User:Rrass

From ICO wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Ranno Rass

Esitamise kuupäev: 6. oktoober 2011

Essee

Arvestatud

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Kukkudes eksamilt läbi tuleb aine selgeks õppida ja minna järeleksamile. Eksamit on võimalik ära teha kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu. Kokkuleppida aine õppejõuga. Järeleksamiks registreerimiseks tuleb minna õppeosakonda või saata õppekonsultandile e-post. Kordussooritusele on võimalik registreeruda kordussooritusest üle-eelmise tööpäeva lõpuni. Korduseksamid on riigieelarvelistele tudengitele tasuta ning riigieelarvevälistele 13€.

Küsimus 4

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Esimesel aastal saab võtta akadeemilise puhkuse:

1)Tervislikel põhjustel (meditsiiniasutuse tõend)

2)Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel

3)Lapse hooldamiseks (kuni lapse 3a saamiseni)

Akadeemilise puhkuse saamiseks tuleb esitada avaldus koos tõendiga. Maksimaalne puhkuse aeg on: Tervislikel põhjustel – kuni 2a, Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel kuni 1a, lapse hooldamiseks kuni lapse 3a saamiseni. Puhkuse lõpetamiseks tuleb teha avaldus nimele. Puhkuse ajal ei saa deklareerida õppeaineid, aga saab teha järelarvestusi ja –eksameid.