User:Hniidas

From EIK wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Heiko Niidas

Esitamise kuupäev: 2. oktoober 2012

Essee

Dell ning tema triibud

Eelmisel nädalal avaldas CIO.com,[1] et ülemaailmselt tuntud ning maailma suurimate riistvara tootjate hulka kuuluv Dell on tegemas suuri muudatusi, panustades edaspidi rohkem enda tarkvara ning toodete arendussektorile.

Mis täpselt sellise muutuse tagamaad võivad olla on hetkel raske öelda. Isiklikult arvan, eeskuju on ilmselt võetud konkurentidelt. Näiteks HP ja IBM alustasid samuti arvutite müügiga, kuid on tänaseks päevaks märkimisväärselt laiendanud oma toodete, teenuste valikut infotehnoloogia valdkonnas ning teinud seda vägagi edukalt. Siinkohal väärib ära mainimist tõsiasi, et IBM on nüüdseks keskendunud peamiselt tarkvara müügile ning arendamisele, HP on aga näiteks edukalt hõivanud suure osa printerite ning erinevate printimislahenduste turusektorist.

Antud samm näeb pikemas perspektiivis ilmselt ette ka riskide maandamist, kuna uute tarkvara toodete ning teenuste puhul väheneks ettevõtte sõltuvus arvutite ning seadmete müügitulust. Uue majanduslanguse puhul ei kibeleks ilmselt paljud meist uut arvutit ostma, kuid juba soetatud masinates erinevate toodete ning teenuste jooksutamine litsentsitasude eest on paratamatu.

Dell-i tulevikuplaan tundub selge ning innovaatilise ettevõttena tahetakse ilmselgelt pakkuda veelgi paremaid terviklahendusi mis parandaksid veelgi seadmete kvaliteeti ja töökindlust ning mis veelgi olulisem muudaksid tavakasutaja või administraatori elu veelgi lihtsamaks.

Ilmselgelt ei hakata ratast siiski leiutama ning peamiseks eesmärgiks jääb oma seadmete ning uute teenuste kokkusobitamine. Kuidas täpselt ja kui kiiresti ühes maailma suurimas riistvara ettevõttes muutused toimuvad, kuidas eesmärgid teoks saavad ning realiseeruvad näitab juba aeg.

Kerge ei saa see kindlasti olema, sest riistvara turul ollakse küll usaldusväärne ning tunnustatud oma kvaliteedi poolest, kuid tarkvara maailm on juba hoopis uus peatükk Dell-i senises ajaloos. Nagu sellistel puhkudel tavaks, kui ise ei oska või ei ole piisavalt häid ideid, tuleb mõni uudse ning hea lahendusega turule tulnud väikefirma ära osta ning toodet juba edaspidi Dell-i nime all turustada.

Riski on juba veidi maandatud asjaoluga, et Dell on omandanud mitu tarkvara arendusega tegelevat ettevõtet, ning planeerib endaga liita ka „Quest Software“ nimelist asutust, kus arendati välja SQL serverite monitooringu ning diagnostika lahendus, mis pälvis Microsofti parima „TechED 2012“ auhinna. [2] Sellise uue ning kõrgelt tunnustatud toote kaasabil võib Dell küll rahuliku südamega uute muutuste suunas seilata.

Kindlasti mängib sellise sammu puhul oma rolli ka rahaline pool, sest iga suurem muudatus nõuab suuri investeeringuid, mis tihtilugu ei kindlusta lõppresultaati ega vähenda kaasnevaid riske. Määravaks võib saada iga vale otsus, kuid ilmselgelt on Dell oma eesmärgid ning nendega kaasnevad riskid läbi analüüsinud ning viinud riskiastme minimaalsele tasemele.

Dell-il peaks arenguetapiks vajalikke vahendeid jaguma ja õigete otsuste ning valikute puhul peaksid algsed investeeringud end juba peagi õigustama. Näitena võiks tuua, et uue arvuti või serveri tootmise pealt teenib Dell hetkel kindlasti palju vähem kasumit, kui tulevikus uute teenuste ning tarkvara litsentside pealt.

Kuigi kogu protsessile koos implementeerimisega võib kuluda aastaid, soovin mina omaltpoolt Dell-ile vaid tuult tiibadesse ning jään huviga ootama milliseid muutusi, uusi tooteid ning teenuseid selline samm endaga kaasa toob. Areng on kindlasti vajalik, sest kasutajate vajadused ja nõudmised suurenevad pidevalt ning ka konkurents infotehnoloogia turul kasvab iga aastaga. Loodetavasti langetab Dell ka protsessi käigus oma sülearvutite hindu, sest üks töökindel masin kuluks õppetööks marjaks ära.


Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

• Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi?

Eksam tuleb uuesti sooritada. Üliõpilasel on ühe õppeaine raames õigus kolmele kordus eksamile. (P.5.2.12.).

• Kaua on võimalik eksamit teha?

Eksamit on võimalik uuesti sooritada kahe semestri jooksul peale aine õpetamissemestri lõppu. Õppejõul on õigus anda täiendavaid ülesandeid, mille täitmine võib saada korduseksamile lubamise eelduseks (P.5.3.6.).

• Kellega kokkuleppida, et eksamit teha?

Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. (P.5.3.6.) Tasumise tähtaeg on hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast. (P.5.2.9). Kordussoorituste ajakava avaldatakse ÕIS-i rubriigis “Minu asjad” ja õppehoone 2. korruse infostendil. (P.8.).

• Kuidas toimub järeleksamile registreerimine?

Kordussooritusele pääsemiseks on vaja sellele registreeruda, mida saad teha ÕIS-i kaudu, klikates enda andmete lehel lingile “Kordussooritused”. (P.8.).

• Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal?

Riigieelarvelisel kohal olevale õppurile on korduseksami sooritamine tasuta. (P.5.2.7.).

• Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Riigieelarve välisel õppuril tuleb tasuda korduseksami tasu vastavalt rektori käskkirjaga kinnitatud määrale (P.5.2.7.) Kehtiv kordussoorituse tasu on 14,2 € (P.8.). Õppur peab olema eksamile registreerunud ja kordussoorituse korral tasunud makse hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast. (P.5.2.9).

Küsimus 4

Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad?

Vastus

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks tuleb IT Kolledži õppeosakonda viia hiljemalt 10-ndal tööpäeval enne punase joone päeva, vormikohane taotlus koos vajalike lisade ning maksekorralduse koopiaga. (II Taotlus P.1).