User:Rasaar

From EIK wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Rait Saar
Esitamise kuupäev: 10. oktoober 2012

Essee

5. oktoobril teatas Hiina tööliste olukorda jälgiv ja kontrolliv organisatsioon China Labor Watch (edaspidi nimetatud CLW), et Foxconni iPhone5 tootvas tehases on töötajad asunud streikima. CLW väitel kehtestas Foxconn iPhone5 jaoks varasemast oluliselt rangemad kvaliteedinõuded, kuid tegi seda ilma töötajatele lisakoolitust pakkumata. Nimelt olla iPhone5 korpus igasugustele kriimustustele palju tundlikum kui eelnevad mudelid. CLW väitel on selline tundlikkus suuresti tootedisaini enese viga. Kuna töötajad ei suutnud kehtestatud nõudeid täita, tekkis oht, et tellimus ei valmi õigeks ajaks. Selle vältimiseks kas sunniti või paluti töölistel tulla tööle ka Hiina riiklike pühade perioodil 1.– 8. oktoobrini. Ilmselgelt arusaamatud nõudmised juhtkonnalt ja kohustus riigipühal töötada viisid selleni, et 5. oktoobril hakkas osa töölisi streikima ning tootmisliinid seiskusid. Lisaks toimus tehases väiksemaid kähmlusi kvaliteedi kontrollijate ja tootmisliini töötajate vahel. CLW tegevjuhi kommentaar kõlab järgmiselt: „See streik toimus selle tõttu, et töötajad on lihtsalt liiga suure pinge all“ (www.chinalaborwatch.org). Ligi 1,1 miljonile inimesele töödpakkuva Foxconni esindaja väitel pole mingisugust streiki toimunud. Ta nendib mõningaid lahkhelisid kvaliteedi- ja tootmisosakonna vahel, kuid need olevat isoleeritud juhtumid.

Raske on öelda, mis tegelikult juhtus. Puhkepäevadel mitte töötamist võib, kuid ei pruugi streigina käsitleda. CLW kui tööliste huvide esindaja üritab kindlasti asju oma nurga alt kajastada ja täiesti võimalik, et mingisugust streiki ikkagi ei toimunud – ehk piirdus kogu sündmus paari ärritunud inspektori kõnega CLW-sse? Olgu siinkohal mainitud, et CLW tegutseb USA-s, mitte Hiinas. Foxconni-poolse kommentaari maneer on loomulikult väga ametlik ja asju näidatakse parimas valguses. Minu jaoks huvitavaks aga teeb sündmuse see, et tegemist pole mitte esimese probleemiga Foxconni tehastes. Alles septembri lõpus oldi sunnitud sulgema tehas Taiyuanis (Kesk-Hiina), kus toimus suuremat sorti kähmlus, mille peatamiseks tuli kasutada märulipolitseid. Tookordne intsident sai alguses töölise ja turvamehe vahelisest kaklusest. Üllatuslikult on videosid juhtunust isegi väljapoole Hiinat lekkinud. Igatahes annavad mõlemad sündmused märku Hiina tööliste iseteadvuse tõusust. Üks sellesuunalist arengut soodustav samm on kindlasti Hiina telemeedia vahendusel aastal 2008 edastatud tutvustused tööseadusandlusest. Selle mõjul hakkas töölisklass ehk rohkem teadvustama enese õigusi (loodetavasti ka kohustusi). Businessweek.com kirjeldab näiteks 2010. aastal toimunud performantsit mälestamaks enesetapu sooritanud (taaskord!) Foxconni töötajat, kus muuhulgas lauldi hiinakeelset "Internatsionaali". Selliseid väljaastumisi on varasemalt suudetud üsna edukalt kontrollida, kuid Interneti ja tehnoloogiliste vahendite üha suurema kättesaadavusega muutub töölisliikumise juhtliikmete ohjamine üha keerukamaks. Liikumist tugevdab veelgi, et neile on hakanud tekkima ka ülikoolide poolne toetus. Viimasele on suuresti aidanud kaasa Hiina valitsuse soosing tuua maapiirkondade elanikke ülikooli – ka paljud töölised on pärit kaugematest piirkondadest. Nii uskumatu, kui see ka kõlada võib – kommunistlikus Hiinas on viimaks tekkimas ka proletariaat...

Apple kui üks tugevamaid infotehnoloogia brände, on muidugi teatanud, et töötajate palkade ja töötingimuste osas minnakse koostööle ning nende muresid mõistetakse. Kindel on see, et streike ja tööseisakuid näeme veel. Kasumlikku alternatiivi Hiina tootmisbaasile hetkel maailmas ei ole, töölisliikumise areng Hiinas saab olema üks IT gigantide peavalu allikaid.

Eessees kommenteeritud uudiste allikad:

http://www.chinalaborwatch.org/news/new-433.html. Viimati vaadatud: 06.10.12.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57527334-37/foxconn-denies-report-of-strike-at-zhengzhou-iphone-factory/. Viimati vaadatud: 06.10.12.

http://news.cnet.com/8301-1001_3-57518617-92/foxconn-confirms-worker-riot-at-taiyuan-factory/. Viimati vaadatud: 06.10.12.

http://www.businessweek.com/magazine/content/10_25/b4183007366131.htm. Viimati vaadatud: 06.10.12.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kui kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Kui palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Kordusarvestust on võimalik sooritada kuni järgmise semestri ainete deklareerimise “punase päevani”. Kordusarvestuse sooritamiseks peab selle kokku leppima õppejõuga. Kordusarvestusele registeerimise kord antakse teada õppetöö toimumise alguses, kindlasti on nõutud õppeosakonnas registreerimine. Kordusarvestus on tasuta, kui oled riigieelarvelisel kohal ent tasuline, kui oled riigieelarvevälisel kohal. Viimasel juhul peab summa, mille on rektor teatavaks teinud, olema tasutud hiljemalt üle-eelmiseks päevaks enne eksamit/arvestust.

Küsimus 4

Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad?

Vastus

Varasema töö- ja koolikogemuse arvestamiseks VÕTA abil pean esitama minimaalselt 10 päeva enne ainete deklareerimise tähtaega sellekohase avalduse. Avalduses peab olema töökogemust kinnitav ja/või õpinguid kajastav dokument. Vajadusel saan abi küsida õppekava juhi, õppejõu või VÕTA komisjoni liikmete käest. Lisana võiks kaasa anda ka tehtud tööde näidised. VÕTA kasutamiseks peab tasuma ka menetlus- ja ainepunkti tasu.