User:Kkarlson

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Quest 3 (5p)

Loo skript, mis otsib üles kõik failid, mis kuuluvad käsureal etteantud kasutajale ja teeb nendest nimekirja käsureal etteantud faili. N: ./skript.sh kasutajanimi failinimi

#!/bin/bash
# Autor: Karl-Martin Karlson
# Rühm: A21
# Loo skript, mis otsib üles kõik failid, mis kuuluvad käsureal etteantud kasutajale ja teeb nendest nimekirja käsureal etteantud faili. N: ./skript.sh kasutajanimi failinimi 

KASUTAJANIMI=$1
FAILINIMI=$2

#parameetrite kontroll
if [ $# -eq 2 ]
then
  touch $2
  find / -user $KASUTAJANIMI > $2 2> /dev/null
  echo "Skript lõpetas edukalt!"
else
  echo "Parameetrite arv on vale, käivita programm järgnevalt:"
  echo "$0 KASUTAJANIMI FAILINIMI"
  exit 1

fi

Quest 2 (5p)

Loo skript, mis kontrollib, kas ntp server lubab kasutada käsku monlist

#!/bin/bash
# Autor: Karl-Martin Karlson
# Rühm: A21
# Skript kontrollib, kas ntp server lubab kasutada käsku monlist.

export LC_ALL=C

AADRESS=$1
 
#parameetrite kontroll
if [ $# -eq 1 ]
then
	ntpdc -c monlist $AADRESS 2> /dev/null |grep "remote address" > /dev/null

		if [ $? -eq 1 ]
			then
			echo "Server $1 ON kaitstud!"
			exit 0
		else
		echo "Server $1 EI OLE kaitstud!"
		exit 1
	fi
else
  echo "Parameetrite arv on vale, käivita programm järgnevalt:"
  echo "$0 SERVERIAADRESS"
  exit 1
 
fi