Windows juhend: Kuidas paigaldada rakendusi silent mode-s

From ICO wiki

Windows juhend: Kuidas paigaldada rakendusi silent-modeis.

Mis on „silent-mode“? Silent-mode install on viis, kus sätted seadistatakse ainult üks kord ja seejärel kasutades neid samu seadeid on võimalik seadistada mitmed masinaid korraga ilma et oleks vaja installida seaded igale masinale eraldi. Installatsiooni käigus loeb programm konfiguratsioone .XML failist, mis tuleb teil luua enne installimise algust. Install programm ei näita seadete valikut installi käigus. Silent-mode install toimib nii Windowsi ja ka Unixi süsteemidel.

Siin antud juhised põhinevad eeldusel, et olete juba omandanud vastava installprogrammi kas DVD'lt või mõnelt vastavalt saidilt.

Märkus: Kasuta Package Installerit. Silent-mode paigaldus ei toeta „net“ installerit.

Kasutades Silent-mode paigaldust:

Silent-mode paigaldamise käigus on kaks peamist etappi:

1) Loo silent.xml fail, mis määratleb konfiguratsiooniseaded, tavaliselt sisestatud kasutaja poolt, interaktiivses paigalduses, nagu näiteks graafiline-režiimis või konsooli-režiimis. Näiteks väärtused, Kodu kataloog, toote kataloog ja komponendid paigaldatakse „silent.xml“ faili.


2) Alusta vaikse režiimi paigaldust, kasutades määratletuid väärtusi silent.xml failis.


Olulised kaalutlused Silent-paigalduses:

Kui sa plaanid kasutada vaikse-režiimi paigaldust, pea meeles järgmiseid asjaolusid:

Silent-mode paigaldus nõuab sama palju ajutist kettaruumi ja kasutab sama palju ajutist ketta ruumi kaustade säilitamiseks kui tavaline, standartne installatsioon. Installiprogramm ei hoiata, kui ei ole piisavalt ruumi ajutistes „kataloogides“. Silent-modeis paigalduseks kulub sama palju aega kui tavaliseks paigalduseks.Kui alustate paigaldus kuvatakse hetkeks aken või sõnum, näitamaks või juhtimaks tähelepanu sellele, et installimisega on alustatud. Programm ei kuva ühtegi akent või sõnumit näitamaks, et install on pooleli või edukalt lõpetatud.

Kui koostate silent.xml faili veenduge, et ei tekiks vigu, vastasel juhul võib see põhjustada erroreid ja vale installi. Et aidata teil leida üles vead mis põhjustavad installi mitte töötamist, soovitan luua logi fail enne installeerimise alustamist.

XML määratlus (<? Xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>) peab olema silent.xml faili täiesti alguses üleval. 

Ärge vajutage enterit või ärge lisage vahesid (Space Bar) enne XML määratlust.

Silent.xml faili loomine silent-mode installi jaoks.

Kui installite oma tarkvara kasutab paigaldus programm XML-faili (silent.xml), et teha kindlaks, milliseid paigaldus võimalusi tuleb rakendada. Seega, enne installimise algust tuleb luua silent.xml fail kus määrate kindlasks installi seaded mida programm hakkab installimiseks kasutama.

Märkus: Olge tähelepanelikud, et ei tekiks vigu silent.xml faili loomisel. Vastasel korral ei tööta teie programm korralikult või ei tööta üldse.

Silent.xml faili loomine silent-mode installi

Et kasutada silent.xml faili silent-mode installatsiooni protsessis, järgi neid samme:

Ava toetatud browseris näidis silent.xml fail. 
Näidise leiad siit: http://docs.oracle.com/cd/E13179_01/common/docs103/install/scripts/silent.xml
Salvesta näidis fail nimega silent.xml, samasse kataloogi kus on install programm.
Märkus: XML määratlus (<? Xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>) peab olema faili täiesti alguses kirjas. 

Muuda märksõnade väärtust, et näidata oma konfiguratsiooni seadeid. Näiteks WebLogic Server puhul, muuda väärtusi näidis silent.xml failis, nagu on näidatud tabelis.

Märkus: Te peate jälgima XML juhiseid tähemärkide muutmisel. See tähendab, et te ei saa kasutada sümboleid mis on kasutusel
juba XMLis, nagu  näiteks <,>, [and].

Tabel


BEAHOME - The full path for the home directory of your choice. For more information about the home directory, see Choosing a Home Directory .


WLS_INSTALL_DIR - The full path for the directory where you want to install your WebLogic Server: C:\bea_HOME\wlserver_10.3


WLW_INSTALL_DIR - The full path for the directory where you want to install Workshop: C:\bea_HOME\workshop_10.3.


COMPONENT_PATHS - Specify the components and subcomponents you want to install on your system.For Example: To install WebLogic Server, use the following values:

WebLogic Server/Core Application Server 
WebLogic Server/Administration Console 
WebLogic Server/Configuration Wizard and Upgrade Framework 
WebLogic Server/Web 2.0 HTTP Pub-Sub Server 
WebLogic Server/WebLogic JDBC Drivers 
WebLogic Server/Third Party JDBC Drivers 
WebLogic Server/WebLogic Server Clients 
WebLogic Server/WebLogic Web Server Plugins 
WebLogic Server/UDDI and Xquery Support 
WebLogic Server/Server Examples


To install Workshop use the following values:

Workshop/Workshop for WebLogic

Workshop/Workshop Runtime Framework 
Note:	If you are using the installation program for WebLogic Server, 
you can specify the WebLogic Server components only.

USE_EXTERNAL_ECLIPSE - If the correct version of Eclipse is already installed, this variable is ignored. The default value is false. If Eclipse is not installed, or is an older version, If the value of this variable is true, only the Eclipse plug-ins are installed in the directory indicated by EXTERNAL_ECLIPSE_DIR. If the required dependencies are not installed in the Eclipse directory, the installation fails. If the value of this variable is false, the complete Eclipse is installed in the default location. Note that this location is different from the location for older versions of Eclipse; this ensures that the older versions are not overwritten.


EXTERNAL_ECLIPSE_DIR -The directory where the existing Eclipse instance is installed. If the correct version of Eclipse is already installed, this variable is ignored.


INSTALL_NODE_MANAGER_SERVICE(Windows platforms only): yes to install the WebLogic Server Node Manager as a Windows service. no to skip the installation of the WebLogic Server Node Manager as a Windows service. The default is no. Note: You must have Administrator privileges to install Node Manager as a Windows service.NODEMGR_PORT - The Node Manager listen port. If you do not specify a port number, the installer uses the default port 5556. If the port number is in use, the installer scans for the next available port and assigns it to the Node Manager. Note: The INSTALL_NODE_MANAGER_SERVICE option must be set to yes. At the completion of the installation process, the Node Manager is started using the port specified.


INSTALL_SHORTCUT_IN_ALL_USERS_FOLDER - true, or yes, to create the shortcuts in the All Users folder. The default is true. false, or no, to create the shortcuts in the local users folder. The user performing the installation must have Administrator privileges to install the Start menu shortcuts in the All Users folder. For more information, see Administrator Privileges.


LOCAL_JVMS - This is an optional element using which you can specify the local JDKs to be installed. Enter the full path of the JDKs to be installed, separated by the pipe symbol (‘|’).


BEA_BUNDLED_JVMS - This is an optional element using which you can specify the BEA-supplied JDKs to be installed. Enter the full path of the JDKs to be installed, separated by the pipe symbol (‘|’).


Juhised komponentite valikul

Allpool on juhised täpsustavate COMPONENT_PATHS väärtustega. Kui valite toote komponendi mida soovite paigaldada, installitakse ka täis installis olemas. Näiteks järgmine kanne installib nii WebLogic Serveri ja näited:

<data-value name="COMPONENT_PATHS" value="WebLogic Server" />
Paigaldada mitmest osast, eralda komponentid tühiku klahviga (|). Ärge jätke ruumi enne või pärast tühikut.
<data-value name="COMPONENT_PATHS" value="WebLogic Server" />
Näiteks installida mitu komponenti WebLogic Serverisse, sisesta:
<data-value name="COMPONENT_PATHS" value="WebLogic Server|Workshop" />
Et määrata komponente, peate täpsustama osa / osi kombinatsioon iga sisenemise puhul.

Näiteks paigaldada eri osad WebLogic Serveris ja Workshopis, sisestage järgmine rida failis:

<data-value name = "COMPONENT_PATHS" value = "WebLogic Server / Core Application Server 
||WebLogic Server/Administration Console|Workshop/Workshop for WebLogic" />

Kui sa ei lisa COMPONENT_PATHS andmeväärtust silent.xml faili, siis terve/kogu WebLogicServer ja Workshop installitakse.

Märkus: Installiprogramm teostab ebakorrapäraseid kontrolle, et veenduda kas kõik komponendid toimivad ja on funktsionaalsed, millele teised komponendid toetuvad, et tagada korralik install. Neid on võimalik näha graafilise ja konsooli installimisel. Silent-modeis installitakse kõik vajalik isegi kui toetuvad failid ei ole sisestatud silent.xml skripti.

Exit koodid Silent Mode paigalduses

Silent-modei installi programm genereerib exit koodid mis märgivad installi edukust või ebaõnnestumist.

Tabel Exit koodide kohta


0 Paigaldamine lõpetatud edukalt


-1 Install ebaõnnestus „Fatal Error“


-2 Install ebaõnnestus sisemisel XML on viga


Kui käivitate installi läbi skripti, saate valida kas Exit koode näidatakse konsoolil. Alljärgnev on näide käsufailist, mis näitab Exit Koode konsoolil:

rem Execute the installer in silent mode @echo off server103_win32.exe -mode=silent -silent_xml=C:\downloads\silent.xml -log=C:\logs\products_silent.log

@rem Return an exit code to indicate success or failure of installation set exit_code=%ERRORLEVEL%

@echo. @echo Exitcode=%exit_code% @echo. @echo Exit Code Key @echo --------------- @echo 0=Installation completed successfully @echo -1=Installation failed due to a fatal error @echo -2=Installation failed due to an internal XML parsing error @echo.
Kasutatud kirjandus:

http://docs.oracle.com/cd/E13179_01/common/docs103/install/silent.html

http://unattended.sourceforge.net/installers.php

http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/guide/plugin/developer_guide/silent.html

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa259299(v=sql.80).aspx

NB!Juhend on koostatud võttes näidiseks WebLogicServeri installimise. neid samu käske ja skripte ei ole võimalik kasutada teiste installide puhul. Osa teksti on inglise keeles, kuna eesti keelsed vasted oleks olnud liialt absurdsed.