User:Alsepp

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Aleksandra Sepp

Esitamise kuupäev: 19. oktoober 2016

Essee

Läksin esimesele Õpingukorralduse loengule [1] huviga, kuid samal ajal ei oodanud midagi väga põnevat. Omandasin oma esimest kõrgharidust majanduse erialal 12 aastat tagasi TTÜ's ning väga hästi mäletasin et sama aine seal oli pigem formaalsus. Olid kohal - saidki arvestust. Lihtne. Loeng toimus üsna elavas tempos, saime teada palju kasuliku infot. Kõige rohkem jäid meelde rektor Peeter Lorentsi sõnad ajuholograami joonest ja õnnitlusest ellujäämise otsustamise puhul. Jah, see oli üks põhjusest, miks ma läksin õppima täiesti tundmatu minu jaoks IT-maailma - et trennida aju ja avada varu ust tulevikku.

Peale teist loengu [2], kus sain teada, et arvestuse saamiseks tuleb varuda aega ja kannatust, sain ka infot, et diplomi kaitsmist transleeritakse ning küsimusi võib tulla Skype'i kaudu suvalistelt inimestelt-see tekitas mõteid. Positiivne oli see, et õppejõud jagas enda kogemusi ja igati julgustas rääkida õppeosakonnaga, õppejõududega küsimuste ja probleemide lahendamiseks.

Alustasin videote vaatamisega, samal ajal mõeldes, et ei saagi rakendada õppejõu K.Karmo soovitusi tegeleda eelkõige Javaga ja muude oluliste ainetega, kuna arvestuse aeg pidi kohe käes olema. Selleks, et ennast natuke motiveerida, alustasin ma sellest loengust, mille teema pakkus mulle kõige rohkem huvi. Teemaks oli IT ja Turundus [3]. Kuna praegu tihedalt töötan turunduse tiimiga ning IT on mu uus eriala, siis mõtlesin, et antud loeng saab olema kasulik igas mõttes. Ja mul oli õigus! Esiteks, olles panganduse taustaga, oli väga põnev kuulata, kuidas oli läbiviidud IT ja Äri poolte kokkuviimine. Teiseks, kuna olen seotud sihitud pakkumistega, oli huvitav piltlik näide üldistatava targeteerimise kohta, mille tulemuseks kõnetatavateks klientideks osutusid prints Charles ja Ozzy Osbourne. See oli naljakas, väga illustreeriv ja selletõttu ka natuke kurb, sest osaliselt vastab päriselule.Loeng tekitas minus erinevaid emotsioone, mida ka jagasin järgmisel tööpäeval oma kollegidega ning mille tulemusena tekkis paar huvitavat mõtet.

Nii leidsin ma selle aine iva - enam polnud tunnet, et pean seda igaljuhul ära tegema, sest et on kohustuslik, vaid tekkis soov vaadata kõiki loenguid ära, et saada rohkem aru IT inimestest, võimalikkest perspektiividest, saada uusi mõtteid praeguse tööala jaoks ja inspiratsiooni.

Andres Kütti [4] loeng oli väga hea minu jaoks, vaatamata sellele, et ta oli tutvustatud nagu "introvert, kes sundis ennast esinema". Korduvalt kuulsin, et programmeerimist ei saa õpetada, peab olema endas initsiatiivi ja tahtmist. Kuna matemaatiline analüüs alles ootab ees, kuid enamus on juba seoses sellega masenduses, siis oli hea kuulda, et mõistlik on keskenduda aine sisu peale, mitte aine sildi peale. Üritan seda meelde jätta ja rakendada.

Järgmised esinejad [5] rääkisid enda teekonnast oma unistuseni ning teiste "Eesti Maffia" IT-ettevõtete edulugusid. Mõtlesin, et kui tekkib võimalus ennast testijana proovile panna - siis teen seda.Tekkis tunne, et see teema võiks olla minule sobiv.

Süsadminnimise loengus [6] kuulsime sama asja, mida ka Java aines - sa pead väga hästi teadma, mida tähendab iga konkreetne koodijupp, pead teadma, kuidas asjad töötavad. Oluline on ka hinnata enda aega, sest see on kõige väärtuslikum. Samuti, iga töö peab olema vastavalt tasustatud.

IT tööturu kohta olid mul väga vähesed teadmised enne loengu[7]. Kuid tuli välja, et inimeste mitte edutamine on tavaline Eesti praktika ka antud alal. Kahjuks olen ise kokku puutunud olukorraga, kus palka ei tõsteta, inimestel kaob motivatsioon, kuid mingil põhjus tööandjal on lihtsam palgata uut inimest organisatsioonist väljaspoolt, kulutada aega värbamiseks, uue spetsialisti õpetamiseks, kui motiveerida enda head olemasoleva spetsialisti. Oli huvitav kuulata mõtteid Riigiasutuste sisemiste probleemide ja eripärade kohta. Jätkuvalt oluline - eneseväljendus ja enesemüügi oskused. Koostöö IT ja Äri vahel on väga oluline - suhtlemine, teinetesest aru saamine.

Ivar Laur tutvustas MTA analüüsi eripärasid [8], rõhutades, et kasutuses olevad andmed peavad olema masinloetavad. Samas väga oluline on nende andmete õige tõlgendamine stitistikute ja äri poolt. Küberkaitse loengul sain infot küberkaitse tekkimimisest ja arendamisest Eestis[9].

Kokkuvõttes tahaksin ma tänada selle eest, et Õpingukorraldus ja erialatutvustus IT Kolledžis osutus nii läbimõeldud ja kasulikkuks õppeaineks. Tegin endale loengute kuulamise ajal mõned märkmed ning nende seas on paar raamatut, mida tahaksin lähimal ajal läbi lugeda. Olen tänulik, et sain kasutada võimalust oma ettekujutust IT mitmekise maailma osas nii palju laiendada.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?

Vastus

Eksami uuesti sooritamiseks pean tegema järgmised tegevused:

 1. registreeruda korduseksamile ÕIS-i kaudu, klikates enda andmete lehel lingile “Kordussooritused”;
 2. registreerumise ja soorituse vahele peab jääma vähemalt 2 tööpäeva;
 3. ühe õppeaine piires on õppuril õigus kuni kolmele sooritusele.

Korduseksami õigus kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani peale õpetamisel olnud semestrit. Riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal tudengile on korduseksam tasuta, tasulisel (OF) õppekohal tuleb maksta kordussoorituse tasu 20 €. Mõlemal juhul registreerimine korduseksamile on kohustuslik.[10]

Küsimus 3

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Akadeemilist puhkust esimesel õppeaastal on võimalik taodelda tervislikel põhjustel, lapse hooldamiseks või ajateenistusse asumiseks. Selleks tuleb esitada õppeosakonda vabas vormis avalduse rektori nimele ja vastava lisadokumendi. Maksimaalne puhkuse aeg on kuni 3 aastat kuid seda juhul, kui põhjuseks on lapse hooldamine – kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Avaldusele tuleb lisada lapse sünnitõendi. Akadeemilise puhkuse lõpetamiseks tuleb esitada õppeosakonda vastav taotlus hiljemalt puhkuse lõppemise järgse semestri punase joone päevaks. Akadeemilise puhkuse ajal ei ole lubatud sooritada eksameid/arvestusi varem deklareeritud õppeainetes, milles kehtib põhi- või kordussoorituse õigus (v.a. erijuhud) ning ei arvestata akadeemilisele puhkusele jäämise semestrit õpitud semestriks.[11]

Ülesanne

Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas X EAPd ja teise semestri lõpuks Y EAPd? Kui suur on teile esitatav arve? X ja Y väärtused võtke allpool olevast tabelist selliselt, et X väärtus vastab teie üliõpilaskoodi eelviimasele numbrile (22) ja Y üliõpilaskoodi viimasele numbrile (23).

Lahendus

Vastavalt minu üliõpilaskoodi numbritele, ülesanne algandmed on järgmised: esimese semestri lõpuks on 22 EAP ja teise semestri lõpuks on 23 EAP. Õppekulude osalise hüvitamise kohustuse (vt. ÕKE p. 1.2.19) tekkimise aluseks oleva õppekava täies mahus täitmise määr on vastavalt Eesti Infotehnoloogia Kolledži nõukogu otsusele (protokoll nr 3C-1/13-2, 27.02.2013) 2016/2017 õppeaastal 27 EAP semestris ja õppekulude osalise hüvitamise määr on 50 € 1 EAP kohta. Õppekulude osaline hüvitamine toimub õppekava täies mahus täitmata jäänud semestrile järgneval semestril, täpne maksetähtaeg on määratud esitataval arvel.[12]

 1. (27-22)*2+(27-23)=5*2+4=14 EAP ulatuses tuleb hüvitada õppekulud aasta lõpuks
 2. 14*50= 700 eurot

Viited

 1. Karmo, K. (23.09.2016). Õpingukorraldus ja erialatutvustus, 1.sissejuhatav loeng (sügis 2016).[1]
 2. Karmo, K. (08.10.2016). Õpingukorraldus ja erialatutvustus, 2.sissejuhatav loeng (sügis 2016).[2]
 3. Mardisoo, H., Starman AS (12.10.2016). "IT ja turundus" [3]
 4. Kütt, A. (31.08.2016). Sinna ja tagasi. Arhitekti lugu. [4]
 5. Kruustük, K., Kruustük, M. (Testlio) (07.09.2016). Testimine ja startupid [5]
 6. Lembitu Ling aka Snakeman (14.09.2016). "Süsadminnimisest" [6]
 7. Septer, A. ja Koltšanov, E. (SCRUM master) (21.09.2016). "IT tööturg" "Karjäärikäänakud" [7]
 8. Laur, I., EMTA analüütikaosakonna juhataja (28.09.2016) "Andmed ei allu analüüsile" [8]
 9. Priisalu, J. (05.10.2016). Eesti Vabariigi küberkaitse. [9]
 10. IT Kolledž (24.05.2016; 2016/2017 õppeaasta). Õppekorralduse eeskiri [10]
 11. IT Kolledž, Vastused korduma kippuvatele küsimustele [11]
 12. IT Kolledž, Finantsiinfo [12]