User:Sjalas

From EIK wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Sander Jalas
Esitamise kuupäev: 08. november 2012

Essee

Mina otsustasin kuulata päevaõppuritele mõeldud loenguid, seda siis peamiselt seetõttu, et juhtusin vaatama Õppekorralduse ja sisekorra loengut, et saada parem ülevaade koolis kehtivatest reeglitest ning õppetöö korraldusest. Loeng ise oli suhteliselt huvitav, kuid päris palju oli infot, mis kaugõppureid otseselt ei puudutanud ning osa informatsiooni oli mulle varasemalt teada, kuna see oli IT kolledži kodulehel olemas. Samas sain palju uut ja kasulikku informatsiooni nagu näiteks erinevad stipendiumid ja toetused, mille kohta polnud ise informatsiooni otsinud.

Kuigi sellel hetkel polnud ma kindel, millest ma essee kirjutan, otsustasin vaadata Helpdesk loengut, kuna minu tööülesanded on osaliselt seotud helpdesk teenuse pakkumisega. Kuigi loeng osutus üsna suureks Skype promomiseks ja helpdeskist otseselt juttu polnudki, oli seda siiski üsna huvitav kuulata. Selgitati, kuidas nende firmas toimub helpdesk teenus, kasutades intsidente, millised isikuomadused on vajalikud helpdeskis töötamiseks, ning mis on selle töö plussid ja miinused. Loeng oli suhteliselt vabas vormis esitatud ja seetõttu oli seda ka huvitav kuulata ning nende otsus panna loengusse sisse klipp sarjast IT crowd, oli väga hea, kuna pärast selle klipi vaatamist otsustasin seda sarja vaatama hakata. Samas sai Skype'i kohta üsna palju uut informatsiooni ning kindlasti üheks väga kasulikuks asjaks pean võimalust tasuta teha Microsofti sertifikaate.

Subjektiivselt programmeerimisest, stereotüüpidest ja kogukonnast oli väga tore loeng. Lähenemine programmeerimise oli huvitav kuid Bentobox'i kasutamine tundus antud loengus üleliigne, arvestades, et päris palju on inimesi, kes pole varasemalt IT'ga või programmeerimisega lähemalt kokku puutunud, siis kõikide lühendite jms kasutamine tekitab rohkem segadust kui selgitab asju. Samas pani jutt stereotüüpidest mõtlema, kuigi ise stereotüüpe ei loo. Loengu juures meeldis kõige rohkem see, et loodi kindlustunne inimestele, kes pole varem IT'ga kokku puutunud. Ning nende liikumine Techsisters on väga postiivne, sest mehi on IT maailmas tunduvalt rohkem kui naisi, ning selline liikumine aitab naisi IT maailma juurde tuua.

IT tööturu loeng mulle väga ei meeldinud, kuigi seal oli kasulikku informatsiooni ka nagu näiteks vertikaalsed ja horisontaalsed tiimid, spetsialiseerumine ning seisukoht, et pingviin on sõber. Kuid loengu juures ei meeldinud mulle see, et väga palju tehti üldistusi ning loengu pidajal olid väga jäigad seisukohad ning mulle jäi mulje, et neid seisukohti suruti ka kuulajatele peale. Näiteks see, kus peaks inimene tahtma tööd teha, olgugi, et teatud firmades või erialadel on parem tööd teha, ei tähenda see seda, et kõik inimesed oleks ühesugused ning kõik peaksid tahtma töötada mingis kindlas sektoris või ametikohal. Karma loeng oli kindlasti üks omapärasemaid, sest juttu tuli väga paljudest erinevatest asjadest ning puudus konkreetne teema, millest räägiti. Üks läbiv teema loengul oli freelance'rina töötamine, mis tundus väga huvitav, seda siis peamiselt seetõttu, et ise saad otsustada, kui palju ja kuna sa tööd teed. Lisaks oli teiseks läbivaks teemaks karma, mis rääkis sellest, et kõik mis sa Internetis teed, võib sulle ringiga tagasi tulla, ehk et tee häid asju ja sinuga juhtub häid asju.

Tere tulemast Ignite'i maailma osutus üsna suures osas enda firma promomiseks kuid oli ka kasulikku informatsiooni nagu näiteks see, kuidas on suudetud luua meeskond ning millised on meeskonnatöö eelised võrreldes üksinda nokitsemisega. Lisaks toodi välja meetodid, kuidas saab töö tegemist meeldivamaks teha kasutades võrdlemisi lihtsaid meetodeid nagu näiteks iganädalased pannkoogihommikusöögid. Testimine ja tarkvarakvaliteet loeng oli ka väga huvitav, kuna polnud varasemalt testimise kohta midagi uurinud. Osa müüte, mis käisid testimise kohta, olid ka minu arvamused, ning loengu lõpuks tekkis teistsugune arvamus testimisest. Väga huvitav oli ka kuulata kui palju on maksma läinud erinevad vead, mis oleks pidanud testimise käigus välja tulema ning kuidas üldse testimine käib. Samuti polnud varem arusaama, miks on testimine nii oluline ning kuidas üldse testijad lähenevad erinevatele probleemidele.

Kuigi viimases loengus oli slaidide peal väga vähe infot, oli loeng minujaoks üks huvitavamaid, kuna loengu pidaja tegeleb erialaga, mis mulle kõige rohkem huvi pakkus. Loengus tuli juttu erinevatel teemadel, nagu näiteks milleks meile üldse tehnoloogiat on vaja ning kuidas tihtipeale ei pööra inimesed tähelepanu erinevatele saavutustele. Väga põnev oli kuulata, kuidas on üles ehitatud väga suur infrastruktuur ning kuidas seda üldse hallatakse. Lisaks nõustun loengu pidaja arvamusega, et IT eriala ei tohiks valida puhtalt sellepärast, et palk on hea vaid tuleb teha seda, mis endale tundub huvitav. Mulle meeldis väga erinevaid loenguid kuulata, kuna sain teada erinevate inimeste seisukohti ning arvamusi IT'st üldisemalt. Üheks tehnilise poole miinuseks loengute vaatamisel võiks pidada seda, et küsimusi polnud väga hästi kuulda, kuid õnneks osades loengutes korrati küsimus või loeti need mikrofoniga ette. Samas meeldis väga võimalus loenguid tagantjärgi vaadata, tänu millele ei pidanud kooli minema selleks, et loengust osta võtta.

Kuna loengute teemad ja esitajad olid erinevad, siis oli enamasti ka juttu erinevatest asjadest, seega väga palju sarnasusi mina ei leidnud. Samas ühiseks jooneks oli see, et kõikidele esinejatele meeldis nende töö ning tõid välja erinevaid põhjuseid, miks neile meeldib enda tööd teha. Samuti oli üsna läbivaks teemaks see, et IT erialal töötamisel tihtipeale ei tehta tööd 9-17 vaid graafikud on väga paindlikud ja tööd saab teha kasvõi kell 3 öösel.

Kuna ma olen varem IT'd õppinud ning töötan IT alal, siis olin alguses antud aine suhtes skeptiline ning mõtlesin, et mida see aine ikka mulle uut õpetada suudab, kuid pärast loengute vaatamisele avastasin, et olen eksinud ning tänu sellele ainele sain üsna palju uusi teadmisi nii üldiselt IT'st kui ka mõningatest spetsiifilisematest asjadest.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Korduvarvestuste aeg ning kriteeriumid on kirjas aineprogrammis, kuid reeglina toimub see aine auditoorse õppe lõpteamisele järgneval eksamisessioonil. Kordusarvestust on võimalik teha ülejärgmise semestri punase joone päevani. Järelarvestusele registreerida saab ÕIS-ist, "Minu asjad" rubriigis. RE kohal on korduvarvestused tasuta. REV kohal on korduvvarvestus tasuline ning tasu suurus on kehtestatud rektori käskkirjaga(antud hetkel 14,2€) (http://www.itcollege.ee/tudengile/oppetoo/oppekorraldus-eeskiri/)

Küsimus 3

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Esimesel õppeaastal saab akadeemilist puhkust näiteks tervislikel põhjustel, kaitseväkke minemisesega ning lapse hooldamiseks. Muudel põhjustel saab võtta akadeemilist puhkust alates 2. õppeaastast. Maksimaalne akadeemilise puhkuse aeg on 3 aastat ning seda saab ainult lapse hooldamiseks. Tervislikel põhjustel saab akadeemilist puhkust kuni kaheks aastaks ning kaitseväkke mineku ja muudel põhjustel saab akadeemilist puhkust kuni üheks aastaks. Akadeemilise puhkuse lõpetamiseks tuleb esitada avaldus, kui seda pole tehtud hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpuks, siis järgmise semestri punase joone päevaks lõpetatakse see automaatselt ning üliõpilane eksmatrikuleeritakse õpingust mitteosavõtu tõttu. Akadeemilise puhkuse ajal saab aineid deklaleerida, kuid selleks tuleb esitada kirjalik taotlus õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks. Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid. (http://www.itcollege.ee/tudengile/oppetoo/oppekorraldus-eeskiri/#Akadeemiline%20puhkus)