User:Jliiva

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Bash1

#!/bin/bash
#Autor: Juhan Liiva; jliiva@itcollege.ee
#Versioon 0.1

#Kuvame kasutajale ebaõnnestunud sisselogimisi viimase kolme päeva jooksul
#järjestatuna kõige enam ebaõnnestunud logimisi teinud kasutaja järgi

faillog -a -t 3 | tail -n +3 | sort +1 -2 > vead.txt

echo "Tulemus kirjutati vead.txt faili"

Bash2

#!/bin/bash
#Autor: Juhan Liiva
#Versioon: 0.1

#Skript Lisab kataloogi PATH muutujasse

#Kontrollime kas argument on olemas

if [ -z "$1" ];
then
  echo "Kasutamine: $0 <lisatav path kataloog>"
  exit 1
fi

#Esimene varjant tavakasutajale, teine root kasutajale

if [ $UID -ne 0 ]; then
	echo "Lisame uue path kataloog: $1"
	export PATH=$PATH:$1
	echo PATH='$PATH':$1 >> $HOME/.bashrc
	/bin/bash --rcfile $HOME/.bashrc
else
	echo "Lisame uue path kataloog: $1"
	export PATH=$PATH:$1
	echo PATH='$PATH':$1 >> .bashrc
	/bin/bash --rcfile .bashrc
fi

Python1

#!/usr/bin/python
#Autor: Juhan Liiva
#Versioon: 0.1

#Skript lisab kasutaja antud aliase .bashrc faili ja taaskäivitab selle

import sys
import os
import subprocess

if len(sys.argv) == 3:
    f = open(os.path.join(os.getenv("HOME"),".bashrc"),'a')
	f.write("\n" + 'alias '+ sys.argv[1] + '=\'' + sys.argv[2] + "\'\n")
	f.close
    subprocess.call('/bin/bash --rcfile $HOME/.bashrc', shell=True)
else:
	print "Kasutamine: " + sys.argv[0] + " <alias> <\'mille alias\'>"

Python2

#!/usr/bin/python
# -*- encoding: utf-8 -*-
#Autor: Juhan Liiva
#Versioon 0,1
#Krüpteerimisskript nihutusega 10 kohta, võtab sisendfaili ja nihutab igat tähemärki 10 kohta, tulemuse väljastab väljundfaili. Parameetriteks, mis alguses sisse antakse on sisend- ja väljundfaili nimed

import sys

try:
	input_filename, output_filename = sys.argv[1:3]
except ValueError:
	print "Kasutamiseks: %s <sisendfail> <väljundfail>" % sys.argv[0]
	exit(255)

fin = open(input_filename)
fout = open(output_filename, "w")

stdalph = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z']
crypalph = []

shift = 10
for x in range(0,26):
	crypalph.append(stdalph[(x+shift)%26])

cryptmessage =''

for y in fin:
	if stdalph.count(y):
		cryptmessage += crypalph[stdalph.index(y.lower())]
	else:
		cryptmessage += y

fout.write(cryptmessage)
fin.close()
fout.close()

Powershell1

#Autor: Juhan Liiva
#Versioon: 0.1

#Skript leiab kasutaja kodukataloogit kõik 0-suurusega failid, kuvab need ja küsib kas need ka kustutada

$failid = get-childitem "C:\Documents and Settings\$env:USERNAME" -recurse | where { $_.Length -eq 0 }
echo $failid
$jatku = $failid | remove-Item -confirm 2> $null

Powershell2

#Autor Juhan Liiva
#Versioon 0,2

#Skript võtab sisendfaili ja vahetab märgid ära, vastavalt 10 nihutust paremale tähestikus, tulemus läeb väljundfaili

Param($param1,$param2)

$pat = 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z'
$sub = 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j'

get-content $param1 | % {
$i = 0; while ($i -lt $pat.length) {
$_ = $_ -replace $pat[$i], $sub[$i]; $i++} $_} | set-content $param2