User:Mreznich

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Mikhail Reznichenko
Esitamise kuupäev: 7. november 2014

Essee

Rääkides maailma tehnoloogiatest kohe tuleb esile meie isiku turvalisus e-maailmas. Aga kuidas me saame end kaitsta tuginedes meie käesolevatele tehnoloogiatele? Kas on see nii turvaline nagu räägitakse? Aga milliseid võimalusi on veel enda isikliku informatsiooni kaitsmiseks? Selle esse kirjutamise aluseks ma võtsin uudis, nimega "Computer scientist sees new possibilities for ocular biometrics" [1]

Tänapäeval on mitu erinevaid elektroonilise teabe kaitsmis- ja isikutuvastamis liike nagu salasõnad, PIN-koodid, PIN-kalkulaatorid, Mobiil-ID, ID-kaart. Google ja sotsiaalvõrgustikud informatsiooni kaitsmiseks telefoni või salaküsimust. See on loomulikult mõnel määral turvaline, aga selle kaitsmise süsteemidel on ikka olemas oma miinuse. Sel ajal, kui me kasutame PIN-koode enda teabe kaitsmiseks, on olemas turvalisemad süsteemid nagu biomeetrilised tehnoloogiad, mida me saaksime kasutada igapäevases elus lähimal tulevikus. Informatsiooni kaitsmine muutub palju turvalisemaks ja pole vaja koode meeles pidada, kuna biomeetriline tehnoloogia tugineb isiku ja eripära omadustele. Silmaga biomeetria eelkõige tugineb iiris ja võrkkesta skaneerimiseks [2].

Loomulikult kõik pangad ja erinevad sotsiaal- ja e-posti süsteemid püüavad kõige kõrgema teabe turvalisuse tagada, aga hetkel kasutavad meetmed ei saa tagada sajaprotsendilist turvalisust. Esiteks, erinevates koodides kasutatakse tähestikulisi ja arvulisi sümboleid, millised võivad olla lahti krüptitud häkkeritega eriliste programmidega sõltumatu sellest kui suur oli kaitsmise tase nendel koodidel. Lisaks sellele, paljud inimesed ei jäta meelde kõike salasõnu ja koode, vaid kirjutavad neid kuskile paberile või mobiiltelefoni märkmikusse ja kogu aeg kannavad endaga kaasas või jätavad seda arvuti lähedal või kasutavad sama salasõna kõikidel panga, sotsiaal, e-posti süsteemidel. Sellel juhul on veelgi kergem saada häkkeri või tavalise varga ohvriks.

Sellel nädalal avaldatud andmed Toel National Science Foundation (NSF), arvuti teadlalt Olegilt Komogortsevilt ja Texas State University meeskonnalt annavad meile lootust ja võtavad tehnoloogia sammu edasi, muutes selle veelgi turvaliseks, usaldusväärseks ja peaaegu võimatuks petta. Nad arendavad kolmekihilist, multi-biomeetrilisi lähenemist, mis jälgivad liikumist silmamuna ja selle lihaseid ja jälgib, kuidas ja kus inimese aju keskendub visuaalse tähelepanu lisaks iirise mustrite skaneerimisele [3].

Meeskonna süsteem sisuliselt uuendab turvalisust olemasolevate iirise tuvastamise tehnoloogias koos midagi enamaga kui tarkvara uuendus, ja kasu ei piirdu üksnes turvalisuses. See tehnoloogia suudab tuvastada mitte ainult isiku identiteeti, kuid riik isiku, sealhulgas üksikisiku tasemel väsimust või stressi. Komogortsev ütleb, et ta saab kasutada isegi kiivrite sees jalgpallurite silma põrutusi avastamiseks.

Alguseks, sellist tehnoloogiat võiks kasutada isikutõendava dokumendi asemel, mis võimaldaks meile kergemini reisida, kuna võib kasutada ainult silma iirise mustrit ja silmamuna vormi selleks, et tuvastada reisimise loa olemasolu ja isiku tuvastamiseks. Lisaks sellele, hetkel ID-kaartide välja andmisel kasutakse sõrmejäljed ja allkirja, aga vikerkesti võiks kasutada kas üldse dokumentide asemel või isikliku informatsiooni kaitsmiseks või isegi olla nagu täiendav kaitse dokumentidele, nagu digitaalne allkiri.

Kosmogortsev’i tehnoloogiat on võimalik kasutada isegi meditsiinis silma põrutusi või teiste silmade probleemide avastamiseks. Selliseid probleeme juba täna on võimalik tuvastada, aga uus biomeetriline tehnoloogia aitab seda kiiremini ja kergemini teha. Lisaks sellele, iirise lugemise tehnoloogiat saab kasutada isegi sportlaste silmadega probleeme avastamiseks juba spordiväljakul ja tõsiste probleemidega sportlasi kohe haiglasse saada. Kasutades seda tehnoloogiat töökeskkonnas võib kergelt aru saada, kui töötaja on liiga väsinud või stressis. Loomulikult esimeselt silmapilgust võib tunda mõttetu, aga tegelikult üleväsinud inimesel on madal stressi taluvus ja väike toimivus, mis mõjub halvasti tööprotsessile ja tööviljakusele. Lisaks sellele iirise mustri järgi võiks kergemini leida kuritegelasi, isegi kui nad on teisel maailma poolel ja kohe neid vahistada ja see loomulikult vähendaks kuritegevusi üle maailma.

Kuna Olegi Kosmogortsev’i uus süsteem põhineb mitte ainult silma iirise skaneerimisel, vaid ka silmamunale ja silmalihastele, võrreldes teiste biomeetrilste tehnoloogiatega nagu sõrmejäljelugeja ja käekirjalugeja või häälelugejaga, silma lugeja on turvalisem, kuna häält, käekirja ja sõrmejälje saab kergelt saada ja koopiat teha. Sõrmejälje võib lihtsalt välja printida, allkirja võltsida ja häält rekordida. Vikerkesti ei saa nii kergelt kopeerida, kuna selle hea kvaliteediga fotod mustri on peaaegu võitmatu kopeerida. Aga lisades iirise, silmamuna ja silmalihaste skaneerimist võib inimeste isikliku informatsiooni kaitsmist tõsta nii kõrgemale tasemele, et häkkerid ei saa üldse selle sisse murda.

Teiselt poolt, sellel tuvastamissüsteemil nagu ka teistel on olemas oma miinuse. Esiteks, silmamuna haigus, vigastus või ebaedukas operatsioon teevad iirise mustri skaneerimise probleemsemaks või isegi võitmatuks, kuna esimest korda terve silmamuna skaneerimisel tuleb üks muster, aga juba järgmisel skaneerimisel tuleb juba teine silmajoonis. Lisaks sellele uuringud näitasid, et inimese elu jooksul iirise joonis ja silmamuna suurus võivad muutuda. Uuringus osalejad olid 6 kuni 18-aastased noored [4]. Näiteks, aktsiaalpikkus ja eeskambri sügavus suurenenud ja läätse paksus oluliselt vähenenud vanusega. See räägib meile sellest, et silmamuna viide skaneerimist on vaja läbida tihedamini, kui tavaliste dokumente vahetada.

Minu meelest, see on üks parimatest turvatehnoloogiatest, mis on hetkel saadaval, sest teadlased panid tähele mitte ainult vikerkestale vaid ka silmamunale ja silmalihaste üldise seisundile. Lisaks, PIN-koodi meelde jätmine ei tule enam probleemiks, kuna seda ei ole vaja selle tehnoloogia kasutamisel, mis annab võimaluse mõnedele inimestele, kellel on lühimäluga probleeme mitte vahetada pangakaarti väga tihti.

Uus kolmekihiline silma skaneerimine on üks turvalisemast süsteemist isikliku teabe kaitsmises ja suur samm edasi tulevikku meditsiinis ja spordis, vaatamata sellele, et sellel on oma miinuse. Võib kergelt öelda, et kõige lähimal ajal see süsteem tuleb meie ellu, kuna meie ja meie lähedaste tervise hea seisund, turvalisus ja heaolu on kõige olulisem meie elus.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kaua on võimalik arvestust järele teha? Kellega kokkuleppida, et järelarvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal kohal?

Vastus

Arvestust võimalik järele teha ülejärgmise semestri punase joone päevani arvates aine õpetamissemestri lõpust (v.a. praktika). Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. [5]. Arvestusele registreerumine on ÕISis. Üliõpilastel, kes soovivad sooritada arvestust akadeemilisel puhkusel olles, esitades avalduse õppeosakonda. Registreerumise ja soorituse vahele peab jääma vähemalt 2 tööpäeva [6]. Korduseksamid ja -arvestused on REV/tasulisel õppekohal õppijatele tasulised [7] ja 2014/2015 õppeaastal maksab 20 € [8].


Küsimus 2

Mis on need tegevused, mis tuleb teha enne punase joone päeva? Panna kirja vähemalt neli (4) võimalikku tegevust. Eksamil on saadud positiivne hinne, kuid on soov seda hinnet parandada. Mitu korda on võimalik hinnet parandada ja milline hinne läheb akadeemisele õiendile lõpetamisel?

Vastus

Enne punase joone päeva on vaja koostama ja kinnitama ÕISis individuaalse õpingukava [9]. Teistest EIK õppekavadest või külalisüliõpilasena teiste kõrgkoolide akrediteeritud õppekavadest vabaaineid endale võtta [10]. On olemas võimalus üleelmise semestri kordusarvestusted teha 5.4.4[11] või akadeemilisele puhkusele minna [12]

Kui on saadud positiivne hinne ja on soov seda hinnet parandada siis seda võimalik teha üks kord kahe semestri jooksul. Akadeemisele õiendile lõpetamisel läheb kõrgem hinne. Tulemuseta korduseksami puhul säilib esialgne hinne [13].

Ülesanne

Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas 20 EAPd ja teise semestri lõpuks 22 EAPd? Kui suur on teile esitatav arve?

Vastus

2014/2015 õppeaastal on vaja läbida 27 EAP semestris ja õppekulude osalise hüvitamise määr on 50 € 1 EAP kohta [14]. Seega õppeaasta lõpus tuleb hüvitada 12 EAP eest (27*2-20-22). Esitatav arve summa 600€ (12*50)

Viited