User:Hkroonsa

From ICO wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: H31m2r Kr00n522r3
Esitamise kuupäev: 15. oktoober 2011

Õpingukorralduse küsimused

Essee

Arvestatud juba.

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Arvestuse läbikukkumisel on õigus uuesti proovida kolmel korral kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani. Kordusarvestusele saamiseks tuleb läbi rääkida õppejõuga ja Temaga kokkuleppele saada kuna reeglina eeldab kordusarvestus õppuripoolset täiendavat ettevalmistust, mille tagamiseks on õppejõul õigus anda õppurile piiratud mahuga täiendavaid iseseisva töö ülesandeid. Kordus arvestusele tuleb registreeruda õppeosakonnas ja uue arvestuse tähtaja määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Kui oled RE õppekohal olev üliõpilane siis kordussooritus on tasuta. Aga REV õppekoha puhul tuleb tasuda kordusarvestuse tasu (IT Kolledži rektori käskkirjaga kehtestatud tasu) hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast.

Küsimus 1

Teisel või kolmandal õppeaastal avastad, et teine õppekava sobib paremini ja sa otsustad õppekava vahetada. Millised on tegevused ja mis ajaks need teha tuleb, et vahetada õppekava?

Vastus

Akadeemiline liikumine võib toimuda vabade õppekohtade olemasolul kaks korda õppeaastas enne akadeemilises kalendris märgitud semestri punase joone päeva. Õppekava vahetamise taotlemiseks esitab üliõpilane hiljemalt 1 tööpäev enne semestri punase joone päeva IT Kolledži õppeosakonda rektori nimele vabas vormis kirjaliku avalduse. Õppekava vahetuse korral lisatakse avaldusele nimekiri õpisooritustest, mille arvestamist uue õppekava osana taotletakse. Üliõpilase poolt õppekava vahetamine kinnitatakse rektori käskkirjaga hiljemalt 1 nädal pärast semestri punase joone päeva.