User:Kkarpuk

From ICO wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor : Kalev Kärpuk Esitamise kuupäev: 17.10.11


Õpingukorralduse küsimused

Kuidas käituda, kui eksam ei õnnestunud?

Kõigeapelt tuleb välja uurida korduseksamite ajad. Korduseksamit on võimalik õppuril sooritada kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu. Tuleb ka arvestada sellega, et õppejõul on õigus luua täiendavaid eeldusi korduseksamile pääsemiseks. Korduseksamile minek tuleb kokkuleppida vastava aine õppejõuga. Nii korduseksamile kui ka kordusarvestusele pääsemiseks tuleb registreerida õppeosakonnas. Registreerumine peab olema tehtud vähemalt 2 päeva enne sooritust ja selleks ajaks peab olema ka laekunud REV tudengil kordussoorituse tasu, mis on määratud rektori käskkirjaga ( Hetkel 13€ ). Õppuril, kes õpib RE kohal, kordussooriuse tasu ei ole.


Kuidas käituda, kui oled kaotanud uksekaardi

Esialgu tuleb suunduda õppeosakonda, et kaotatud kaart kinni panna ja seejärel tuleb tellida uus kaart. Uut kaarti saab tellida minukool.ee keskonnast "telli asenduskaart" alt. Kui kaotatud kaart oli SEBst tellitud siis tuleks esialgu võtta ühendust pangaga, et nemad kaardi lukustaksid.


Kuidas käituda, kui oled kaotanud kapi võtme?

Tuleb teavitada õppeosakonda. Kasuks tuleb ka kapil silma peal hoida juhuks, kui võtme leidja otsustab omavoliliselt sinu kapi kallale asuda.