VDI

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

VDI

Üldist

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) on Microsoft’i keskne kaugtöölaua lahendus RDS (Remote Desktop Services). VDI kontseptsiooniks on Windows kliendi operatsioonisüsteemi, töölauarakenduste ja andmete hoidmine ning käivitamine keskses serveripõhises virtuaalmasinas. Kasutaja masina ning serveri vahel toimub ühendus RDP (Remote Desktop Protocol) põhiselt. VDI on üks võimalusi ettevõtte IT taristu optimeerimiseks, võimaldades samuti suuremat sõltumatust tööjaama konfiguratsioonist, sinna paigaldatud tarkvarast ja füüsilisest asukohast.


VDI tööpõhimõte

Kliendimasinaks võib olla nii lauaarvuti, sülearvuti kui ka terminal (thin client). Kliendimasin suhtleb serveriga RDP protokolli vahendusel. VDI pakub sessioonipõhist kliendi töölauakeskkonda serveri virtuaalmasinast. VDI olulised komponendid: - Windows Server 2008 R2 ja Hyper-V - Microsoft Application Virtualization e App-V - Microsoft Remote Desktop Services - System Center Management Suite koos Virtual Machine Manager

Windows Server 2008 R2 ja Hyper-V Virtualiseerimise ressursside hoidmiseks, nagu virtuaalmasinad, riist- ja tarkvara profiilid.

Microsoft Application Virtualization e App-V Võimaldab serveris jooksva rakendustarkvara virtuaalset käivitamist kliendi masinas.

Microsoft Remote Desktop Services Võimaldab läbi ühe URL-i pakkuda juurdepääsu erinevatele resurssidele

System Center Management Suite ja Virtual Machine Manager Soovituslik lisatarkvara, mis võimaldab igakülgset virtuaalmasinate haldust

VDI kasutamiseks on kaks mudelit: dünaamiline ja staatiline virtuaalne töölaud. Staatilise mudeli puhul on iga kasutaja üks-üheselt seotud kindla virtuaalmasinaga. Sellest tulenevalt peab virtuaalmasinate arv vastama kasutajate arvule. Dünaamilise mudeli puhul kasutatakse ainult ühte nn töölaua „master image“-t. Kasutajate infot (profiile, seadistusi, rakendustarkvara jm.) hoitakse eraldi. Kui kasutaja soovib töölauda, kloonitakse „master image“ koos kasutajaprofiilide ja rakendustarkvaraga uueks virtuaalmasinaks, luues kasutaja töökeskkonna. Selliselt on võimalik vähendada nõudlust kettaressursside järgi ning lihtsustada virtuaalmasinate haldust.


VDI kasutuselevõtul tuleb arvestada süsteemi kasutajate töö eripäraga. Kindlasti ei saavuta VDI lahendusega kasutaja jaoks sama jõudlust, kui tarkvara jooksutamisega kasutaja enda masinas. Samuti tuleb silmas pidada lahenduse suurt serveripoolset ressursinõudlikust ja arvutivõrgu töökindluse ja läbilaskevõime kriitilist osatähtsust lahenduse toimimisele.


VDI litsentsipoliitika

VDI lahenduse eripära tuleneb asjaolust, et tarkvara antakse kasutaja käsutusse üle võrguühenduse ja see ei ole seotud kasutajapoolse riistvaraga. Microsoft pakub kahte tüüpi litsentse:

  • Microsoft Virtual Desktop Infrastructure Standard Suite (VDI Standard Suite) — sisaldab põhikomponentide CAL-e, mis on vajalikud VDI töötamiseks ja halduseks, sealhulgas:

1. Remote Desktop Services (RDS) VDI sisu jaoks

2. Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)

3. System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) Client Management License

4. System Center Configuration Manager (SCCM) Standard Server Management License

5. System Center Operations Manager (SCOM) Standard Server Management License

  • Microsoft Virtual Desktop Infrastructure Premium Suite (VDI Premium Suite)— sisaldab kõike eelnevaat pluss:

1. App-V for RDS–rakendustarkvara virtualiseerimine RDS-i sessioonide kaudu.

2. RDS–sessioonipõhiste ühenduste jaoks


VDI Suite litsentsid on saadaval ainult „volume licensing“ klientidele.


VDI paigaldamine

RDS, eelneva nimega Terminal Services, on Windows Server 2008 R2 serveri roll, mis võimaldab kasutajatele sessioonipõhise töölaua, virtuaalmasina põhise töölaua või mõne rakendustarkvara kasutamise kas asutuse sisevõrgust või üle interneti.

Lisaks domeeniserverile on vaja installeerida RD Session Host Server. Selleks tuleb lisada Server Manager’i kaudu uus roll. Serveri rollide alt tuleb valida Remote Desktop Services ja sealt edasi omakorda Remote Desktop Session Host. Autentimismeetodi määramisel tuleb silmas pidada, et kui kliendimasinad jooksevad Windows XP-ga, siis tuleb valida Do not require Network Level Authentication, Windows 7 puhul aga Require Network Level Authentication. Teenuse kasutajad peavad kuuluma Remote Desktop Users gruppi.

Selleks, et kliendid saaksid kasutada kaugtöölauda ja –rakendustarkvara on kaks võimalust: - Kliendi masinas Start-All Programs alla tekib kaust RemoteApp and Desktop Connections (kehtib Windows 7 opsüsteemiga masinate puhul) - Klient logib veebilehele, mida genereerib RD Web Access (Windows 7 pole sel juhul nõutav)

Selleks et installeerida RD Connection Broker roll, tuleb Server Manager’is lisada roll Remote Desktop Service – Remote Desktop Connection Broker.

Selleks et installeerida RD Web Access roll, tuleb Server Manager’is lisada roll Remote Desktop Service – Remote Desktop Web Access. Sellega koos automaatselt valitakse installeerimiseks ka Web Server (IIS) ja Remote Server Administration Tools paigaldamine


Selleks, et lisada RemoteApp kaudu jagatav tarkvara, kasutatakse Administrative Tools all asuvat RemoteApp Manager’i. Seal tuleb valida Action alt Add RemoteApp Programs. Avanevas nimistus tuleb soovitav programm välja valida.

RD Web Access serveri jaoks määratakse RemoteApp tarkvara asukoht Administrative Tools – Remote Desktop Services – Remote desktop Web Access Configuration kaudu. Konfiguratsiooni lehel tuleb valida An RD Connection Broker server ja allika nimeks selle masina nimi, kus RD Connection Broker jookseb.


VDI paigaldamise täpsemad juhised leiab siit: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd640164%28WS.10%29.aspx

Kasutatud kirjandus


Aivar Kriisa AK22