User:Kakadaka

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Kalle Kadakas
Esitamise kuupäev: 15. oktoober 2011

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Kui õppur ei saanud eksamil positiivset tulemust, võib ta sooritada korduseksami kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu, kusjuures õppejõul on õigus anda täiendavaid ülesandeid, mille täitmine on korduseksamile lubamise eelduseks. Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Kellega kokku leppida, et eksamit teha? Õppejõuga Palju maksab RE kohal korduseksam? Palju REV kohal? Kordussoorituse tasu (REV tudeng) – 13 € RE kohal esmast tasu ei ole.


Küsimus 4

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Võimalused minna esimesel õppeaastal akadeemilisele puhkusele on:

  • Tervislikel põhjustel, esitades meditsiinilise tõendi arsti soovituse kohta akadeemilise puhkuse osas ning soovitatav periood.
  • Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel - kuni üheks aastaks. Avaldusele lisatakse kutse kaitseväe tegevteenistusse.
  • Lapse hooldamiseks – kuni lapse kolme aastaseks saamiseni. Avaldusele lisab üliõpilane lapse sünnitunnistuse.

Mis teha selleks, et akadeemilist puhkust saada? Tuleb kirjutada avaldus rektori nimele ning see hiljem kinnitatakse ka rektori käskkirjaga

Maksimaalne akadeemilise puhkuse aeg sõltub põhjusest: Tervislike põhjuste korral kuni 2 aastat Kaitsejõududesse asumisel kuni 1 aasta Lapse hooldamiseks, kuni lapse kolme aastaseks saamiseni

Puhkuse lõpetamine? Puhkuse lõpetamisel tuleb samuti esitada vastav avaldus rektorile vastasel juhul lõpetatakse see automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks ja üliõpilane eksmatrikuleeritakse õpingutest mitteosavõtu tõttu.

Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Deklareerida õppeaineid saab vaid juhul, kui puhkuse põhjuseks on lapse hooldamine, ning deklareerimiseks tuleb kirjutada taotlus õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks.

Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi? Puhkuse enda ajal on lubatud sooritada eksameid ning arvestusi, kuid muud koolipoolsed õppeteenuse osutamise kohustused on puhkuse ajaks peatatud.