Windows juhend: Kuidas kasutada Sync Centerit

From ICO wiki

Mis on Windows Sync Center

Sync Center [Sync on lühend sõnale synchronization, mis tähendab eesti keeles sünkroniseerimist] on Windowsi komponent, mis laseb kontrollida protsesse, mis hoiavad faile kahes või enamas kohas ühesugustena. Kui muuta faili ühes asukohas, siis Windows saab selle failiga teises asukohas täpselt samamoodi käituda. Samuti võimaldab ta sünkroniseerida faile võrguserveriga, et faile saaks ka kasutada siis, kui arvuti, millel failid algselt olid pole võrku ühendatud. Sync Center annab teateid ja ülevaadet selle kohta, kas on tekkinud vigu või mitte.

Milliseid teateid on võimalik sünkroniseerida ja kuidas see käib

Kõige tavalisem viis sünkroniseerida mobiiltelefoni, muusika pleierit või teisi mobiilseid seadmeid arvtiga on installida ja ksutada sünkroniseerimis tarkvara, mis on tootja poolt kaasa antud.

Sync Centerit ennast saab kasutada siis, kui mobiilne seadeldis toetab seda. Põhiroll on tal siiski failide sünkroniseerimisel serveritega võrgus, mitte nende seadeldistega.

Et teada saada, kas seade töötab Sync Centeriga tuleb lihtsalt see arvutiga ühendada ja installida tarkvara, mis tuliseadmega kaasa. Kui seade suudab sünkroniseerida Syn Centeri läbi, siis ta ilmub partnerina, mida saab üles seadistada. Kui see pole nimekirjas, siis tuleb üle vaadata kas tarkvaral, mis tuli seadmega, on üldse sünkroniseerimiseks võimeline.

Windows Mobile seadmed toetavad Sync Centerid, aga nendega sünkroniseerimiseks peab arvutil olema vähemalt Windows Vista(või uuem) ja tuleb kasutada Windows Mobile Devie Centeri tarkvara. Kui ühendate esimest korda seadme arvutiga ja Interneti ühendus on olemas, siis laetakse Windows Mobile Device Center automaatselt alla ning installeeritakse. Peale seadme sünkroniseerimist tulevad kõik sellega seotud teated Sync Centerisse.

Kuidas luua sünkroniseerimis partner

1. Pane seadeldis tööle ja ühenda see arvutiga. Kui tegemist on wireless seadmega, siis tee kindlaks, et wireless ühendus on loodud seadme ja arvuti vahel või ühenda nad USB kaabliga.

2. Ava Sync Center vajutades Start nuppu -> All Programs -> Accessories -> Sync Center

3. Vasakul paneelil klikake Set up new sync partnerships

4. Vali nimekirjast oma seadeldis

5. Tööribalt vajuta Set up nuppu

6. Vali oma seadmed ja ajaplaan selleks, et paika panna kuidas ja millal sa tahad oma seadeldist sünkroniseerida arvutiga

7. Koheseks sünkroniseerimiseks vajuta View sync partnerships, vali oma seadeldis ja tööribalt vajuta Sync

Sünkroniseerimis partnerluse lõpetamine

1. Avage Sync Center vajutades Start nupule -> All Programs -> Accessories -> Sync Center

2. Parem hiireklõps sünkroniseerimis partneril, millega soovite partnerlust lõpetada ja vajutage Delete


Kuidas Sync Center teab milliseid failiversiooni hoida

Sync Center vaatab kas faili on muudetud ja siis kopeerib uuendatud versiooni teise asukohta, et mõlemas kohas oleksid failid sünkroniseeritud. Suurem osadel partnerlustel Sync Center hoiab kõige uuemat faili versiooni ja kirjutab vanemad üle.

Mõnikord Syn Center küsib, et millist versiooni soovite alles hoida. See tavaliselt juhtub siis, kui faili on muudetud mõlemas asukohas peale viimast sünkroniseerimist. Kui see juhtub, siis Sync Center annab teile märku sünkroniseerimis konfliktist, mille peate lahendama, et antud faile edaspidi sünkroniseerida.

Mis on sünkroniseerimise konflikt

Sünkroniseerimise konflikt juhtub kui erinevusi failide vahel, mis on erinevates asukohtades, ei saa kooskõlastada, mis takistab sünkroniseerimise lõpuleviimist. See tavaliselt juhtub, nagu eelpool mainitud, siis, kui faili on muudetud mõlemas kohas peale viimast sünkroniseerimist. See teeb raskeks selle, et aru saada kumb versioon tuleks muutmata jätta ja kumba tuleks uuendada.

Näiteks olete muutnud dokumenti oma arvutis peale eelmist sünkroniseerimist ja teinud teistsugu muudatuse samas failis, aga võrgus, mille seadistasite sünkroniseerimiseks. Selle peale tekkibki konflikt.

Mis erinevus on ühe suunalisel ja kahe suunalisel sünkroniseerimisel

Ühe suunalisel sünkroniseerimisel failid kopeeritakse põhi asukohast kõrvalisse asukohta, aga mitte kunagi ei kopeerita faile tagasi põhi asukohta. Kahe suunalisel sünkroniseerimisel Sync Center kopeerib failid mõlemasse kohta, hoidas faile kahes kohas üksteisega sünkroniseerituna. Suurem osa partnerlusi on kohe seadistatud üht või teistpidi aga mõned lasevad ka valida.

Võite näiteks valida ühesuunalise sünkroniseerimise muusika pleierile, kus annate korralduse Sync Centerile kopeerida uus muusika arvutist mobiilsele seadmele aga mitte kunagi ei kopeeri sealt tagasi arvutisse.

Aga võite ka teha kahesuunalise sünkroniseerimise võrgukausta ja rvuti vahel, kus annate korralduse Sync Centerile kopeerida uus fail ükskõik kummast kohast ta selle leiab ja et ta kirjutaks üle vanema versiooni. See on hea siis kui töötate failidega erinevates kohtades ja tahate alati olla kindlad, et teil on kõige uuemad versioonid failidest.


Milleks seda kõike vaja on

Varem oli paljudel applikatsioonidel ja seadeldistel kaasas oma kasutajaliides andmete sünrkoniserimiseks, mis tekitas mitmeid probleeme kasutajatele:

  • Kasutajaliidest oli raske leida
  • See protsess võis erineda palju, olenevalt siis applikatsioonist või seadelsisest
  • Tsentraalset viisi saada selleks, et millised andmed olid sünkroniseeritud polnud

Sync Center aga on tsentraliseeritud kasutajaliides mis teeb järgmisi ülesandeid:

  • Saab jälgida kõiki sünkroniseeritud applikatsioone
  • Seadistada üles uusi sünkroniseeritud applikatsioone
  • Teha ja valmis seada ajaliselt sünkroniseerimisi
  • Vaadelda sünkroniseerimise tulemusi
  • Tegeleda sünkroniseerimisel tulenevate vigade ja probleemidega