User:KValjako

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

PowerShell

#Autor Kristjan Väljako
#Kontrollib, millal oli arvuti usaldusväärsuse index kolm või väiksem kolmest ning kirjutab tulemuse faili.
#Rühm A21
#Versioon: 0.1
"Processing $((Get-WmiObject -Class win32_reliabilityStabilityMetrics).count) records"

$x=Get-WmiObject -Class win32_reliabilityStabilityMetrics | Where-Object {$_.SystemStabilityIndex -le 3} | Sort SystemStabilityIndex | 
Format-Table -Property @{Label = "time"; Expression = `

{[Management.ManagementDatetimeConverter]::ToDateTime($_.TimeGenerated)}},
SystemStabilityIndex -autosize 
echo $x > index.txt

Bash

Quest 39

#!/bin/bash
#Autor Kristjan Väljako
#Rühm A21
#Versioon: 0.1
#Skript leiab kasutaja kodukaustast kõik failid ja kataloogid, mille omanikuks ta ise pole.

echo "Sisesta kasutaja"
read KASUTAJA
echo "Väljastatakse kõik failid ja kataloogid, mille omanikuks ei ole $KASUTAJA"
find /home/$KASUTAJA ! -user $KASUTAJA


Python

Quest 37

#!/usr/bin/python
#Autor Kristjan Väljako
#Rühm A21
#Luua skript, mis leiab etteantud kataloogist kõik katkised nimelingid 
# -*- coding: utf-8 -*-

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys,os
symlink = []
katkine = []
for root, dirs, failid in os.walk('.'):
  for fail in failid:
    path = os.path.join(root,fail)
    if os.path.islink(path):
      target_path = os.readlink(path)      
      if not os.path.isabs(target_path):
        target_path = os.path.join(os.path.dirname(path),target_path)
      if not os.path.exists(target_path):
        symlink.append(path)
        katkine.append(path)
      else:
        katkine.append(path)
    else:
      continue
#väljastame tulemuse, kui leiame nimelingi
print 'Leidsin nimelinke:', len(symlink)
if katkine == []:
  print ''
  sys.exit(0)
#väljastame tulemuse, kui leiame katkise nimelingi
else:
  print "Leidsin katkiseid nimelinke:"
  for link in katkine:
    print symlink
  sys.exit(1)


Bash

Quest 33

#!/bin/bash
#Autor Kristjan Väljako
#Rühm A21
#Versioon: 0.1
#Skript paigaldab nvidia draiveri, eeldusel, et kasutatakse Ubuntu 11.04 või 11.10 versiooni.

echo "paigaldan draiverit: "
  sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install nvidia-current