Windows juhend: Windows 8 süsteemis klaviatuuriga otseteede kasutusviisid

From ICO wiki

Sissejuhatus

Tee enda elu lihtsamaks ja kasuta otseteid!

Windows klahvi alt avanevad otseteed

Windows nupp – Toob esile start menüü. Uuesti vajutades viib tagasi eelmisele rakendusele.

Start menüü

Windowsi nupp + C – Sarmiriba (charms) Windows 8 kasutajaliideses kasutusele võetud sarmiriba ilmub ekraanile, kui kasutada klahvikombinatsiooni Windows+C. Sarmiribal on 5 sarmi: Search (Otsi), Share (Jaga), Start, Devices (Seadmed), Settings (Seaded)

WK+C.png

Windowsi nupp + D – Viib töölauale (Desktop).

WK+D.jpg

Windowsi nupp + E – Avab „Minu arvuti” kausta.

WK+E.jpg

Windowsi nupp+ F – Avab failide otsingu.

WK+F.jpg

Windowsi nupp + H – Avab jagatud failide kausta.

WK+H.jpg

Windowsi nupp + I – Avab seaded.

WK+I.jpg

Windowsi nupp + J – Vahetab fookust lõigatud ja suuremate rakenduste vahel.

Windowsi nupp + K – Avab paremal väikese kasti, kust näed milliseid seadmeid jagada saad (nt. ekraan)

WK+K.jpg

Windowsi nupp + L – Lukustab arvuti. Võimalik vahetada kasutajaid, kui on 2 või rohkem kasutajat.

WK+L.jpg

Windowsi nupp + M – Viib kõik rakendused alla ja toob esile töölaua (Desktop)

Windowsi nupp + P – Avab ekraani jagamis funktsioonid.

WK+PP.jpg

Windowsi nupp + Q – Avab rakenduste otsimise.

WK+QQ.jpg

Windowsi nupp + R – Võtab lahti „Run-i”, rakenduse millega saab avad kiirelt näiteks cmd, notepad jne.

WK+RR.jpg

Windowsi nupp + T – Näitab sulle millised kaustad/tabid lahti on.

WK+TT.jpg

Windowsi nupp + U – Viib sind rakendusse, kus saad tööle panna jutustaja, töölaua klaviatuuri jne. („ Ease of Access Center”).

WK+U.jpg

Windowsi nupp + W – Avab otsingu mille abil saad leida sätteid.

WK+W.jpg

Windowsi nupp + „+” (plus) – Avab luubi ja teeb 200% võrra suuremaks (Magnifier).

WK+++.jpg

Windowsi nupp + „-” (miinus)– Teeb väiksemaks, kui kasutad luupi (Magnifier).

WK+-.jpg

Windowsi nupp + „,”(koma) – Saad hetkeks vaadata töölauda või nii kaua, kuni hoiad klahvide kombinatsiooni all.

Windowsi nupp + „.”(punkt) – Viib praeguse rakenduse paremale.

WK+punkt.jpg

Windowsi nupp + Enter – Avab jutustaja (Narrator)

WK+enter.jpg

Windowsi nupp + Tühik – Vahetab klaviatuuri keelt (näiteks Eesti/Inglise/vene).

Windowsi nupp + Tab – Saab vaadata rakendusi.

WK+tab.jpg

Windowsi nupp + Esc – Väljub luubist (Magnifier)

Windowsi nupp + Home – Minimaliseerib rakendused mida parasjagu ei kasuta, ehk viib töölauale (desktop).

Windowsi nupp + PgUp – Viib start ekraan vasakule poole ekraani.

Windowsi nupp + PgDn – Viib start ekraan paremale poole ekraani.

Windowsi nupp + Break – Arvutisüsteemi andmed.

WK+break.jpg

Windowsi nupp + Nool vasakule – Teeb aktiivse rakenduse pooleks vasakule poole .

WK+vasak.jpg

Windowsi nupp + Nool paremale – Teeb aktiivse rakenduse pooleks paremale poole

WK+parem.jpg

Windowsi nupp + Nool ülesse– Teeb aktiivse rakenduse suureks üle ekraani

WK+yles.jpg

Windowsi nupp + Nool alla – Teeb aktiivse rakenduse väiksemaks ( ei vii alla)

Windowsi nupp + F1 – Windowsi keskkonna abi ja kasutajatugi

WK+F1.jpg

CTRL klahvi alt avanevad otseteed

CTRL + hiire rullik ülesse/alla – Suurendab/teeb väiksemaks ( zoom in/out).

CTRL + A – Teeb kõik aktiivseks antud rakenduses.

CTRL + C – Kopeerib aktiivset teksti.

CTRL + E – Võtab lahti otsingu (firefoxis viib google otsingusse).

CTRL + L - Selekteerib brauseris aadressi riba.

CTRL + N – Võtab uue lehe lahti, näiteks Internet Exploreris.

CTRL + V – Asetab kopeeritud teksti.

CTRL + R – Värskendab avatud rakendust (refresh) .

CTRL + T - Teeb uue tabi veebibrauseris.

CTRL + W – Sulgeb lahti oleva rakenduse (näiteks oled kaustas "Minu dokumendid" ja vajutad CTRL +R sulgeb kausta "Minu Dokumendid").

CTRL + X – Lõikab teksti (Cut).

CTRL + Z – Viib sammu võrra tagasi (undo).

CTRL + 1 / 2 / 3 - Valib tab-i.

CTRL + TAB – Tõimib nagu ALT+TAB, aga mugavam kasutada Internet Exploreris Tab-ide vahel liikumiseks.

CTRL + ESC – Avab Start menüü.

ALT klahvi alt avanevad otseteed

ALT - Toob esile peidus oleva menüü riba.

ALT + D - Selekteerib brauseris aadressi riba.

ALT + Enter - Avab faili atribuudid (näiteks oled aktiivne pildi faili peal ja vajutad alt + enter, siis tuleb ette pildi atribuudid)

Alt+enter.jpg

ALT + Tühik(Space) - Otsetee menüü.

ALT + TAB - Võimaldab liikuda kiirelt lahtiste programmide ja kaustade vahel.

Alt+tab.jpg

ALT + Nool vasakule - Viib sind kaustas tagasi. Töötab nagu tagasi minemis nupp.

ALT + Ülesse nool - Viib sind kausta võrra edasi.

ALT + ESC - Saab liikuda lahti olevate kaustade/rakenduste/programmide vahel.

ALT + F4 - Sulgeb lahti oleva programmi/rakenduse/kausta. Kui oled töölaual ja kasutad ALT + F4, siis tuleb ette lukukuva.

Alt+f4.jpg

Kasutatud kirjandus

http://windowsteamblog.com/windows/b/windowsexperience/archive/2012/03/08/getting-around-in-windows-8.aspx

http://www.howtogeek.com/123649/windows-8-rtm-keyboard-shortcuts-super-list/

http://blogs.msdn.com/b/santhoshonline/archive/2012/08/05/windows8-desktop-keyboard-shortcuts.aspx

http://www.pcworld.com/article/251022/windows_8_consumer_preview_keyboard_shortcuts.html

http://www.winbeta.org/guides/comprehensive-list-windows-8-keyboard-shortcuts