User:Aaia

From ICO wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Antti Aia
Esitamise kuupäev: 19. september 2011

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus: 5.2.7. Korduseksamid ja -arvestused on tasulised, v.a riigieelarvelisel õppekohalõppivatel üliõpilastel. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga. 5.3.6. Kui õppur ei saanud eksamil positiivset tulemust, võib ta sooritada korduseksami kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu, kusjuures õppejõul on õigus anda täiendavaid ülesandeid, mille täitmine on korduseksamile lubamise eelduseks. Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.


Küsimus 3

Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad?

Vastus: VÕTA programmi raames töökogemuse arvestamiseks tuleb esitada IT Kolledži VÕTA komisjonile avaldus koos töökogemust kirjeldavate ja tõendavate dokumentidega, mille on soovitatav eelnevalt komisjoniga kooskõlastada. Lisaks tuleb maksta ainepunktide tasu ja taotluse läbivaatamise baastasu, mille kehtestatakse igaks õppeaastaks uuesti. Tasude maksmise kohta tuleb välja trükkida maksetõend ja lisada see avaldusele. Avaldus esitatakse kõigepealt õppeosakonda, kust see siis edastatakse juba VÕTA komisjonile. Komisjoni korrapärased istungid toimuvad juba enne punase joone päeva ja seetõttu tuleb VÕTA komisjonile esitada vajalikud dokumendid varakult.