User:Akangas

From EIK wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Arvi Kangas
Esitamise kuupäev: 09. november 2012

Essee

Essee teemaks valisin aine raames salvestatud loengud.

Õppekorraldus ja sisekord. Tegemist oli sissejuhatava loenguga. Tutvustati kooli kodukorda, meid ees ootavat õppeprotsessi, majas tegutsevaid klubisi jne. Jäi kõlama mõte, et tuleb palju iseseisvalt IT-ga tegeleda, ainult kooli antud ülesannetest ei piisa. Seda korrati varem infotunnis ning seda kordasid ka mitmed esinejad järgnevates erialatutvustuse loengutes.

Helpdesk. Töövaldkond mille üle on heidetud väga palju nalja. Esinejad suutsid olla mõnusalt eneseiroonilised. Ootamatuna tulid ette mõned eeldused, et töödata helpdeskis. Näiteks soov inimesi aidata. Mul olid endal negatiivsed eelarvamused helpdeski suhtes. Arvatavasti just nendest iroonilistest naljadest. Sellepärast oligi imelik näha eelduste nimekirjas sellist positiivset asja.

Subjektiivselt programmeerimisest, stereotüüpidest ja kogukonnast. Ma ei tea kui subjektiivselt saan rääkida esinejatest selles essees, kuid antud loengu esineja oli teistest kõige positiivsem. Meeldis programmeerimise samastamine teiste loovate aladega. Isiklikust kogemusest võin öelda, et ka kujutavas kunstis on tuima tööd palju. Enamuse ajast võtab harjutamine, analoog sellele oleks vist et sa koguaeg õpid programmeerimiskeelt endale selgeks. Ja sa ei saa seda keelt mitte kunagi lõplikult selgeks.

IT tööturg. Loengus oli väga palju praktilise näiteid. Kuna ma ei ole IT alal mitte kunagi varem töödanud, oli sellest loengust mulle kõige rohkem kasu. Tulevikus tean millisesse auku mitte astuda.

Karma. Martin Paljak esindas sellist väga mõnusat egoismi. Loengu alguses ei olnud päris aru saada, kuidas sellel kõigel karmaga pistmist on. Kuid loengu lõpus jõudis sõnum lõpuks kohale: sinu enda valikutest sõltub ka sinu heaolu.

Tere tulemast Ignite'i maailma. Loengu tipphetked olid mängud ning nendele järgnenud seletused tulemuste kohta. Väga leidlikult põhjendati sellega Ignite poolt järgitavat ideoloogiat. Antud töökorraldus oli minu jaoks uudne. Samuti see, et asi paistis isegi töötavat.

Testimine ja tarkvarakvaliteet. Pean tunnistama, et ka minul olid testimise suhtes väga suured eelarvamused. Esineja paistis olevat nende eelarvamustega varem kokku puutunud ning nendest ta ka alustas.

Infotehnoloogia haiglates. Pilguheit maailmasse mida ma ei teadnudki et eksisteerib. Paljud ideed, millest räägiti, olid väga loogilised. Näiteks wifi palatitesse ja arstidele iPadid, kus olid kirjas haigete haiguslood.


Nende loengute sarja eesmärk oli vist see, et näidata IT tegelikku ulatust ja levikut maailmas. Esinejad olid teineteisest erinevad nii oma teemade, kui ka ideoloogiate ning töösse suhtumise poolest. Vähemalt ei ole mul enam seda muret, et IT koosnebki ainult kurjadest sysadminnidest või cubicle`s istuvatest office droonidest.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Tuleb registreerida ennast õppeosakonnas või ÕIS-is "minu asjad" all. Korduvsoorituste ajad on samuti kirjas ÕIS-is. Korduvsooritust saab teha ülejärgmise semestri punase joone päevani. REV õppekohal maksab see 14,2 eurot. RE õppekohal on see tasuta.

Küsimus 2

Mis on need tegevused, mis tuleb teha enne punase joone päeva? Panna kirja vähemalt neli (4) tegevust. Eksamil on saadud positiivne hinne, kuid on soov seda hinnet parandada. Mitu korda on võimalik hinnet parandada ja milline hinne läheb akadeemisele õiendile lõpetamisel?

Vastus

Tegevused enne punase joone päeva: Individuaalse õppekava koostamine. Diplomitöö (juhul kui see on) deklareerimine. Akadeemilise puhkuse avalduse esitamine. Akadeemiline liikumine

Korduseksamit saab taotleda ühe korra kahe semestri jooksul. Korduseksamil saadud kõrgem hinne asendab eelneva eksami hinnet. Tulemuseta korduseksami puhul säilib esialgne hinne.


Kasutatud viited:

[1] [2]