Windows juhend: Kuidas seadistada mitut kuvarit windows 8's ja erinevad võimlaused

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

Kuna windowsi uusim operatsioonisüsteem on mõelud nii traditsioonilistele arvutitele kui ka puutedundlikutle tahvelseademetle tuleb mitme ekraani kasutamist ette tihemini kui varem. Võrreldes eelkäiaga on windows 8 mitme-ekraani tugi edasi arendnud ja muutunud funktsionaalsemaks. Järgenvas juhendis toon välja, kuidas on võimlik seadsistada oma kuvareid, et saavutada omale sobiv ja efektiivne töökeskond.


Riistvara seadistamine Ekraanide ühendamiseks läheb vaja järgnevaid komponete: • Laua- või sülearvuti, koos sobivate ühenduspesadega • Lisa ekraane • Sobilikke kaableid
Ühendamine:

Veenuduge, et kasutatavatel ekraanidel oleks nii toitejuhe kui ka juhe arvutiga ühendamiseks. Iga lisa ekraani tarvis, mida on plaanis ühendada on vajalik vastav ühenduspesa arvuti küljes. Enam levinud peasd on HDMI, DVI ja VGA tüüpi pesad. Nimetaud pesadtüübid on esitatud järgnevl joonisel.


Antud pesad peavad ühilduma ekraaniga kaasas olevate juhtmetega. Laua arvuti puhul asetsevad pesad tavaliselt arvuti tagaküljel videokaardi küljes. Sülearvuti puhul on ühendused tavaliselt külgede peal.

Ühilduvus probleemide puhul on võimlik muretseda vaheadapterid, mis ühendavad erienvat tüüpi ühendusi. Samuti on võimlik lauaarvuti puhul vahetada või lisada sobivate ühendustega videokaart.


Kui kõik kaablid on ühendatud ja kuvarid on sisse lülitatud peaks windows automaatselt uued kuvarid ära tundma. Samuti peaks windows automaatselt kuvari seadistama.Tööreziimid.

Kõige lihtsam mitme-ekraani seadistamine käib „Second screen“ valikute alt. Leidmine: Windowsiklahv + P Charm menu >Devices > Second screen.

Neli valikut võimldavad järnevid seadistusi: „PC screen only“ – Kasutuses on ainult põhi ekraan ja lisa-ekraani ignoreeritakse. „Duplicate“ – Lisa-ekraan dubleerib põhi ekraanil toimuvat.

 – Lisa-ekraan käitub põhi ekraani laiendusena. Töölaud laieneb kahele ekraanile.   

„Second screen only“ – kasutuses on ainult lisa-ekraan.

"Extend" - Lisa-ekraan käitub põhiekraani laiendusena. Töölaud laieneb kahele ekraanile.


Kuvarite paigutus


Leidmine: Parem klik töölaual> personalize >Display >Ajust resulution Minnes „Screen resulution“ on võimlik täiendavalt seadsitada oma ekraanidele erinevad resulutsioonid. Samuti saab oma ekraanid paigutada, nii et nad vastaksid paigutusele füüsilises maailmas, ehk kas siis üksteise kõrvalem või üksteise peale.

Startmenüü, metro rakendused ja nurgad

Mitmeekraani kasutamisel on võimlik uusi windows 8 nn. „metro-keskonda“ ja startmenüüd kasutada ainult ühel ekraanil korraga. Kõikide ekraanide nurgad on tehtud aktiivseks, seega saab kasutaja ise valida millisel ekraanil ta näiteks startmenüüd kasutada tahab.Tegumiriba(Taskbar)

Üks huvitavatest uuendustest, mida windosws 8 mitme-ekraani toe puhul pakub on tegumiriba erinevad seadistamise võimlused. Tegumiriba menüü leidmiseks parem-kliki tegumiribal ja vali „properties“.


Tegumiriba seadistamsieks on kolm põhivõimlust:


Põhiekraani eelistav võimalus: Kõik lahtiolevad rakendused on kajastatud põhiekraani tegumiribal. Teistel ekraanidel on näidatusd ainult selles ekraanis lahti olevad rakendused. Sobib kasutajatele, kes eelistavad kasutada pigem ühte põhiekraani.

Erinev tegumiriba: Töös olevaid rakendused kuvatakse ainult selle ekraani tegumiribale, kus rakenduse aknad avatud on. Selline valik on sobilik inimsetele, kes oma töös organiseetirutdja soovivad, et iga rakendusel oleks oma kindel koht.


Dulitseeritu tegumiriba: Viimane võimlus kuvab kõiki käimasolevaid rakendusi kõigi kuvarite tegumiribal. Antud võimlus annab kasutajle maksimaalse effektiivusse kursori kasutamises, sest kõiki rakendusi on võimlik valida kõigi ekraanide tegumiribalt.


Lisa väikesed uuendused

Windows 8 puhul ei poolita ekraanide piirid lahti olevaid aknaid, st et aken võib olla nüüd osalieslt ühes ja teises akanas. Taustapiltide valikuid on sauti lisandunud. Kui Wiondows 7 dubleeriti üks taustapilt mõlemale ekraanile siis windows 8 laseb kasutajal kasuttatavatele ekraanidele erinevad taustapildid valida. Samuti on kasutajal võimlik kasutada panoraam taustapilte, mis hõlmavad mitut kuvatrit.

Lisaks on võmilik eri-kuvaritle tööle panna erinevad vahelduvad tausta pildid. Samuti on windows 8 võimeline ise leidam antud kuvari resulutsioonile ja kujule paremini sobivaid taustapilte.
Näited: Järgnevalt on toodud mõned näited, kuidas on võimalik on töökohta mitme-ekraani abil effektiivsemaks muuta.
Viited:

http://www.microsoft.com/athome/organization/twoekraans.aspx#fbid=DUj-Trp8SDU

http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/05/21/enhancing-windows-8-for-multiple-ekraans.aspx

http://www.pcworld.com/article/261504/windows_8_multi_ekraan_tips_and_tricks.html

http://www.winsupersite.com/article/windows8/windows-8-feature-focus-multiekraan-143027

http://www.pcworld.com/article/259794/how_to_set_up_multiple_ekraans_in_windows_8.html