User:Mkabanen

From EIK wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Mattiko Kabanen, Esitamise kuupäev: 5. november 2012


Põgusalt infotehnoloogiast hüdrograafias

Vastused küsimustele.

Küsimus A.

K:Kaua on võimalik arvestust teha?

Vastus

Õigus kordusarvestusteks kehtib kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani. Kokku peaks leppima ainet andva õppejõuga. Reeglina annab õppejõud enne kordusarvestusele lubamist täiendavaid iseseisva töö ülesandeid. Kordusarvestus tuleb registreerida õppeosakonnas.( Allikas: Õppekorralduse eeskiri ) Kordussooritusele pääsemiseks on vaja sellele registreeruda, mida saab teha ÕIS-i kaudu, klikates enda andmete lehel lingile “Kordussooritused”. Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Kui olen riigieelarvelisel (RE) kohal, siis maksab kordussoorituse riik. Kui olen REV kohal siis on korvdsarvestus tasuline. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga. Hetkel on selleks kehtestatud tasu 14.2 €, mis tuleb maksta EITSA kontole; arve leian ÕIS-ist peale sooritusele registreerumist. (Allikad: Õppekorralduse eeskiri punktid 5.4.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.8,1 ja itcollege.ee KKK tudengile)

Küsimus 1.

Teisel või kolmandal õppeaastal avastad, et teine õppekava sobib paremini ja sa otsustad õppekava vahetada. Millised on tegevused ja mis ajaks tuleb need teha, et vahetada õppekava?

Vastus

Õppekava ja/või õppevormi vahetamise taotlemiseks esitab üliõpilane/ekstern hiljemalt 1 tööpäev enne semestri punase joone päeva IT Kolledži õppeosakonda rektori nimele vabas vormis kirjaliku avalduse. Õppekava vahetuse korral lisatakse avaldusele nimekiri õpisooritustest, mille arvestamist uue õppekava osana taotletakse.(Allikas:Vastuvõtueeskiri p 5.2.1)