User:Skangsep

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

QUEST5:

#!/bin/bash
#Koostaja: Siim Kängsepp, skangsep@itcollege.ee
#Versioon: QUEST 5 ver.0.1
 
#Järgnev skript kontrollib faili olemasolu ja sellele antud õiguseid.
#Õigused tuleks sisestada täht-formaadis, mitte oktaalformaadis (777=rwxrwxrwx).
 
#Kasutaja sisestab failinime, mille õigusi soovib kontrollida
read -p "Järgnev skript kontrollib faili olemasolu ja sellele antud õiguseid. 
Need tuleks sisestada täht-formaadis, mitte oktaalformaadis (näide - rwxrwxrwx).
 
Sisesta failinimi : " file
 
#Vaatame kas selline fail on üldse olemas:
if [ ! -e $file ]; then
exit 1
fi
 
#Seejärel sisestab õigused, milliste vastu ta kontrollida tahab.
#Koostasin kontrolli, et oleks kindel, et pikkus=9 märki
OK=0
while [ "$OK" != 1 ] ; do
  echo "Sisesta soovitud õigused, peab olema 9-tähemärgi pikkune"
  read s_6igus
 
  LENGTH=`echo -n $s_6igus | wc -m | sed -e s/^\s+//`
  echo $LENGTH
 
  if [ $LENGTH != 9 ]; then
    echo "Peab olema 9 tähemärgi pikkune, sisesta uuesti"
  else
    echo "Tubli, saidki hakkama"
	OK=1
  fi
done
 
#Järgnevalt leitakse failiõigused:
f_6igus=(`stat -c %A $file`)
#Eemaldatakse kataloogieristus
f_6igus=`echo -n $f_6igus | cut -c2-10`
 
#Järgnevalt eristatakse grupi, omaniku, teisteõigused:
 
#omanik (faili)
w_6igus=`echo -n $f_6igus | cut -c1-3`
echo faili omanikuõigus: $w_6igus
#grupp (faili)
g_6igus=`echo -n $f_6igus | cut -c4-6`
echo faili grupiõigus: $g_6igus
#teised (faili)
o_6igus=`echo -n $f_6igus | cut -c7-9`
echo faili teiste 6igused: $o_6igus
 
#Sama asi kasutaja sisestatud õiguste puhul
 
#omanik (kasutaja sisestatud)
ws_6igus=`echo -n $s_6igus | cut -c1-3`
echo sisestatud omanikuõigus: $ws_6igus
#grupp (kasutaja sisestatud)
gs_6igus=`echo -n $s_6igus | cut -c4-6`
echo sisestatud grupiõigus: $gs_6igus
#teised (kasutaja sisestatud)
oo_6igus=`echo -n $s_6igus | cut -c7-9`
echo sisestatud teiste 6igused: $oo_6igus
 
 
#Õiguste võrdlemise loogika

if [ "$w_6igus" = "$ws_6igus" ]; then	
	exit 0
fi 
if [ "$w_6igus" != "$ws_6igus" ]; then	
	exit 2
fi
if [ "$g_6igus" != "$gs_6igus" ]; then	
	exit 3
fi
if [ "$o_6igus" != "$oo_6igus" ]; then	
	exit 4
fi

QUEST 20:

#!/bin/bash
#Koostaja: Siim Kängsepp, skangsep@itcollege.ee
#Versioon: Quest20 ver 0.1

#Skript, mis vaatab kas kasutaja on lukus. 
#exit 0 - kasutaja on lukus
#exit 1 - kasutaja pole lukus
#exit 2 - kasutajat pole üldse 

echo "Sisesta kasutajanimi"
read nimi

var=$(passwd -Sa | grep $nimi | cut -d" " -f2)

if [ $? -eq 0 ]; then
    if [ "$var" == "L" ]; then
     echo "Kasutaja on lukus"
	exit 0
    else
     echo "Kasutaja pole lukus"
	exit 1    
	fi
else
 echo "Kasutajat pole"
exit 2
fi
QUEST 20:

#!/usr/bin/python
#Koostaja: Siim Kängsepp, skangsep@itcollege.ee
#Versioon: Quest20 ver 0.1

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

#Skript, mis vaatab kas kasutaja on lukus. Pead olema root õigustes!
#exit(0) - kasutaja on lukus
#exit(1) - kasutaja pole lukus
#exit(2) - kasutajat pole üldse 

import string
import sys

var = raw_input("Sisesta kasutajanimi: ")
filename = "/etc/shadow"


for line in open(filename):
  if var in line:
 
    rec = string.splitfields(line, ':')

    if rec[1] == "!":
      print "Kasutaja",rec[0], "on lukus"
      sys.exit(0)
    elif rec[1] != "!":
      print "Kasutaja ",rec[0], "ei ole lukus"
      sys.exit(1)
else:
  print "Sellist kasutajat ei leitud", var
  sys.exit(2)Powershelli kodutöö

#Skript võtab ühest tekstifailist share kataloogitee ja teisest nime. Seejärel teeb need valmis vastavatesse kohtadesse.
# Autor: Siim Kängsepp
# Versioon 0.1

$shared = get-content C:\script\shared.txt
$nimed = Get-Content C:\script\nimed.txt

for($i=0; $i -lt $shared.length; $i++){
$FolderPath = $shared[$i]
$ShareName = $nimed[$i]
New-Item $FolderPath -type directory 

#Teen shared valmis
$Shares=[WMICLASS]WIN32_Share
$Shares.Create($FolderPath,$ShareName,0)
  
#Määran kataloogile kõik õigused
$acl = Get-Acl $shared[$i]
$permission = "user","FullControl","Allow"
$accessRule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule $permission
$acl.SetAccessRule($accessRule)
$acl | Set-Acl $shared[$i]

}
#Write-Host "Sinu arvutis on nüüd järgmised shared:"
Get-WmiObject Win32_Share