User:Xzuo

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Õpingukorralduse küsimuste vastused

Vastus Küsimusele B:

Kui ma kukkuksin arvestusel läbi, siis ma pean küsima õpetajalt, millal toimub kordusarvestus. Õigus kordusarvestusteks kehtib kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani. Õpetajaga kokkulepin, kuidas kordusarvestust teha. Ma registreerin kaks päeva enne kordusarvestuse toimuv peava õppeosakonnas. Riigieelarvelisel kohal ma ei pea maksa kordusarvestuse eest. Riigieelarvevälisel kohal maksatakse suurusega rektori käskkirja järgi.

Vastus Küsimusele 4:

Esimesel õppeaastal on võimalused minna akadeemilisele puhkusele, kui õpilastel on tervislikud põhjused, Eesti kaitsejõudusesse teenimisse asumine ja lapse hooldamine. Tuleb kirjutada avaldust rektori nimele. Tervislikel põhjustel -- kuni kaheks aastaks; Eesti kaitsejõudusesse -- kuni üheks aastaks; Lapse hooldamisek -- kuni lapse kome aastaseks saamiseni. Kui üliõpilane ei ole hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitanud avaldust akadeemilise puhkuse lõpetamiseks või pikendamiseks, lõpetatakse see automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks. Puhkuse ajal võib deklareerida õppeaineid, kui üliõpilased on lapse hooldamiseks puhkus. Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid.