User talk:Mrajur

From EIK wiki

Släng viib mitmed punktid. Mernits 00:17, 13 December 2011 (EET)