracle-java8-set-default
sudo apt-get clean

Eemaldamine (Ubuntu 16.04 LTS peal testitud):

sudo ppa-purge webupd8team/java
sudo apt purge gsfonts-x11 java-common oracle-java8-installer oracle-java8-set-default
sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt clean

vajadusel paigaldada ppa-purge pakett:

sudo apt update && sudo apt install ppa-purge -y && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt clean


vajadusel paigaldada varamute haldamiseks ppa-purge pakett:

sudo apt update && sudo apt install ppa-purge -y && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt clean

Varamu ja sellega seotud tarkvara eemaldamine:

sudo ppa-purge webupd8team/java

Suhtlusrakendused

Võimalus kasutada ka mitut suhtlusrakendust korraga toetavaid rakendusi:

Signal

curl -s https://updates.signal.org/desktop/apt/keys.asc | sudo apt-key add - && echo "deb [arch=amd64] https://updates.signal.org/desktop/apt xenial main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/signal-xenial.list && sudo apt-get update && sudo apt-get install signal-desktop -y && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

Asendada xenial sobiva koodnimega tulevikus, vt https://wiki.ubuntu.com/Releases - esimene sõna Code name veerust.

MS Teams

Ametlik versioon on tulekul.
Uudis ka selle tulemise kohta.
Ametlik MS Teams'i allalaadimine
veebipõhine kasutamine

Saadaval on ka rida kolmanda osapoole rakendusi:

MS Skype

Esmalt laadida alla .deb pakk ja seejärel paigaldada. Lisatakse varamu faili /etc/apt/sources.list.d/skype-stable.list ja automaatselt imporditakse ka varamu avalik võti

deb [arch=amd64] https://repo.skype.com/deb stable main

Lisalugemist leiab:
http://www.omgubuntu.co.uk/2017/10/new-look-skype-for-desktop-released

Google Hangout

Soovitatakse kasutada rakendust YakYak https://github.com/yakyak/yakyak

Lisalugemist http://www.omgubuntu.co.uk/2017/10/yakyak-opensource-google-hangouts-desktop-app

Märkmed

Write

Käsitsikirjutatavad märkmed. Rakendus on tasuta kuid ei ole avatud lähtekoodiga.

Rakendus tuleb otse alla laadida, lahti pakkida ja käivitada http://www.styluslabs.com/download/

Sõltuvused, mida paigaldada:

sudo apt-get update && sudo apt-get install libqt5widgets5 libqt5network5 libqt5svg5 -y && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

Võimalikud veateated (Ubuntu 16.04...)

./Write: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Network.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Write)
./Write: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Svg.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Write)
./Write: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.7' not found (required by ./Write)
./Write: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Write)
./Write: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Write)
./Write: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Gui.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Write)

Paigaldada sobiv Qt versioon https://wiki.qt.io/Install_Qt_5_on_Ubuntu
Sealt valida 5.7 versioon, ainult Desktop gcc 64-bit komponent ja midagi muud (build-essential jne) ei ole vaja paigaldada. Vajadusel Qt komponentide paigaldamiseks, eemaldamiseks käivitada cd /opt/Qt/ && ./MaintenanceTool

Seejärel luua skript (asendada asukoht tegelikuga):

nano ~/.programmid/Write/write.sh

#!/bin/sh
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/Qt/5.7/gcc_64/lib
cd ~/.programmid/Write
./Write

... ja käivitusikoon kasutaja rakenduste ikoonide kausta:

nano ~/.local/share/applications/write.desktop

[Desktop Entry]
Name=Write
GenericName=Write
Comment=Free form handwritten notes
Exec=sh /home/kasutaja/.programmid/Write/write.sh
Terminal=false
Type=Application
Icon=/home/kasutaja/.programmid/Write/write.png
Categories=Office;
StartupNotify=false

Mõistagi ikoonifail write.png tuleb ise luua ja asukohad ning kasutajanimi asendada tegelikuga.

Vanemates (32-bit) süsteemides: /opt/Qt-5.7.0/5.7/gcc/lib/

Vajadusel asendada Qt versioon kasutuselolevaga.

Lisalugemist http://www.omgubuntu.co.uk/2017/10/stylus-labs-write-handwriting-notes-app-linux

Xournal

Teine märkmete käsitsikirjutamise rakendus on Xournal http://xournal.sourceforge.net/ See on suuteline ka PDF-faile muutma.

See on varamutes üldiselt uusim olemas:

sudo apt-get update && sudo apt-get install xournal -y && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

Kirjutamine

Pilv

Krüpteeri andmed pilves

Cryptomator https://cryptomator.org/
https://launchpad.net/~sebastian-stenzel/+archive/ubuntu/cryptomator

sudo add-apt-repository -y ppa:sebastian-stenzel/cryptomator
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install cryptomator
sudo apt-get clean

Linuxis võib tekkida probleem gvfs'iga

R ja RStudio

Andmeanalüüs

Ubuntu 16.04, 14.04, 12.04 https://launchpad.net/~aims/+archive/aims-desktop (pakett: rstudio-upstream-deb)

Riistvara

Ekraani heledus

Kahe ekraani tugi:

sudo add-apt-repository ppa:apandada1/brightness-controller
sudo apt-get update
sudo apt-get install brightness-controller


Nelja ekraani tugi:

sudo add-apt-repository ppa:apandada1/brightness-controller
sudo apt-get update
sudo apt-get install brightness-controller-simple

Ubuntu 14.04 LTS

Varamu esimesel paigaldamisel

Siia lisame need paketid, mille esmakordsel paigaldamisel automaatselt ka varamu lisatakse /etc/apt/sources.list.d/ kataloogi vastava .list faili kujul.

Lisavaramud

APTOSID

Mõeldud Debian unstable harule (sid).

STYRION

Ubuntu:

sudo -i
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 2FAB19E7CCB7F415
echo "deb http://styrion.at/apt/ ./" > /etc/apt/sources.list.d/styrion.list
apt-get update