User:Akannus

From EIK wiki
#!/bin/bash
#autor = Alfi Kannus
#Versioon 0.1
#Küsib kasutajalt kataloogi, mida luua ning loob, ning kirjutab ka PATH kausta uue PATHi
#Töötas Mac OS -is

#Küsib mis soovite kataloogi nimeks panna

read -p "Kataloogi nimi, mida soovite PATHi sisestada" PATHi
echo " "
export PATH=$PATHi:$PATH 
 
#Kirjutab PATH failikausta ka sisestatud uue kataloogi

var="$PATHi"
echo $var >> /etc/paths