Ubuntu repositooriumid

From ICO wiki
(Redirected from Ubuntu repositoorium)
Jump to navigationJump to search

Referaadi autor Vjatšeslav Jertsalov (rühm A22, õppeaasta 2012/2013)
NB!Referaadi versioon 1. on esitatud 3.12.2012.
16.12.2012 referaadi version 2 on loodud.Tehtud parandused:lisatud piltidele allikad.Kõik käsud on parandatud,kontrollitud üle ja töökorras.

Mis on Ubuntu repositooriumid?

On olemas tuhandeid programme Ubuntu kasutajate vajaduste rahuldamiseks. Enamus neist programmidest on salvestatud tarkvaraarhiividesse, mida nimetatakse repositooriumiteks (varamuteks). Repositooriumid muudavad väga lihtsaks uute programmide paigaldamise Ubuntus. Kasutades paigaldamist üle võrgu on tagatud kõrge turvalisus, sest iga programm, mis on saadaval varamutes, on põhjalikult testitud ja tehtud spetsiaalselt igale Ubuntu versioonile.

Ubuntu tarkvara repositooriumid on jagatud neljaks, arvestades Ubuntu toetust ja Ubuntu vabavara filosoofiat.

Repositooriumi komponendid on:

1.Main - ametlikult toetatud tarkvara.

2.Restricted - toetatud tarkvara, mis ei ole saadaval täiesti tasuta litsentsiga.

3.Universe - kogukonna poolt hooldatud tarkvara, st. ei ole ametlikult toetatud tarkvara.

4.Multiverse - tasuline tarkvara.

Ubuntu installi CD koosneb "Main" ja "Restricted" komponentidest. Kui paigaldusfailid asuvad võrgus, siis on palju rohkem paigaldatavat tarkvara saadaval. Kasutades tarkvarapakettide juhtimise tööriista, mis on juba süsteemi paigaldatud, võite otsida, installida ja uuendada tarkvara internetist ilma, et oleks vajalik CD.

Kuidas lisada Ubuntu repositooriumi läbi Ubuntu GUI?

Selles peatükis on kirjeldatud toimingud, mis muudavad tarkvara repositooriumite konfiguratsioonifaili.Failis

 /etc/apt/sources.list

on kirjas varamute asukohad.

Graafilises kasutajaliideses varamute muutmiseks kasutatakse Software Sources-i. Ligipääsemiseks on mitmeid võimalusi. Uuemates Ubuntu versioonides on lihtsaim viis minna läbi "Ubuntu Software Center" nagu antud näites Ubuntu 10.04 versioonis. Ava Ubuntu “Software Center”, vali Edit menüü alt Software Sources. Muudatuste tegemiseks peab sisestama parooli.

Vanemates Ubuntu versioonides,on mitmeid võimalusi:

 1. System > Administration > Software Sources.
 2. System > Administration > Synaptic Package Manager : >> Settings >> Repositories.
 3. Ubuntu Software Center : >> Edit, Software Sources.

Avaneb tarkvaraallikate aken:

Ubuntu Software Tab.png

pildi allikas:https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu

Ubuntu Software repositooriumite lisamine

Ubuntu Software vahekaart näitab varamute nimekirja või "kanaleid".

 1. Järgmised repositooriumid on vaikimisi valitud:
  1. "Canonical-supported Open Source software (main)"
  2. "Proprietary drivers for devices (restricted)" [hardware-dependent]
  3. "Source Code"
  4. Märkus: Ubuntu 9.04 (Jaunty) ja hilisematel versioonidel on "main", "universe", "restricted" ja "multiverse" vaikimisi valitud.
 2. Teisi repositooriumeid valitakse selleks, et saada liigipääsu driveritele, autoriõiguse tõttu piiratud tarkvarale, lähtekoodidele jne.
  1. "Community-maintained Open Source software - (universe)"
  2. "Proprietary drivers for devices (restricted)" - tihti kasutatav tarkvara, mis ei ole täiesti tasuta litsentsiga. Seda tarkvara toetab Ubuntu meeskond.
  3. "Software restricted by copyright or legal issues (multiverse)" - tarkvara, mis ei ole tasuta litsensiga. Seda tarkvara ei toetata.
 3. Vali "Close" muudatuste salvestamiseks.Ilmub aken, kus küsitakse, kas soovite nimekirja uuendada. Vali "Reload" nimekirja uuendamiseks.
Repobuttons.png

pildi allikas:https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu


Close, Reload ja Revert nupud täidavad kindlaid funktsioone.

1.Close "Close" nuppu tuleb vajutada mis tahes muudatuste kinnitamiseks.

2.Reload muudatuse jõustumiseks tuleb vajutada "Reload" nuppu. Reload-i vajutamata jätmisel, andmebaasi ei uuendata.

3.Revert "Revert" nupu vajutamine kustutab tehtud muudatused, mis on tehtud pärast viimast salvestamist. Tühistab muudatused, mis on ootel ja taastab endise oleku. Ei taasta süsteemi failide esialgset installeeritud seadistust.

Download Server

Severi juurdepääsu seadistamine. Kui on probleeme serveriga ühendamisel, server on aeglane, ei leia paketti, mida lootsite valitud serverist leida või lihtsalt tahate leida kiiremat serverit, klõpsake "Download from" valikut. Valikud on järgmised:

1."Main Server", "Server for ...", või "Other".

Download from.png

pildi allikas:https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu

2.Valik "Other" pakub järgmised valikuid:

1.võimalus valida serverit kõikjal maailmas.
1.selleks vali vasakult riikide nimekirjast omale sobiv asukoht ja server. Seejärel vajuta "Choose Server" nuppu.
2.Valik "Best server"
1.süsteem pingib iga kättesaadavat serverit kogu maailmas ja määrab hetke parima. Testi lõpus parima tulemuse saavutanud server on toodud esile vasakul poolel. Selleks, et valida seda serverit vajutage "Choose server" nuppu.
2.Server jääb vaikimisi serveriks seni kuni seda muudetakse. Allalaadimiskiirused ei ole automaatselt kontrollitud, nii et valitud server ei pruugi olla parim mingil teisel ajahetkel.
Choose server.png

pildi allikas:https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu

CD-ROM/DVD

CD-ROM-ilt installides võib valida või valiku tühistada järgnevast aknast:

CD-ROM DVD.png

pildi allikas:https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu

 1. Kui valitud, süsteem paigaldab CD-ROM-ilt paketi.
 2. Kui valitud, kuid CD ei ole sisestatud, ilmub sõnum, mis palub CD sisestamist.
 3. eemalda CD-ROM-i valik, kui ei plaani kasutada tarkvara installimist.

Third-Party Software Aken

Canonicali partneri repositooriumite lisamine

"Third-Party Software" vahekaardilt saab lisada Canonicali partneri varamuid. Näete kahte Canonicali partneri repositooriumide loetelu - rakendused ja lähtekoodid. Partner repositooriumites pakutakse juurdepääsu suletud lähtekoodiga tarkvarale, mis ei ole vaikimisi lubatud. Kui lubate need repositooriumid, siis tuleb vajutada nuppu "Close" ja "Reload", et salvestada ja uuendada andmebaasi.

Partner.png

pildi allikas:https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu

CD-ROM/DVD lisamine

Teisi CD-ROM/DVD allikad võib lisada vajutades "Add CD-ROM" nuppu Other Software vahekaardil, pärast CD-ROM-i sisestamist . CD-ROM/DVD lisamisel, otsitakse pakette paigaldamiseks.

PPA-de lisamine

Alates Ubuntu 9.10 on lihtne viis lisada "Personal Package Archives" (eraalgatuslikke paketiarhiive), automaatselt impordib võtmed, mis kontrollivad allalaetud tarkvara.

Nagu eespool kirjeldatud, mine Ubuntu Software Centre > Edit > Software Sources > Other Software ja vajuta nuppu Add.
Seejärel saate sisestada APT rida PPA kujul:

ppa: [username] / [ppaname].
Add-PPA.png

pildi allikas:https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu

Pärast seda vajutage Add Source ja Close. Peate uuendama tarkvaraallikate nimekirja. Seejärel saab paigaldada seda PPA paketti Software Center-ist.

Teiste repositooriumite lisamine

Selleks, et lisada mitte Ubuntu varamuid tarkvaraallikate nimekirja, veenduge, et kõik repositooriumid, mida lisate on testitud ja on teada, et nad töötavad Ubuntu süsteemis. Repositooriumid, mis ei ole loodud Ubuntu jaoks võivad tekitada probleeme, ning süsteemi töökindlus ei ole tagatud.

Et lisada täiendavaid repositooriumeid, klõpsake "Add" nuppu ja sisestage repositooriumi asukoht selles aknas.

AddApt2.png

pildi allikas:https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu

2.Sisesta APT rida , mis sisaldab repositooriumi tüüpi, asukohta ja komponente. See peaks välja nägema midagi sellist:

deb http://ppa.launchpad.net/fta/ubuntu lucid main

Repositooriumite muutmine

Et muuta tarkvaraallikat, valige see loendist ja klõpsake nuppu Edit. Kuvatakse järgnev aken:

EditSource.png

pildi allikas:https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu

Type tarkvaraallikas on binaarsel kujul "binary" (deb) tarkvara jaoks või lähtekoodina "source" (src). Vali variant, mis vastab repositooriumile.

URI sisestage kehtiv URI (Uniform Resource Indicator ) või tarkvara repositooriumi URI. Siin on näidiste nimekiri :

1.cdrom

  cdrom:[description_of_cd]/

2.ftp

  ftp://ftp.domain.ext/path/to/repository

3.http

  http://www.domain.ext/path/to/repository

4.SMB (töötab ainult siis, kui arvuti on ühendatud Samba share-iga)

  smb://path/to/repositiry

5.nfs (töötab ainult siis, kui arvuti on ühendatud nfs-iga)

  file://path/to/local/directory

4.Distribution

Valige distributsiooni nimi või versioon (lucid eespool toodud näites).

5.Components

Vali varamu sektsioon. Mitme sektsiooni valikul eralda nad tühikutega.

(näitel on olemas partnerite sektsioon.)

6.Comment

Lisa kommentaar repositooriumi kirjeldamiseks.

Repositooriumite kustutamine ja väljalülitamine

Removing.png

pildi allikas:https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu

1.Ajutiselt repositooriumi keelamiseks, eemalda linnuke vastava tarkvaraallika eest. Taastamiseks pange linnuke tagasi soovitud tarkvaraallika ette.
2.Selleks, et eemaldada lõplikult tarkvara varamu nimekirjast, vali repositoorium ja kliki "Remove" nuppu.

Kuidast seadistada repositooriumid käsurealt?

Ubuntu kasutab APT-i pakihalduse süsteemi. Varamute nimekiri asub

 /etc/apt/sources.list

failis. Muutes seda faili käsurealt, saame lisada, eemaldada või ajutiselt keelata tarkvara repositooriumeid.

Märkus: Alati on kasulik teha koopia konfiguratsioonifailist enne selle muutmist. Selleks kirjutage järgmine käsk:
 sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup

Tavaliselt /etc/apt/sources.list sisu näeb välja selline:

 # sources.list
 # deb cdrom:[Ubuntu 8.04.1 _Hardy Heron_ - Release amd64 (20080701)]/ hardy main restricted
 #deb cdrom:[Ubuntu 8.04.1 _Hardy Heron_ - Release amd64 (20080701)]/ hardy main restricted
 # See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
 #newer versions of the distribution.
 deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted
 deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted
 ## Major bug fix updates produced after the final release of the
 ## distribution.
 deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates main restricted
 deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates main restricted}}}

NB! See ei ole täielik sources.list fail.

1.Kõik read, mis algavad ühe või kahe # sümboliga on kommentaarid.

2.Read ilma # sümbolita on apt repositooriumite read. Esimesed kaks apt rida meie näites on:

 deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted
 deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted

3.Järgnevaks, mida nad tähendavad:

1.deb: need repositooriumid sisaldavad binaarseid või eelkompileeritud pakette. Need repositooriumid on vajalikud kõikidele kasutajatele.

2.deb-src: need repositooriumid sisaldavad lähtekoodi pakette. Kasulik arendajatele.

3.http://archive.ubuntu.com/ubuntu: URI (Uniform Resource Identifier), asukoht Internetis. Vaata ametliku “mirror” nimekirja või "self-maintained mirror “ nimekirja.

4.hardy: distributsiooni nimi või versioon.

5.main & restricted: sektsioonide nimed või komponendid. Võib olla mitu sektsiooni, eraldatud tühikutega.

Repositooriumite lisamine käsurealt

Universe ja Multiverse repositooriumite lisamine

Täiendav tarkvara repositooriumid nagu "Universe" ja "Multiverse" saab lubada kustutades kommentaari märgi (#) vastava apt rea eest. Antud näites eemaldame kommentaari järgmiste "Universe" ridade eest:

 deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy universe
 deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy universe
 deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates universe
 deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates universe

ja "Multiverse" ridade eest:

 deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy multiverse
 deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy multiverse
 deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates multiverse
 deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates multiverse

Märkus: Oluline lisada, et "hardy-updates" nii universe kui ka multiverse repositooriumite juures tagab uuendused.

Kui olete oma valikutega rahul, salvestage fail. Selleks, et uuendatud paketi nimekirjad äsja lisatud repositooriumitega hakkaksid toimima andke järgmine käsk:

  sudo apt-get update

Süsteem on nüüd valmis paigaldama paketid "Universe" ja "Multiverse" repositooriumitest.

Partner repositooriumite lisamine käsurealt

Saate lisada partner repositooriumid eemaldades kommentaari järgnevate ridade eest /etc/apt/sources.list failis:

  deb http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner
  deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner

Uuendage nagu enne:

  sudo apt-get update

Märkus: Tarkvara partner repositooriumid ei ole avatud lähtekoodiga.

Teiste repositooriumite lisamine käsurealt

Märkus: On olemas mõned head põhjused, miks võiksite tahta lisada mitte Ubuntu repositooriumeid oma tarkvaraallikate nimekirja. Mõni tarkvara ei oma Ubuntu patenti ja litsentsi mõnes riigis. Kui soovite lisada repositooriumid, mis pakuvad sellist tarkvara, siis veenduge, et kõik repositooriumid , mida lisate sel viisil on testitud ja on teada, et nad töötavad Ubuntu süsteemiga. Repositooriumid, mis ei ole loodud Ubuntu jaoks võivad tekitada vastuolu teie süsteemis ning võib sundida süsteemi uuesti paigaldama.

1.Teisi tarkvara varamuid saab lisada oma tarkvaraallikate nimekirja lisades apt repositooriumi rea. See peaks välja nägema midagi sellist:

 deb http://mirror3.ubuntulinux.nl/ hardy-seveas freenx

2.Lisage rida sources.list faili lõppu ja salvestage fail.

Seejärel uuendage pakettide nimekirja:

 sudo apt-get update

Uuendatakse antud masinas kõik repositooriumi ning pakettide info.

Launchpad PPA repositooriumite lisamine käsurealt

Alates Ubuntu 9.10, Karmic Koala, tutvustati mugavat uut käsku Launchpad PPA (Personal Package Arhive) repositooriumite lisamiseks käsurealt: add-apt-repository. See käsk on ilmselt sama nagu addrepo, mis on Debian-is.

1.Repositoorium on failis /etc/apt/sources.list ja varundatakse /etc/apt/sources.list.save (luuakse fail /etc/apt /sources.list.list.d kausta).

2.Kui avalik võti on vajalik ja saadaval, laetakse automaatselt alla ja registreeritatakse.

3.Esiteks peab installima "python-software-properties"

  sudo apt-get install python-software-properties
  sudo add-apt-repository ppa:<repository-name>

Näide: sudo add-apt-repository ppa:nhandler

Repositooriumite aktiveerimine(mitte-interaktiivse) skriptiga käsurealt

Probleem: Otsite viisi, mis võimaldaks lisada repositooriumid ilma kasutaja poolse info sisestamiseta.

Näide: Loote installimise skripti ühe rakenduse jaoks, mis vajab tarkvara pakette Universe või Multiverse repositooriumitest. Alljärgneva on lihtne skript, võimaldab lisa repositooriumeid, mis vaikimisi on välja kommenteeritud Ubuntu 8.04 LTS.

1.Esiteks tehke originaal sources.list failist koopia.

  sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup

2.Tehke muudatusi ja eemaldage kommentaarid repositooriumite loetlelust sources.list failis.

  sudo sed -i -e "s/#deb/deb/g" /etc/apt/sources.list

3.Uuendage tarkvara repositooriumeid andes järgmine käsk:

  sudo apt-get update

Uued tarkvara varamud peaksid nüüd olema kasutusvalmis.

Probleem: Otsite viisi, varamu aktiveerimiseks, mida soovite jagada oma tarkvara kasutajatega.

1.Esiteks tehke originaal sources.list failist koopia.

  sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.orig

2.Looge uus fail lõpuga sources.list /etc/apt/sources.list.d kataloogi

  echo 'deb http://www.yourdomain.com/packages/ubuntu/' >> /etc/apt/sources.list.d/yourdomain.sources.list

3.Uuenda tarkvara repositooriumeid andes järgmine käsk:

  sudo apt-get update

4.Pidage meeles, et peate paketid allkirjastama ja kasutajad peavad importima PGP võtme. Vastasel juhul nad peavad kinnitama, et soovivad paigaldada ebausaldusväärsed pakette teie repositooriumist.

Kasutatud kirjandus

1. https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu
2. https://help.ubuntu.com/community/Repositories/CommandLine