VRFeeds

From ICO wiki

Tiimi liige

 • Tarmo Sillajõe

Kasutatavad tehnoloogiad

Täiendatakse jooksvalt

XML

Rakenduse kirjeldus

Eesmärgiks luua RSS voogude haldusteenus:

 • kasutaja saab teenuses RSS vooge lisada ja kustudada
 • kasutaja saab pärida talle huvipakkuvate voogude viimaseid uudiseid
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks
 • kasutaja saab RSS vooge vaadata eraldi või grupeeritult
 • vooge peab puhverdama, kuna voogude lugemine võtab enamasti üsna palju aega

XML/XSD/XSLT

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<subscriptions>
 <feed_categories>
  <feed_category>technology</feed_category>
  <feed_category>sports</feed_category>
  <feed_category>politics</feed_category>
  <feed_category>economy</feed_category>
  <feed_category>entertainment</feed_category>
  <feed_category>local</feed_category>
  <feed_category>educational</feed_category>
 </feed_categories>

 <user id="1">
  <user-name><![CDATA[jaan.fiktiivne@itcollege.ee]]></user-name>
  <group_id><![CDATA[student]]></group_id>
  <feeds max_number="6">
   <feed id="1" active="yes">
    <feed_category>local</feed_category>
    <feed_category>politics</feed_category>
    <feed_description><![CDATA[Postimees]]></feed_description>
    <feed_url>http://www.postimees.ee/rss/</feed_url>
    <no_of_episodes>10</no_of_episodes>
   </feed>
   <feed id="2" active="yes">
    <feed_category>technology</feed_category>
    <feed_description><![CDATA[Digitund]]></feed_description>
    <feed_url>http://raadio1.ee/digitund/feed/</feed_url>
    <no_of_episodes>10</no_of_episodes>
   </feed>
   <feed id="3" active="yes">
    <feed_category>economy</feed_category>
    <feed_description><![CDATA[Bloomberg]]></feed_description>
    <feed_url>http://www.newslookup.com/rss/business/bloomberg.rss</feed_url>
    <no_of_episodes>10</no_of_episodes>
   </feed>
  </feeds>
 </user>

 <user id="2">
  <user-name><![CDATA[jyri@mingimail.ee]]></user-name>
  <group_id><![CDATA[child]]></group_id>
  <feeds max_number="6">
   <feed id="1" active="yes">
    <feed_category>educational</feed_category>
    <feed_category>entertainment</feed_category>
    <feed_description><![CDATA[Educational Documentaries]]></feed_description>
    <feed_url>https://www.youtube.com/channel/UCLvs-IJf0B2T2v8hzy2zhEg</feed_url>
    <no_of_episodes>10</no_of_episodes>   
   </feed>   
  </feeds>
 </user>

 <user id="3">
  <user-name><![CDATA[mari@mingimail.ee]]></user-name>
  <group_id><![CDATA[student]]></group_id>
  <feeds max_number="6">
   <feed id="1" active="yes">
    <feed_category>educational</feed_category>
    <feed_category>technology</feed_category>
    <feed_category>entertainment</feed_category>
    <feed_description><![CDATA[Air Crash Investigation]]></feed_description>
    <feed_url>https://www.youtube.com/channel/UCIsX1NI5W05MU0eKlhVwm8g</feed_url>
    <no_of_episodes>10</no_of_episodes>
   </feed>   
  </feeds>
 </user>
 
</subscriptions>

XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="subscriptions">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="feed_categories">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element maxOccurs="40" name="feed_category" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="user">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="user-name" type="xs:string" />
       <xs:element name="group_id" type="xs:string" />
       <xs:element name="feeds">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" name="feed">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element maxOccurs="unbounded" name="feed_category" type="xs:string" />
             <xs:element name="feed_description" type="xs:string" />
             <xs:element name="feed_url" type="xs:string" />
             <xs:element name="no_of_episodes" type="xs:unsignedByte" />
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
            <xs:attribute name="active" type="xs:string" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="max_number" type="xs:unsignedByte" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT

Näitame kõiki kasutajaid ja nende tellimusi.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
>
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>

 <xsl:template match="/">

  <xsl:param name="filter">""</xsl:param>

  <html>
   <head>
    <title>Kõik kasutajad</title>
   </head>
   <body>
    <p>
     <h3>
      <xsl:for-each select="/subscriptions/user">
       <!-- valime järjest tsüklis kõik ROOM elemendid -->

       id: <xsl:value-of select="@id"/>; <br/>
       user-name: <xsl:value-of select="user-name"/>; <br/>
       group: <xsl:value-of select="group_id"/>; <br/>
       max number of feeds allowed: <xsl:value-of select="feeds/@max_number"/>
       <table border="1">

        <tr>
         <th>
          description
         </th>
         <th>
          url
         </th>
         <th>
          feed_category
         </th>
        </tr>

        <xsl:for-each select="feeds/feed">

         <tr>
          
          <td valign="top">
           <xsl:value-of select="feed_description"/>
          </td>
          
          <td valign="top">
           <xsl:value-of select="feed_url"/>
          </td>
          
          <td >
           <xsl:for-each select="feed_category">
            <li>
             <xsl:value-of select="."/>
            </li>
           </xsl:for-each>
          </td>

         </tr>
        </xsl:for-each >

       </table>
       <br></br>
       <br></br>

      </xsl:for-each>
     </h3>
    </p>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Näitame kasutajaid, kes on omale tellinud tehnoloogiateemalised vood

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
>
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>

 <xsl:template match="/">

  <xsl:param name="search_category">technology</xsl:param>

  <html>
   <head>
    <title>valitud kasutajad</title>
   </head>

   <body>
    <xsl:for-each select="/subscriptions/user">
     <xsl:variable name="outer" select="."></xsl:variable>
     <xsl:for-each select="feeds/feed/feed_category">
      <xsl:if test=".=$search_category">
       <h3>
        <xsl:value-of select="$outer/user-name"/>
       </h3>
      </xsl:if>

     </xsl:for-each>

    </xsl:for-each>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Leiame, kui palju on igal kasutajal aktiivseid voogude tellimusi.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
>
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>

 <xsl:template match="/">

  <xsl:param name="search_category">technology</xsl:param>

  <html>
   <head>
    <title>feedide arv kasutaja kohta</title>
   </head>

   <body>
    <h3>
     <xsl:for-each select="/subscriptions/user">
      Kasutajal <xsl:value-of select="./user-name"/> on aktiivseid feed'isid: <xsl:value-of select="count(feeds/feed[@active='yes'])" />
      <br></br>
     </xsl:for-each>
    </h3>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Logi

 • 03-04 XML'i, skeemifaili ja transformatsioonide loomine.
 • 09-04 XMLi osa retsensioonide lisamine.