Vaba Tarkvara Teadmuskeskus

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Nimetus

 • EST Vaba Tarkvara Teadmuskeskus (VTT)
 • ENG Free software Knowledge Center (FSKC)

VTT on IT Didaktikakeskuse allüksus.

Algus

Vaba Tarkvara Keskus sai alguse 04.11.2021 kl 14.00-15.30 toimunud IT Didaktikakeskuse virtuaalsel seminaril "Tehnoloogiline jätkusuutlikkus".

Väärtused

Vaba tarkvara väärtused lühidalt video kujul.

Eesmärgid

Ennekõike tagada tehnoloogiline jätkusuutlikkus. Eesmärk on luua kogu Eestit kattev tugivõrgustik keskusega igas maakonnas.

Võimalused ülikoolis

Võimalused ülikoolis on kirjeldatud 04.11.2021 toimunud seminaril alates 19. slaidist.

Tegevussuunad

 • teavitustegevus - teavitada kogukonda vabavarast ja selle võimalustest
 • rakendustegevus - vabavara juurutamine organisatsioonides (haridusasutustes, ettevõtetes, jne)
 • teadustegevus - teadusuuringud
 • terminoloogia arendamine - vabavaraga seotud terminoloogia
 • õppematerjalid - vabavaraga seotud õppematerjalide arendamine kooliastmete kaupa ja ka üldisel tasemel
 • kasutajatugi - vabavaraga seotud tehniline tugi
 • tarkvaraarendus - vabavaraga seotud tarkvaraarendus, sh häirivamate vigade parandus
 • küberturve ja militaareesmärgid - vabavaraga seotud kuberturve, riigikaitse
 • koostöö - eri organisatsioonidega koostöö

Tegemist on teenustega, millel igaühel peab tulema ka oma eelarve ja tuleb leida ka tegijad. Ennekõike võiks see olla riigi finantseeritud, eesmärgiga katta ära avaliku sektori vajadused. Kuna maksumaksja raha eest neid tegevusi finantseeritakse, siis avalikule sektorile peaks need teenused ka tasuta olema. Teised sektorid peaksid maksma teenuste ees tasu.

Tehnoloogiliste vabaduste päevad

Digital Freedom Foundation (DFF) on mittetulunduslik organisatsioon, kes korraldab erinevaid tehnoloogiliste vabaduste päevi:

 • Education Freedom Day - 21.märts - Eesmärgiks on levitada teadmisi ja teadlikkust vabatarkvara ja vabade õpperessursside kasutamise eelistest hariduses.
 • Document Freedom Day - märtsi viimane kolmapäev. Eesmärgiks on tähistada ja tõsta teadlikkust avatud standarditest, eriti failivormingute osas.
 • Hardware Freedom Day - aprilli viimane kolmapäev. Eesmärgiks on tähistada ja teadvustada avatud riistvaraprojekte ning nendesse panustamise võimalusest.
 • Culture Freedom Day - maikuu kolmas laupäev. Eesmärgiks on harida kogu maailma avalikkust vaba kultuuri kasutamise ja julgustamise eeliste kohta ning pakkuda rahvusvahelist päeva, mis toimiks vaba kultuurikunstnike edendamise platvormina.
 • Software Freedom Day - septembri kolmas laupäev. Eesmärgiks on suurendada teadlikkust vabatarkvarast ja selle eelistest ning julgustada selle kasutamist. Seda päeva on ka Eestis, sh IT Kolledžis tähistatud koos vabatarkvara paigaldamise üritusega Installfest. 

Partnerlus

VTT juht Edmund Laugasson on ühtlasi ka Avatud Lähtekoodiga ja Vaba Tarkvara Liidu juhatuse liige.

Suhtlus

Liitumine

Palume Vaba Tarkvara Teadmusekeskusega liitumise soov edastada keskuse juhile.

Juhtimine

Vaba Tarkvara Teadmuskeskuse juht

Viited