User:Kpaaro

From ICO wiki

Essee

Essee

Sooritatud.

Kaks probleemi

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus: Eksamit on võimalik uuesti võimalik sooritada 2 kuud peale õpetatud aine semestri lõppu. Tuleb kokku leppida õppejõuga ning registreerida end Õppeosakonnas . Riigieelarvelistel kohtadel on kordus sooritamine tasuta aga riigeelarvvälistel tudengitel tuleb tasuda tasu, mis on kehtestatud rektori käskkirjaga.

Küsimus 4

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus: Tudeng võib asuda esimesel õppeaastal akadeemilisele puhkusele järgnevatel põhjustel:

• Tervislikel põhjustel

• Ajateenistusse asumisega

• Lapse hooldamiseks kuni lapse kolme aastaseks saamiseni

Akadeemilisele puhkusele asumiseks tuleb kirjutada avaldus rektori nimele ning sellele lisada vastavat põhjust tõendav dokument. Maksimaalne puhkuse aeg on 3 aastat(3.põhjus). Puhkuse lõpetamiseks tuleb taas kord kirjutada avaldus rektori nimele. Jah ained saab deklareerida, kui oled akadeemilisel puhkususel, mis põhjus on lapse kasvatamine. Jah eksameid ja arvusetusi saab teha kui registreerud nendele Õppeosakonnas.