User:Pvarul

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Küsimus B

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus:

Kui tudeng on eksamil saanud negatiivse tulemuse, on tal võimalus sooritada järeleksam kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu. Eksamile pääsemiseks tuleb täita ka korduseksamile saamiseks kehtestatud eeldused. Eksamile pääsemiseks tuleb õppeosakonnaga kokkulepe teha. Riigieelarvelisel kohal olevale õpilasele ei maksa korduseksami sooritamine mitte midagi. Riigieelarvevälistel õpilastel kehtib rektori käskkirjaga kehtestatud tasu 14,2 €.

http://www.itcollege.ee/tudengile/oppetoo/oppekorraldus-eeskiri/

Küsimus 3

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus:

Akadeemilise puhkuse teevad võimalikuks kolm erinevat asjaolu: Esiteks tervislikud põhjused, teiseks Eesti kaitseväkke astumisel või lapse hoolduse alusel. Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse avaldusega rektori nimele. Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse saamiseks on vaja esitada meditsiiniasutuse tõend kus on märgitud puhkuse soovitus ja selle soovitatav pikkus. Kaitseväkke minemisel tuleb esitada kutse mis saadetud kaitseväe poolt. Lapse hoolduspuhkuse jaoks on vaja lisada lapse sünnitunnistus. Maksimaalne akadeemilise puhkuse aeg on erinev: Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel kuni üks aasta, tervislikel põhjustel kuni kaks aastat ning lapse hooldamisel kuni lapse kolme aastaseks saamiseni. Puhkuse ajal saab deklareerida aineid ainult tudeng kes on puhkusel lapse hooldamiseks, sel puhul on vaja teha kirjalik taotlus õppeosakonda ning seda mitte hiljemalt kui semestri punase joone päevaks. Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid kõikidel puhkusel viibivatel tudengitel.

ESSEE

Esimese loengu viis läbi ITK enda personal kus tutvustati kooli korraldust ja eeskirju. Räägiti ülevaatlikult mis võimalused koolis huvitegevusteks on ja rõhutati probleemi tekkimise korral kindlasti küsida alati. Räägiti mõningast punktist õpingukorralduseeskirjas ja kooli kollektiivist. Parim lause minuarust mis loengu jooksul öeldi oli „Vaadake vasakule ja nüüd vaadake paremale, tavaliselt öeldakse koolides, et kooli lõpuks on mõlemal pool istuvad kaastudengid eksmatrikuleeritud, kuid ITK’s seda ei juhtu, halval juhul kaob üks kolmest tudengist”. Arvan, et see lause oli väga suureks innustuseks ja motivatsiooniks tudengitele edasisteks õpinguteks.

Teist loengut käisid läbiviimase Skype’i Peetrid. Peeter Uustal ja Peeter Raielo, kes töötavad mõlemad firmas Skype HelpDesk ametis. Üks Peeter välisel helpdeskil, ehk suhtleb välisklientidega, ning teine Peeter firmasisedel helpdeskil, ehk tagab Skype firma töötajate rahulolu probleemide korral. Nad tutvustasid meile IT firmades olevaid töökohti, milleta ei saa ja andsid rohkem aimu sellest, milline näeb välja administraatori töö. Nende endi tööd kirjeldasid nad, aga väga entusiastlikult ning huvitavat. Nende toimub ticketite ehk piletite põhimõttel, kui kasutajal on probleem kirjutab ta süsteemi pileti probleemi kirjeldusega ja seejärel võtab helpdeski töötaja selle ette, ning asub probleemi lahendama. Räägiti ka helpdeski nalju, ehk milliste probleemidega on inimesed nende poole pöördunud ja nii mõnedki tundusid üsna absurdsed ja tuttavad, sest puutusin Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpingute jooksul isegi Lääne Maavalitsuses oldud praktika ajal kokku näiteks kasutajaga, kellel oli probleem USB’i pulga arvutist eemaldamisel, kuna arvutis tuli kiri „Safely remove Hardware” ja kasutaja ei julgenud ise pulka ettevaatlikult arvutist eemaldada vaid kutsus heldeski töötaja ehk antud hetkel minu ja palus mul mälupulka ettevaatlikult arvutist eemaldada. Peetrid tegid tutvust ka välismaailma tööturuga ja soovitasid soojalt välismaale tööle minna, sest Eesti palkasid ei anna välismaailma omadega võrrelda, kuna eestis makstakse kordades vähem palka. Mind isiklikult pani see fakt väga tõsiselt mõtlema Eestisse jäämisel tulevikus.

Kolmandat loengut viis läbi Jaanika Liiv, kes on IT-kolledži vilistlane ning hetkel töötab programmeerijana firmas Toggle, kus kasutatakse sellist programmeerimiskeelt milleks on Ruby. Janika rääkis kuidas ta üldse ITK’sse sattus läbi juhuse, kuna tal ei olnud erilisi teadmisi arvutitest, veelvähem programmeerimisest, kuid tänu robiitikaklubile hakkas asi sujuma ja tekkis suur huvi. Samuti reklaamis ta ka Eestis tegutsevat naisprogrammeerijate kogukonda milleks on Techsisters kuhu ta meie naistudengeid julgelt ühinema kutsus ja rõhutas, et naisi on IT maailmas iga päevaga aina rohkem ja see eriala kogub naiste seas populaarsust. Ning veel tutvustas ta ülemaailmselt Rails Girls’i mis on Ruby arendajate võrgustik.

Neljandat loengut viis läbi selline huvitav inimene kelleks oli Andres Septer, kes rääkis rahade liigutamisest ja kuidas ning kuhu peaks oma rahasid investeerima, et karjääris tähtede poole pürgida. Liigitas ta IT töötajad kahte gruppi milleks on: Lipsuga IT mehed, kes tegelevad müügiga ja äriga ning patsiga IT mehed kelle ülesandeks on arendada ning hooldada. Ta tutvustas riigiasutuste tööd ja suhtus sellesse üsnagi negatiivselt ja kommenteeris riigiasutuse tööd kui vanainimeste kogukonda millega kusjuures võin nõustuda, sest Lääne Maavalitsuses praktikal olles puutusingi ainult vanade tädikestega kokku kel olid alatasa probleemid.

Viiendat loengus andis tudengitele Martin Paljak kel puudub kõrgharidus ning on elukutseline freelancer. Teda oli huvitav kuulata ja ta oli täielik tõestus sellest, et ka ilma kõrghariduseta inimene saab olla edukas. Ta rõhutas, kui oluline on igapäevaselt õppida ja end täiendada, sest IT maailma areneb iga päevaga ja IT inimene peab alati kursis olema uute tehnoloogiatega.

Kuuenda loengu viisid läbi Dea Oja, Mihhail Lapuškin, Stanislav Vasilyev ja Rene Katsev, kes tegelevad Ignite OÜ’ga. Nende esitluse tegi väga huvitavaks läbiviimise meetod, ehk nad üritasid asju selgeks teha läbi mängude. Nende firma huvitavaks traditsiooniks on saanud kolmapäevavane kollektiivne hommikusöök, kus nad saavad rääkida enda mõtetest ja projektidest.

Seitsmendat loengut viis läbi Kristjan Karmo, kes on samuti ITK vilistlane ja kes käis ka kooli avaaktusel esinemas. Ta rääkis tudengitele testimisest ja tarkvarakvaliteedist, selle vajalikkusest ja olulisusest. Näiteks kuidas mõni väike viga võib kõvasti firma rahakotti tühejndada või minna maksma isegi inimelusid. Kurvastuseks testijatele on firmades projekti lõpetamisel puudu jääv raha võetud testimise eelarvest ja sellega võib kaasneda vigane või tarbijale ebameeldivusi tekitavaid programme.

Viimase loengu ehk kaheksanda ja õppeaine lõpuloengu viis läbi Siim Vene kes töötab Põhja-Eesti Regionaal haiglas Süsteemi administraatorina. Tema esitluse juures meeldis mulle see, et ta ei laskunud väga sügavale detailidesse vaid rääkis üleüldiselt haigla infrastruktuurist ja topoloogiast, kusjuures ta tegi ülevaatlikult kuid lihtsalt arusaadavaks tänu oma joonistele ja piltidele haigla võrgust. Ta on ulmekirjanduse fänn ja soovitas meil lugeda erinevaid raamatuid selles, milline tulevik välja näeb ja eelkõige meditsiinivaldkonnas, kuidas nanobotid inimesi ravivad ja annavad inimeste rakkudele igavese eluea. Haigla tehnoloogiast veel rääkides tõi ta välja arstide tahvelarvutite kasutamise mida püütakse rakendada, arstide töö lihtsustamiseks ja kiirendamiseks.

Kokkuvõiteks võin julgelt öelda, et sain põhjaliku ülevaate tööturust IT alal. Soovin jõudu ja jaksu kõigile esinejatele ja tänan neid nende meeldivate teadmiste eest mis ma kaheksa nädala jooksul omandada jõudsin. Tänu neile loengutele veendusin veelgi enam, et hea ja kvaliteetse töö alustalaks on hea tiimitöö ja kommunikatsioon. Teiseks tähtsamaimaks ülesandeks meile IT tudengitele on meeles pidada, et IT maailm on lõputu ja me peame igapäev end täiendama ja kursis olema maailma IT uudiste ja saavutustega.