User:Sliiv

From EIK wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Silver Liiv Esitamise kuupäev: 31. oktoober 2012

Essee

Selle essee jaoks oli soovitavaid tingimusi päris mitu. Üritan järgnevalt kinni pidada nendest mingil määral, rääkides eraldi kõikidest loengutest. Kuna oman suurel määral koolitamise ja inimeste juhendamise kogemust nüüdseks, siis kirjutan üle poole sisust pigem enda vaatenurgast ja seda põhjendades, nii positiivses kui negatiivses võtmes.

Loeng nr. 1 - Helpdesk

Esmalt mainin ära, et Uustal Peeter on endine töökaaslane Siemensist, seega olen väga hästi kursis, et milline on tema kogemus helpdeski poole pealt. Samas, ise olen töötanud ja töötan ka tänase päevani just kasutajatoes. Ning tänu sellele oli lihtne küsimusi esitada, kuna köögipool ka endale tuttav. Helpdeski päriselu tõid nad väga hästi esile, ning küsimused said vastatud korrektselt. Mis jäi häirima, oli ilmselt see millest nad ei tohi rääkida. Nimelt kõik inimesed, kes kunagi on töötanud kasutajatoes, teavad väga hästi, et protsessid on just need, mis tekitavad halle karvu pähe. Kuna protsessid on aeg-ajalt väga komplitseeritud ning väga rasked käiku lasta, siis tihtilugu tuleb ette momente kus tahaks käed taeva poole tõsta ja alla anda. Rääkides presentatsioonist, siis paistis kohe välja, et on kasutatud Skype'i/Microsoft'i template-slaide. Aga muidu oli sisu korralik ja esitlus samuti hea.

Loeng nr. 2 - Programmeerimine ja kogukonnad

Nagu mitmel korral nende loengute puhul, siis ka selles jäi silma enesereklaam. Väga suures mahus oli kahjuks ainult ühe kindla ettevõtmise tutvustamist. Slaidid olid küll väga põhjalikult tehtud, selle eest kohe kindlasti plusspunktid. Samas, miinuspool tõmbas esitluse kvaliteedi alla. Lisaks sellele et reklaamiti ühte raamistikku enamasti, siis hakkas silma ka närvilisus. Ei ole varem esitlejat kohanud, kuid tundus küll sedamoodi, et ta on vist esimest korda nii suure publiku ees ja värin oli hääles kuulda. Positiivne oli ka see, et ta üritas varajasel hommikutunnil kaasata loengu kuulajaid, aga näha oli et rahvas oli veel väsinud.

Loeng nr. 3 - Tööturg

Minule, kui inimesele, kes on töötanud rohkem kui 3 eri ametil ja erinevate tööandjate juures, siis see loeng jättis kõige halvema mulje. Põhjus on lihtne: musta pesu pesemine. Kui mina oleksin varasemalt töötanud või hetkel töötaksin mõnel sellel ametipostil mida ta seal maha tegi, siis minul jääks küll väga halb mulje sellest ettevõttest (Playtech), kus see esitaja töötab. Mis jäi samuti kõrva kõlama, oli piiripealne ropendamine. Kui on ikkagi kutsutud külaline, siis peaks natuke läbi mõtlema, et mismoodi esitlus üles ehitada. Kasvõi sõna "neeger" - jah, võibolla suurele enamusele eestlastele ei kõla see sõna üldse halvasti, kuid kui oled näiteks Aafrikasse reisinud või natukenegi uurinud selle sõna tausta, siis jääb väga kehv mulje sellest esinejast. Esitluses ta tõi küll esile firma siseelu ja tema enda kogemusi ja oskuseid, siis kahjuks mitte objektiivselt. Siin tuleb mängu see musta pesu pesemine. Väga tugevalt jäi kõlama ning samas ka meelde, et tal endised töökohad kõik on ainult negatiivsed ja keegi ei takista teda neid mustamast. Presentatsioonist veel niipalju, et see puudus täielikult. Ning ilmselt selle tõttu kaduski korduvalt esinejal mõttelõng. Samuti jäi hätta enda oskuste kirjeldamisega ja pärast 30 minutit sai tal teema lihtsalt otsa. Kahjuks "publikuga" ei suhelnud üldse, mis on väga suur miinus, kui mõelda et esineja peaks huvi tundma kontakti hoidmisest kuulajatega. Lühidalt öeldes - väga kehv esitlus üldkokkuvõttes.

Loeng nr. 4 - Karma

Eredalt jäi meelde nö. "Ümmargune jutt". Jah, ta küll andis endast parima, et pealkirja ära seletada IT maailma vaatevinklist, kuid kahjuks jäi taaskord kõlama reklaam. Freelance-amet on kindlasti väga mugav ja sobiv inimestele, kes tahavad midagi iseseisvalt ära teha või midagi nimekat saavutada, kuid ilmselt see ei ole kõigi jaoks. Presenteeris korralikult kõik selle ametiga seonduvad teemad, vägagi laiahaardeliselt, sisurikkalt ja üleüldse oli hästi läbimõeldud. Lühidalt öeldes, töötaja kes enam ei taha kellegi alluvuses töötada, siis see ettekanne oleks väga kasulik ära kuulata.

Loeng nr. 5 - Ignite

Väga täpselt esitletud ja kirjeldatud nende enda firma siseelu. Kahjuks sealt tuleneb ka probleem, see kõik tundus pigem enda firma promona. Plusspunktid mõtte eest, et üritati mänguga kaasata kuulajaid varajasel kellaajal. Nende õnneks läks ka rahvas kaasa. Ütlen ausalt, ka see loeng jättis täiesti külmaks, nii nagu ka tööturu loeng.

Loeng nr. 6 - Testimine

Esitlus väga hea, kindlasti pole esmakordne esinemine. Ta tutvustas enda vaatenurgast väga sujuvalt ja sisurikkalt ning üritas inimestele häid külgi esile tuua just testija ameti poole pealt. Teema ära ei vajunud, ning kuulajate küsimuste peale tulid väga head ja asjalikud vastused.

Loeng nr. 7 - Haiglaelu tehnoloogiline pool

Olgugi, et presentatsioon oli väga tagasihoidlik, siis endapoolse sisuga suutis ta selle vajakajäämise tublisti täita. Väga innukalt esitletud argumendid ja oskas lahata teemat niimodi, et publikul oleks põnev kuulata ja kaasa mõelda. Võrreldes tööturu loenguga, siis oleks pidanud selle esitluse ettekandja olema tol korral esinemas ja rääkima antud teemal. Väga hästi oskas esile tuua üldisemaid probleeme ja soove mida tänapäeval üks tööandja ootab töötajast. Jah, võibolla kaldus teemast natuke kõrvale, aga see poolteist tundi läks lennates just sellel samal põhjusel. Väga omamoodi, kuid samas positiivne lähenemine oli inimeste premeerimine. See tundus innustavat kuulajaid võtma osa nii küsimises kui ka kaasa mõtlemises. Äkki tõesti ei ole see parim lahendus, et inimesi ennast kuulama panna, kuid nö. boonuspunktid lähevad küll talle leidlikuse eest. Üldiselt suurepärane tutvustus ja üle keskmise teemaga haakuv info.

Kokkuvõtvalt mainiks ära, et kuigi varieerusid teemad korralikult, siis jäi midagi nagu ikka puudu. IT-alaselt sain mingites harudes kindlasti targemaks, kuid kahjuks pean tõdema, et ootasin enamat. Ilma reklaaminduseta ei saa tõepoolest tänapäeval enam kusagil olla, kuid koolipingi jaoks oli seda natuke liiga palju.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Arvestusele tuleb teha kordussooritus. Õigus kordusarvestusteks kehtib kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani, kuid reeglina eeldab kordusarvestus õppuripoolset täiendavat ettevalmistust, mille tagamiseks on õppejõul õigus anda õppurile piiratud mahuga täiendavaid iseseisvat tööd (õppuril on võimalus teha veel kuni 2 kordussooritust). Tuleb kokkuleppida antud ainet õpetava õppejõuga. Järelarvestusele registreerimine toimub õppeosakonnas ja see on nõutav (seda on võimalik teha kuni 2 tööpäeva enne vastava soorituse toimumist). Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Kordussooritus: RE tudeng: Tasuta (kuid registreeruda tuleb ikka). REV tudeng - 14,2 €, mis tuleb tasuda 14,2 € EITSA kontole.

Küsimus 3

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Akadeemilisele puhkusele teisel õppeaastal on võimalik minna tervislikel põhjustel, Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel, lapse hooldamiseks või muudel põhjustel. Akadeemiliseks puhkuseks tuleb teha taotlus rektori nimele ja vormistatakse rektori käskkirjaga. Maksimaalne puhkuse aeg on üks aasta. Puhkus lõpeb üliõpilase avalduses märgitud semestri lõpus. Varasemalt puhkuse lõpetamise soovil tuleb üliõpilasel esitada taotlus rektori nimele. Üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks, on õigus osaleda õppetöös, esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks, teistel puhkustel olijatel on see võimalus peatatud. Kõigil puhkusel olevatel üliõpilastel on lubatud järelsooritada eksameid ja arvestusi.