User:Uanso

From EIK wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Ulf Anso
Esitamise kuupäev: 8. November 2012

Essee

Apple Inc. on firma aastast 1976. Tootmise siht on tarbijale. Kõige kuulsamad tooted on Mac, iPod ja iPhone. Kõige domineerivaim toode antud firmal on iPhone, mis on toonud kõvasti kuulsust firmale. Tänaseks on ta saanud kolmandaks kõige suuremaks mobiilsete seadete tootjaks. Kohe peale Samsung ja Nokia. Ei ole vaieldav, et Apple on saanud üheks konkureerivaimaks firmas infotehnoloogia maailmas ja sellega tuleb arvestada.
Praeguseks on Apple jõudnud vaiksesse aega, kus oodatakse uusi tooteid, mis peaksid taaskord olema innovatiivsed. Kuid nüüd viimasel ajal on tehnoloogia turul oimunud suuri üllatusi seoses Apple ja teiste firmadega. Praeguseks on Apple sihikuks võtnud teised konkureerivad firmad ja nendega kohtusse sattunud. Üks silma jäänud võitlus oli Apple ja Samsung vahe. Antud olukorras süüdistas Apple, et Samsung varastab iPhone disaini ja saboteerib sellega nende turgu. Kohtuasi käis läbi mitmes riigis. Kõik olid imestuses, ning enamus uskus et antud kohtuasi ei lähe läbi. Kuid olenemata oludest kaotas Samsung USA kohtus ning pidi suure summa maksma. Paljudele oli see suur üllatus ja visati nalja, et Apple patendeerib ristküliku. Kuid nüüdseks ongi saabunud aeg, kus Apple tegi taaskord asja, mida enamus peab võimatuks. Apple patendeeris hiljuti kõik masinad, mis on ristkülikulised ja on ümarate nurkadega. Tegemist on US Patent ja Trademark Office patent number D670,286. Hetkel katab see ainult masina välimist ehitust. Hetkel pole teada, kas Apple kasutab patenti koheselt teiste firmade vastu, kuid vägagi võimalik on. Antud uudis oli kajastatud uudiste kirjutuses The Verge, kus hakati koheselt asja arutama. Hiljem lisandusid ka teised foorumid ja meedia kanalid. Tõstnud on ta suuri meelehärmi tehnoloogia maailmas. Kuid samas on Apple fännid vägagi rahul ja uhkustavad antud õigusega. Antud patent on siiski liialt pealiskaudne, ning kõik oleneb kelle kätte see satub. Kuna patendis pole otseselt mõõtmed ega suhtumised ära toodud. Pigem on antud pilt mis peaks kõike katma.
Tegemist on patendiga, mis on absurdne üle piiride. Kui väljendada enda arvamust, siis need puuduvad. Kuna ei leidu ühtegi konkreetsed võimalust enda rahulolematust väljendada USA õiguste poolel. Ameeika ühendriigid lasevad läbi õigusi, mis on teistele ülemäära limiteeriv ja mõistusega inimesele liiga palju. Kuid samas ei tähenda antud õigus veel kõike. Isegi kui kasutatakse seda teiste firmade vastu, on antud patent liialt pealiskaudne. Pigem on tegemist advokaatidele mõeldud lisavahendina. Kuna antud hetkel on kõikide kakluste peamiseks eesmärgiks anda raha adokaatidele ja patendi asutustele. Pigem jääb tunne, et Apple haarab kõigest millest veel saab. Kuna head ideed tulevad raskelt. Kõigil on õigus enda arvamusele, ning mina isiklikult arvan, et tegemist on näidendiga, milles pole õiget võitjat, ainult rohkem kaotajat.


Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Esialgu tuleks konsulteerida õppekorralduse eeskirja või küsida vastava õppejõu nõu (Juhul kui ise ei leia). Korduseksami saab sooritada kahe semestri jooksul (Üks õppeaasta) pärast aine õpetamissemestri lõppu. Eksami kordus sooritamise aeg tuleb kokku leppida õppejõuga ning hiljem registreerida ÕIS kaudu "Kordussooritused" alt. Regitreerima peab vähemalt 2 tööpäeva enne korduseksamit. Riigieelarvelistele (RE) on korduseksami sooritamine tasuta. Riigieelarvevälistele (REV) rakendub tasu, mis on hetkel 14,2€. Tasu saab maksta peale kordussooritusele registreerides. Arve saab ÕIS-is.

Küsimus 1

Teisel või kolmandal õppeaastal avastad, et teine õppekava sobib paremini ja sa otsustad õppekava vahetada. Millised on tegevused ja mis ajaks tuleb need teha, et vahetada õppekava?

Vastus

Õppekava vahetamise soov tuleb üliõpilasel esitada hiljemalt üks tööpäev enne semestri (poolaasta) punase joone päeva IT Kolledži õppeosakonda rektori nimele. Avaldus võib olla vabas vormis, kuid kirjalik. Samuti tuleb lisada avaldusele nimekiri õpisooritustest, mille arvestamist uue õppekava osana taotletakse. Üliõpilase/eksterni poolt õppekava või õppevormi vahetamine kinnitatakse rektori käskkirjaga hiljemalt üks nädal (7 päeva) pärast semestri punase joone päeva. Liikumine võib toimuna kaks korda õppeaasta jooksul, juhul kui on vabasid õppekohti.