WAFIOP

From ICO wiki

Kirjeldus

WatchAllFilmsInOnePlace aka WAFIOP on andmebaasipõhine rakendus, mis lubab kasutajal vaadata filme, saada teavet nende kättesaadavust, kui tegemist on füüsilisel kujul andmekandjaga, ja hinnata ning kommenteerida teoseid. Samuti võimaldab meie aplikatsioon anda filmidele hinnanguid, teha päringuid žanreid valides. Rakendus on eelkõige mõeldud sõpruskonna tarbeks, kellele meeldib filme vaadata, oma kogemusi ja emotsioone teistega jagada ning saada tagasisidet oma lemmikfilmidest.

Analüüs

Eesmärk on luua programm filmide jagamiseks, hindamiseks ning kommenteerimiseks. Programm võimaldaks kasutajal lisada filme, ning tuua automaatselt infot selle kohta imdb-st, kui võimalik, ja seda kasutajale kuvama. Lisaks saab kasutaja ise filmi kommenteerida ja sellele oma hinnangut anda. Rakendusel oleks ka otsingufunktsioon, mis võimaldaks otsida erinevate parameetrite järgi. Kasutaja saaks filme sõbralt või tuttavalt laenata ning peaks need mingi aja jooksul tagastama, kui tegu on füüsilisel andmekandjal filmiga.
Programmi sisu peab olema andmebaasis, kus säilitatakse kommentaare, hinnanguid, filmide asukohti ning saadavust, kasutajaid jms. Programm ise oleks siis andmebaasi kuvamiseks ja täitmiseks WPF rakenduse kujul.

Must have

Andmebaas - Programmi jaoks tuleks luua andmebaas, sest andmemahud võivad kasvada päris suureks. Andmebaas peaks olema ühel sõpruskonnal keskne, kuid programm võiks keskse andmebaasi kadumisel/offline minekul olla siiski kasutatav, seega peaks olema tagavaravariant. Näiteks võiks keskse serveri puudumisel info tulla veebi backupist või võiks kasutajad oma arvutites hoida andmetest mingit seisu .xml baasis.
Objekt FILM – Esialgu on programm ainult filmide-keskne.
Filmide lisamine – Filme lisades peab kasutajale kuvatama uue filmi lisamise dialoog, kus saab sisestada filmi kohta infot ning võimalusel automaatselt täidetud infovälju korrigeerida. Seal peab saama valida ka filmi asukohta (failina arvutis, meedial) ning vastavalt valikule peaks ka tekkima edasisi valikuvõimalusi välise salvestusseadme laenamiseks vms.
Filmid kuvamine - Kui filmid on kohtvõrgus saadaval, peaksid olema viited otse failidele, vastasel juhul viidatakse asukohale. Filmide kuvatakse kasutajate hinnang ja kommentaarid, IMDB infot, filmi treileri link, pildiseeria, kaane- või sisupilt.
IMDB´st info toomine – Programm võiks filmide kohta hinnanguid ning infot (žanr, sisukokkuvõte) automaatselt Internetist tuua.
Otsing – Otsing peaks toimuma tüübi järgi (esialgu küll ainult filmid), milleks võivad olla: film, raamat või mõni muu teos. Igal tüübil võivad olla lisaks erinevad otsinguterminid, mis puudutavad meediat. Peaks saama otsida žanri, aasta jms järgi. Otsingutulemusi peaks saama järjestada IMDB hinnangu, kasutaja hinnangu, aasta, kommentaaride arvu järgi. (Võibolla tahetakse ka näha filmi mida kõik teised kiruvad)
Laenutamine – Filme peaks saama sõbralt/tuttavalt laenata, programm peaks saatma laenutussoovist mingisuguse teate filmi omanikule. Laenutusaja ning laenutuskoha kokkuleppimine peaks toimuma inimeste vahel maili teel, programm võib soovi avaldamisel automaatselt mingi sisuga maili alustada ning lasta kasutajal sinna mingeid ajalisi ettepanekuid lisada, et millal järgi tulla.
Edetabel – Erinevaid edetabeleid. TOP 10 täna, TOP 10 sel aastal, TOP 10 komöödia jm.
Kasutajakontod – Peaksid olema seotud arvutitega või võrguasukohtadega, et teada, kas talle on mingis võrgus olev fail kättesaadav. Kas see on tema kohtvõrgus?

Nice to have

Filmi kombineeritud hinnang – Filmi hinnang võiks olla kombineeritud IMDB ja kasutajate hinnangute põhjal, kus kasutajate hinnangul peaks olema mõnevõrra suurem kaal. Samas võiks olla säte, kus kasutaja saab defineerida, millist hinangut soovib ta vaikimisi näha.
Objekt * - Peale filmide lisatakse andmebaasi võimalus laenutada audioraamatuid, muusikat, mp3-mängijaid ja mängukonsoole (Xbox, PS3) nendelt, kes ise selle võimaluse välja pakuvad.
Treiler otse rakenduses – Treileri vaatamine võiks toimuda otse rakenduses.
Dünaamiline kasutajaliides – Kasutaja saab muuta sätteid, mida talle kuvatakse. Näiteks mõni kasutaja ei huvitu IMDB hinnangutest, teine aga otsib filme just selle põhjal.
Soovilist – Soovide listi loomine, kuhu saaks lisada filme, mida soovitakse laenata. Mõni ei pruugi kogu oma filmikogu programmi panna. Samas näitab rakendus, mida teised kasutajad soovivad vaadata ja seeläbi saab vastav isik selle filmi lisada. Soovida võiks ka mingeid filme, mis hetkel on alles kinos, et tuleviku jaoks enda tarbeks mingi list teha.
Kinoõhtud – Filmivaliku väljapakkumine filmiõhtu jaoks ning inimeste piirang, mitu inimest mahub filmi vaatama.
Filmide jagamine üle võrgu – Filme võiks sooviavalduse järel ka panna DropBox, Google Drive vms jagamismeediasse ning sooviavaldajale tagastada selle faili avalik aadress automaatselt.
Poolautomaatne lisamine – Kasutaja võiks anda programmile ette oma filmikausta ja need võiks programmi lisada „kategoriseerimata“ kirjaga, et kasutaja saaks siis neid ükshaaval täiustada saaks.
Topeltlisamise kontroll – Kontrollida, kas andmebaasis on juba sarnase nimega film, seejärel ütleb kasutaja, kas tegu on sama filmiga. Kui teosed osutusid samaks, lisatakse sama kirje alla teine potensiaalne laenutaja. Nii saab filmi soovija valida kellelt ta seda laenata soovib.

Õppejõu küsimused

Kas on võimalik luua erinevaid sõprade gruppe? Ehk kui rakendusel on üks suur ühine andmebaas, siis kasutajaid peaks saama jagada ka gruppidesse, sest ma ei soovi alati kõigiga oma filme jagada, vaid oma sõpradega. – Grupid peaks tõesti looma, et kasutajale kuvataks vaid filme oma grupist. Muidu võib juhtuda, et kuvatakse filme kellegilt keda ta ei tunne ja kellelt ta laenutada ei saa.
Kas on olemas ka superadmin, kellel on võimalik erinevaid kontosid blokeerida? – Andmebaasist peaks saama andmeid kätte vaid kasutajad kes on mingisuguse haldaja poolt loodud, vastasel juhul võib keegi saada programmi oma valusesse ja teha vale-laenutusi ning võlts-sissekandeid filmide näol või kommenteerides. Seega saab ka samamoodi mingi konto blokeerida ja kommentaare kustutada, kuid esialgu on plaanis see jätta andmebaasi kallale minemise näol teostavaks.

Tööjaotus

  • Veiko Vainu -projektijuht - Andmebaas, Objekt FILM, Otsing
  • Kaisa Taelma - Filmide lisamine, kuvamine
  • Rauno Mäger - IMDB´st info toomine, Edetabel
  • Mark-Hendrik Mäeste - Laenutamine, Kasutajakontod

Logi

-25.10.2012

Idee väljatöötamine, arutelud ning sobivaima variandi väljavalimine ...

26.10.2012

Wiki lehe loomine

30.10 - 04.11.2012

Idee analüüsimine, analüüsi koostamine, viimistlemine

4.11 - 08.11.2012

Erinevate lahednusvõimaluste üle diskuteerimine, tööjaotuse kindlam paikapanek. Retsensiooni kirjutamine projekti Kajarist kohta.

Prototüüp

Prototüüp asub siin - Parool on "prototyyp"
Et programmi sisse logida kasutage järgnevaid kontosid:
Tavakasutaja - kaspar - kaspar
Admin - terje - terje

Dokumentatsioon

Programm asub siin

Kasutusjuhend

Kõik Filmid

Selle alt näeb kõiki andmebaasis olevaid filme, mis on reastatud üksteise alla vasakpoolsesse ritta. Reast valides filmi, kuvatakse kõrvale filmi omaniku nimi ja teose täpsema kirjelduse. Samuti saab lisada seal filmile omapoolseid kommentaare, mida saavad teised kasutajad hiljem lugeda ning neile vastata. Kommentaari lisades antakse teosele hinnang nullist kümneni, mis lisatakse konkreetse filmi reitingusse, mis omakorda tekitab Filmide Topi (vt. Filmide Top)

Filmide Top

Filmide Top on sarnane Kõikide Filmide funktsionaalsusega. Põhiline erinevus seisneb tõigas, et kuvatud 10 parimat filmi. Võimalik on kuvada kõikide filmide top 10 („Top 10 –Kõik“) kui ka žanrite kaupa.

Minu Filmid

Selle funktsionaalsus seisneb filmide lisamises andmebaasi, kust teised kasutajad saavad hiljem lisatud filme vaadata ning laenutada. Olles teose nime kirjutanud, saab määrata ka aja, milleni on vastav teos saadaval. Lisada saab ka treileri lingi, asukoha, mis võib aidata laenutuse kokkuleppimisel, ja kirjelduse IMDB-st, kui võimalik. Kui on soov oma lisatud filmi kommentaarida ja hinnata, on see võimaldatud akna paremas osas. Loetelus muutub n-ö kustutatud filmi (tähtivusaeg väiksem kui käesolev kuupäev) taust hallikaks.

Minu Laenutused

Laenutamine käib WAFIOP keskkonnas järgmiselt: vasakpoolsest listist valida soovitud filmi, määrata lenutuse tagastamise kuupäev ning vajutada „Laenuta“. Järgnevalt saab omanikuga leppida kokku laenutamise tingumused. Laenutatud filmid on listina „Minu Laenutused“ veerus.

Otsing

Otsitavat asja on lihtne leida rakenduse peatsis olevale ribale vastava nime või osa nimest sisestades, mille peale kuvatakse leitud variantide loetelu. Loetelust sobiva toese leidnud, saab kasutaja valitud filmi kohta teavet kõrvalolevast vaatest.


KKK

Kuidas otsida filmi ?
Otsida saab nii rakenduse ülaosas oleva otsinguriba (vt Otsing) või sirvides Kõik Filmid või Top Filmid.

Kuidas saab laenutad ?
Laenutus käib „Menüü“ - „Minu Laenutused“ alt. Täpsem kirjeldus Minu Laenutused all.

Mulle meeldivad action-filmid. Kas saan ainult nendega opereerida ?
Jah, saab küll. Nii otsinugribal kui ka Top Filmidel on vastava otsingufiltri võimalus.

Tööpanus

Veiko Vainu- projekti eestvedamine; vaadete, funktsioonide, meetodite struktureerimine; lahenduse peamise osa ja muudatuste täideviimine; grupiliikmete õpetamine, nende aitamine teatud funktsioonaalsuse kirjeldamisel ning koodi seletamine; kirjatöö korrigeerimine
Rauno Mäger – IMDB info kuvamise idee autorlus ja lahenduse leidmine; kasutajamugavuse hindamine; vaadete disaini loomine; rakenduse testimine
Kaisa Taelma – materjali otsimine; ideede väljakäimine; disaini loomine
Mark-Hendrik Mäeste –kirjalike osade-retsensioonid, kasutajajuhend- kirjutamine; vaadete disainimine; mõnede funtsionaalsuste loomine; rakenduse testimine ja testraporti koostamine