X-Ladu

From ICO wiki

Liikmed

 • Marek Kirillov
 • Tiit Tallermaa
 • Rando Laisaar
 • Siim Treilmann

XML

XML ise

Näidisandmetega XML

Stiilifailid

Erinevate meeskonnaliikmete poolt loodud stiilifailid html'i kuvamiseks:

Väljastab kõik toodete kohta käivad andmed tootegruppide kaupa:


Väljastab ainult tooted, mille kohta on kirjutatud kommentaare:


Väljastab kaks tabelit - tooted,mis on laos olemas ja mida pole:


Väljastab tooted tootegruppide kaupa, natuke teisiti kui esimeses variandis, koos kommentaaridega:Skeemifail

Skeemifail


Retsensioon

Retsensioon meeskonna V XML'i kohta.

Klient rakendus

Klientrakendus, mis kasutab (mitte kõiki võimalikke) meie teenuse meetodeid. Võimaldab registreerida kasutajat, logida sisse, määratakse kasutaja roll. Administraatoritel on võimalik hallata kasutajaid (blokeerimine, kustutamine, õiguste muutmine), lisada tooteid, tootegruppe ja jälgida teenuse poolt peetavat logi - mis kasutaja, milla , mida tegi. Tavakasutajatel (kehtib ka admininistraatorite kohta) on võimalik muuta oma andmeid, otsida tooteid, neid lisada ja muuta.

Rakenduse kasutamiseks tuleb see lahti pakkida ja installida. Kuna hetkel on tegemist localhostis jooksva teenusega, tuleb rakenduse kasutamiseks täida ka teenuse osas kirjeldatud punktid.

Kasutamiseks tuleb luua uus kasutaja "registreeri" vormi kaudu. Administraatori õiguste kasutamiseks tuleb loodud kasutajal muuta MS SQL Management Studios väli admin "true" peale.

Release

Teenus

Teenus on mõelded ühe konkreetse ettevõtte erinevate laudude ühendamiseks ja ühendatud ladude haldamiseks. Solution

Kuna teenuse andmebaasi osa sai tehtud enne kui jõudsime täpsemalt tutvuda Entity Freameworkiga siis tegime andmebaasi osa nii nagu C# see tehtud sai (Praegu oskaks ka EF ümnber teha aga aega pole.) Seetõttu tuleb enne teenuse käivitamist võtta Solutionist projekt XLaduLibrary ja seal seest leida Andmebaas/XLaduDB.sql ja käivitada see oma SQL Management Studios. Seejärele (kui on soovi kasutada rakendust adminnina) tuleb luua läbi SQL Management Studio üks adminni õigustega kasutaja. Kui kasutaja loodud tuleb teha parem klikk XLaduTeenuse peale ja valida Debug -> Start New Instance, mis käivitab teenuse Teie localhostis. Seejärel võib installida või avada klientrakendus ja proovida seda kasutada.

Ajapuuduse tõttu jäi tegemata tegemata teenuse enda krupto meetod (proovisime aga saime internal erroreid) ning teenuse päringute piiramine. Endpointe sai konfigureeritud niipalju, et tõstsime läbilaskvate piirangute arvu, sest muidu tekkis probleeme kasutajate üle logi pidamisega (palju andmeid.)

Meie teenuse poolt pakutavad meetodid:

 • lisaLogisse - Võimaldab lisada logisse tegevuse ja kasutaja id.
 • annaToodetootegrupijargi - Võimaldab pärida tooteid vastavalt tootegrupi järgi. Sisendiks on tootegrupi id ja väljundiks on list toodetest,

mis kuuluvad vastava id-ga tootegruppi.

 • muudaTootegrupp - Võimaldab muuta juba andmebaasis eksisteerivat tootegruppi. Võetakse vastav tootegrupi id ning muudetakse nimi ja täpsustus või kustutatakse tootegrupp.
 • annaToodeNimeJargi - Võimaldab pärida tooted toote nime järgi. Otsimise jäigus tekitatakse list toodetest, mille nimi sisaldab otsitavat märksõna.
 • annaToodeAjaJargi - Võimaldab üärida tooteid toodete lisamise aja vahemikus. Sisendiks võetakse kuupäeva algus ja lõpp ning väljastatakse tooted, mis jäävad vastavasse ajavahemikku.
 • annaToodeKoguseJargi - Võimaldab pärida tooted koguse järgi. Sisendiks võetakse toote kogus ja väljastatakse list toodetest koguste järgi.
 • annaToodeTootjaJargi - Võimaldab pärida tooted tootja järgi. Sisendiks võetakse tootja nimi, mille järgi otsitakse ning seejärel väljastatakse list vastavalt toojate

tähestikulises järjekorras.

 • lisaToode - Võimaldab lisada tooteid.
 • lisaKommentaar - Võimaldab lisada kommentaare tootele.
 • annaKasutajad - Võimaldab pärida kogu kasutajate list.
 • annaLogiSisuJargi - Võimaldab pärida logi andmed sisu järgi. Sisendiks võetakse logi sisu ja väljastatakse logi vastavas sisu tähestikulises järjekorras.
 • annaLogiAjaJargi - Võimaldab pärida logi andmed kindlas ajavahemikus.

Sisendiks võetakse vastav algus ja lõppkuupäev ning väljastakse vastavas ajavahemikus tekitatud logi andmed.'

 • annaLogiKasutajaIdJargi - Võimaldab pärida logi kasutaja id järjekorras. Sisendiks võetakse kasutaja id ja väljastatakse logi list vastavalt id järjekorras.
 • annaLogi - Võimaldab pärida kogu logi andmed.
 • kustutaTootegrupp - Võimaldab kustutada tootegruppi. Sisendiks võetakse vastav tootegrupi id ja kustutatakse see tootegrupp.
 • muudaTooteKogust - Võimaldab muuta toote kogust. Sisendiks võetakse toote id, mida tahetakse muuta ja teiseks sisendiks paljuMuuta, mis väljastab tootele uue koguse.
 • muudaKasutajat - Võimaldab muuta kasutajat. Võetakse vastavad ühe kasutja andmed ja muudetakse neid.
 • kustutaKasutaja - võimaldab kustutada kasutajat.
 • lisaOigus - Võimaldab lisada kasutajatele vastavad õiguse - admin või tavakasutaja õigused.
 • kustutaToode - võimaldab kustutada konkreetset toodet. Kaasa antakse toote id, mille põhjal antud toode kustutatakse.
 • muudaToode - Võimaldab muuta toodet. Kaasa antakse toote ning tema andmed, mida on võimalik muuta.
 • lisaTootegrupp - Võimaldab lisada tootegruppi. Sisendiks antakse nimi, millest saab uus tootegrupi nimi ning täpsustus, kuhu antakse kaasa tootegrupi täpsustus.
 • annaKommentaaridKoguarv - Võimaldab pärida kommentaaride koguarvu.
 • annaKasutajateKoguarv - Võimaldab pärida kogu kasutajate arvu.
 • looKasutaja - võimaldab luua uue tavakasutja. Kaasa antakse sisend loodavkasutja, mille põhjal tehakse uus kasutaja andmetega.
 • muudaKommentaar - võimaldab muuta olemasolevat kommentaari. Sisendiks antakse kaasa kommentaari id ja muudetakse vastava kommentaari id-ga sisu.
 • kustutaKommentaar - võimaldab kustutada konkreetsele tootele lisatud kommentaari. Sisendiks võetakse kaasa vastava kommentaari id ja selle põhjal kustutatakse see kommentaar.
 • annaToodeteKoguarv - võimaldav pärida toodete koguarvu.
 • annaTootegruppideKoguarv - võimaldab pärida tootegruppide koguarvu.
 • blokeeriKuni - blokeerib kasutaja mingi ajani. Sisendiks võetakse kaasa kasutaja id ja blokeerikuni, mis on aeg, kaua blokeerin kestab.
 • annaTooteGrupp - võimaldab pärida tootegruppe
 • annaKommenraaridKasutajaJargi - võimaldab pärida kommentaare kasutaja järgi. Kaasa antakse kasutajanimi ja väljastatakse vastav list kommentaaridest kasutajanime järjekorras.
 • annaKommentaaridTooteJargi - võimaldab pärida kommentaare toote järgi. Kaasa antakse tooteId ning väljastatakse uus list kommentaaridest toodete tähestikulises järjekorras.
 • kaotaOigus - kaotab kasutaja adminiõigused. Sisendiks kaasa antakse kasutaja id ja muudetakse vastava id-ga kasutaja õigused.
 • tuvastaKasutaja - Kontrollib, kas vastava kasutajanimega ja parooliga andmed on andmebaasis olemas.

Logi

Meeskond sai moodustatud suhteliselt semestri alguses.

 • 10.03.2013 - Idee
 • 19.03.2013 - XML,XSD,XSLT failid
 • 21.03.2013 - Wiki leht
 • 21.03.2013 - XML,XSD,XSLT failid wikisse
 • 30.03.2013 - Retsensioon XML'i kohta
 • 19.04.2013 - Äriloogika, Andmebaas ja mudelid
 • 20.04.2013 - Konstruktorid ja meetodid ning teenuse testimine(edukas)
 • ...- 10.05.2013 - Teenuse viimistlemine ja Klientrakenduse vaated ja pooled funktsionaalsused
 • 23.05.2013 - Klientrakendus valmis. Teenusele tuleb juurde teha omapoolne autentimine ja logi. Teenuse meetodid wikisse.
 • 26.05.2013 - Kõik failid wikist kättesaadavad. Teenus ja klientrakendus on valmis ja töökorras (väikeste puudujääkidega)