Windows Server 2012 GUI CORE MSI

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

Paljud ettevõtted kasutavad tavaliselt kindlate rollidega servereid. Suurem osa administraatoreid on juba nii harjunud graafiliste kasutajaliidestega (GUI), et ei teagi, et on olemas ka teisi viise, kuidas arvutitega opereerida. Kui esimene versioon Windows NT Serverist tuli välja 1993. aastal, siis paljud kurtsid, et on mõttetu raisata serveri ressurssi graafiliste kasutajaliideste peale. Kuni selle ajani oli serveri graafiline kasutajaliides minimaalne, kuvades ainult teksti must-valgel ekraanil. Suuremal osal tolle aja serveritel puudus täielikult ka graafika tugi. Sel juhul kasutati serverite haldamiseks tekstipõhiseid administratsiooni tööriistu, nagu näiteks Telnet. Windows Server 2008 tõi tagasi võimaluse kasutada ilma kasutajaliideseta serverit ning Windows Server 2012 puhul arendati seda edasi ja täiustati veelgi.

Server Core

Server Core paigaldus annab minimaalse versiooni Windows Serverist, kus puudub kasutajaliides. Server Core’i nõrkuseks on see, et sellele ei saa paigaldada kõiki rolle. Server Core’i võimalus on kõigil Windows Serveritel, nii 2008. kui ka 2012. aasta omadel. Peamised eelised Server Core versiooni kasutamisel on:

 • Riistvararessursi kokkuhoid – Server Core vabastab suurema osa mälust ning protessori ressurssi nõudvad Windows Server 2012 elemendid operatsiooni süsteemist, nii et kogu süsteem saab täita ainult vajalikke teenuseid.
 • Vähendatud kõvaketta kasutus – Server Core vajab vähem kõvaketta mahtu operatsiooni installeerimiseks. Samuti väiksemat saalimismahtu (swap), mis maksimeerib ressursside talletamise serveri ketastel.
 • Vähendab vajadust pidevatele uuendustele – Windows’i graafiline liides saab kõige rohkem uuendusi, nii et kui kasutada Core verisooni, siis vähendatakse serveri taaskävitamisi ja vähendatakse aega, mil server ei tööta.
 • Vähem turvaauke – Mida vähem on tarkvara, mis jookseb serveril, seda vähem on turvaauke. Server Core vähendab potentsiaalseid turvaauke operatsioonisüsteemis, mis tõstab üleüldiselt serveri turvalisust.

Kui Microsoft esimest korda Windows Server 2008 juures Server Core võimalust tutvustas, oli see hea idee, kuid seda võimalust kasutasid vähesed administraatorid. Peamine põhjus oli, et paljud administraatorid ei osanud kasutada käsurea kasutajaliidest, et hallata Windows Serverit. Windows Server 2008 ja 2008 R2 puhul ei saanud Server Core’i kasutamise valikut hiljem muuta, mis tähendas, et GUI versiooni ei olnud võimalik hiljem paigaldada ilma operatsiooni süsteemi taasinstallimata. WS 2012 versioonil see viga parandati ja nüüd on võimalik Server Core’i uuendada kasutajaliidesega serveriks kasutades PowerShell käskusid. Rollid, mis töötavad Server Core’iga (kõiki ülejäänud rolle Server Core ei toeta):

 • Active Directory Certificate Services
 • Active Directory Domain Services
 • DHCP Server
 • DNS Server
 • File Services (including File Server Resource Manager)
 • Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)
 • Hyper-V
 • Print and Document Services
 • Streaming Media Services
 • Web Server (kaasa arvatud ASP.NET)
 • Windows Server Update Server
 • Active Directory Rights Management Server
 • Routing and Remote Access Server, ning lisaks:
  • Remote Desktop Services Connection Broker
  • Licensing
  • Virtualization

Lisa lugemist:

Minimaalne serveri kasutajaliides (Minimal Server Interface)

Kui traditsioonilistest serveri haldamistööriistadest ei taheta loobuda, kuid samas tahetakse kasutada Server Core’i omadusi, siis Windows Server 2012-l on võimalus kasutada Minimal Server Interface’i võimalust, mis on kompromiss GUI ja Core’i versioonidest. Minimal Server Interface eemaldab suurema osa kõige ressurssi nõudvamad elemendid graafilisest liidesest. Alles jäetakse Server Manager, Device Manager, kogu PowerShell’i keskkond ja MMC programmid. See annab administraatoritele võimaluse kasutada suuremat osa vajaminevaid tööriistu tavalise kasutajaliidesega, et hallata lokaalseid ja kaugservereid.

Graafilise liidesega server (Server with GUI)

Selle valikuga paigaldatakse tavaline kasutajaliides koos kõigi tööriistadega, mis tulevad kaasa Windows Serveriga. Serveri rolle ja lisasid saab paigaldada kasutades Server Manageri või PowerShelli. Windows Server 2008-l sai kasutajaliidese keskkonda valida ainult enne Windows Serveri installeerimist. Juhul, kui on soov minna tavalise kasutajaliidesega versioonist näiteks Server Core’i või Minimal Server Interface’i peale, siis nüüdsest on see Windows Server 2012 puhul võimalik. Windows Serveri kasutajaliidese muutmiseks tuleb kas muuta vastavaid rolle Server Managerist või kasutada vastavaid PowerShelli käskusid. Juhul, kui uus valitav kasutajaliidese keskkond ei toeta teatuid rolle, siis need eemaldatakse automaatselt, mis teeb administraatori töö lihtsamaks.

Kasutatud kirjandus

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/hh846323(v=vs.85).aspx
Ian Mclean.(2012) "Installing and Configuring Windows Server 2012" Washington:Microsoft Press
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/hh846317(v=vs.85).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831786.aspx

Koostas

Henri Ots
A22
10/12/2013