User:Tsalumet

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

QUEST 27:

#!/bin/bash
#Taavi Salumets A21
#Versioon 0.1

# CD ROM seade

CDROM=/dev/cdrom

# NB! Väljund file, seda tuleb muuta vastavalt enda süsteemile

OF=/home/student/cdimage.iso  

BLOCKSIZE=2048

# Võib kasutada suuremat kiirust, kui seda toetab

SPEED=2                  

echo; echo "Sisesta data CD, millest tahad pilditõmmist teha"

echo "Vajuta ENTER kui valmis"

# Oodatakse sisestust
read ready                 

echo; echo "Kopeerin data CD asukohta $OF."

echo "See võib natuke aega võtta, palun ole kannatlik"

# Kopeerimine
dd if=$CDROM of=$OF bs=$BLOCKSIZE     

#Lisame imagele MD5 räsi
md5sum $OF

echo; echo "Eemalda data CD."

echo "Sisesta tühi CDR."

echo "Vajuta ENTER kui valmis "

# Oodatakse sisestust
read ready                 

echo "Kopeerin $OF tühjale CDR."

cdrecord -v -isosize speed=$SPEED dev=0,0 $OF

echo; echo "Kopeerimine $OF tühjale CDR seadmelt $CDROM on valmis"

echo "Kas soovid image kõvakettalt kustutada (y/n)? " 

read answer

case "$answer" in

[yY]) rm -f $OF

   echo "$OF kustutatud."

   ;;

*)  echo "$OF ei kustutatud";;

esac

exit 0


QUEST 31:

#!/bin/bash
#Skript, mis 2ratab unise tudengi
#Versioon 0.1

stty intr undef &&
alarm="null"
until [ $alarm = "olenylevaljavalmis" ]
do
mplayer /home/student/alarm.wav && mplayer /home/student/alarm.wav

clear
echo "Nyyd on sinu v6imalus t6estada, et oled yleval"
echo
echo "Kirjelda enda hetke olukorda ja vajuta ENTER"
read -t 15 alarm &&
if [ $alarm != "olenylevaljavalmis" ]
then echo "Vale!! Proovi uuesti"
else echo "Kena 2ra enam magama j22!!"
fi
done


PYTHON ARVESTUS

#!/usr/bin/python
# -*- encoding: utf-8 -*-
#krüpteerimis algoritm, mis nihutab 10 tähemärki edasi
import sys, os
try:
  sisendfail, v2ljundfail = sys.argv[1:3]
except:
  print "Kasutamine: krypto.py <sisendfail> <väljundfail>"
  exit()
fout = open(v2ljundfail, "w")
a = ord("a")
z = ord("z") +1
A = ord("A")
Z = ord("Z") +1

for l in open(sisendfail).readlines():
  l2 = []
  for c in l.strip():
    n = ord(c)
    if n in range(a, z):
      l2.append(chr((n + 10 - a) % (z - a) + a)) 
    elif n in range(A, Z):
      l2.append(chr((n + 10 - A) % (Z - A) + A))
    else:
      l2.append(" ")
  fout.write("".join(l2))


POWERSHELL ARVESTUS

###############################################################
#Autor: Taavi Salumets A21
#Skript, mis nihutab etteantud teksti X tähemärki edasi/tagasi
###############################################################

#Funktsioon teksti muutmiseks
function krypteeri( $str, $inc = +1 ){

return new-object string

(,($str.ToCharArray() | %{ [char]([int]($_)+$inc) }))

}

#Siia kirjutada enda sisend ja väljund faili asukoht
$sisend = 
$v2ljund = 

#Kasutamiseks tuleb sisendi lõppu kirjutada number, kui palju tahad edasi/tagasi nihutada(nt. +2 või -5)
krypteeri "$sisend" >> $väljund


PYTHON KODUTÖÖ: QUEST 37

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#Autor: Taavi Salumets A21
#Vers: 0.1
#Skript käib läbi kataloogi, kus sa hetkel asud ja otsib katkiseid nimelinke.
#Katkised nimelingid prinditakse kasutajale välja ja väljutakse exit statusega 1.
#Kui ühtegi katkist nimelinki ei leita, teatatakse OK ja väljutakse exit statusega 0.

import sys,os
print "Otsin katkiseid nimelinke...",

links = []
broken = []
for root, dirs, files in os.walk('.'):
  if root.startswith('./.git'):
    # Ignoreerin .git kataloogi.
    continue
  for filename in files:
    path = os.path.join(root,filename)
    if os.path.islink(path):
      target_path = os.readlink(path)
      # Tuvastan nimelingid
      if not os.path.isabs(target_path):
        target_path = os.path.join(os.path.dirname(path),target_path)
      if not os.path.exists(target_path):
        links.append(path)
        broken.append(path)
      else:
        links.append(path)
    else:
      # Kui ei ole nimelink, siis pole huvitatud.
      continue

print len(links), 'nimelinki leitud...',
if broken == []:
  print 'OK'
  sys.exit(0)
else:
  print "katkised nimelingid leitud:"
  for link in broken:
    print link
  sys.exit(1)


POWERSHELL KODUTÖÖ

###############################################################
#Autor: Taavi Salumets A21
#Skript, mis kuvab arvuti andmed või mitte töötava riistvara
#Versioon: 0.2
###############################################################

if(!$args){
Write-Host "Skripti kasutamiseks:"
Write-Host "/d - kuvab arvuti andmed(tootja, mudel)"
Write-Host "/k - kuvab mittetöötava riistvara arvutis"
}

# Kuvab arvuti andmed
if($args -eq "/d"){
"Arvuti andmed:" 
$arvuti = gwmi Win32_ComputerSystem 
"Tootja: {0}" -f $arvuti.Manufacturer 
"Mudel:    {0}" -f $arvuti.Model
} 
 
#Otsib riistvara, mis ei tööta
if($args -eq "/k"){
"Mitte töötav riistvara" 
$katki = Get-WmiObject Win32_PnPEntity | where {$_.ConfigManagerErrorCode -ne 0} 
 
#Kuvab katkise riistvara 
foreach ($obj in $katki){  
"Kirjeldus: {0}" -f $obj.Description 
"Riistvara ID:  {0}" -f $obj.DeviceID 
"Errori ID:   {0}" -f $obj.ConfigManagerErrorCode 
}
}