XML-i töö retsensioon meeskonnale Backbone

From ICO wiki

Meeskonna "Backbone" xml-i koostamise teemaks on kaupaude/ostude nimekiri. Üldjoontes vastab töö ju kenasti nõuetele. Lisaks XML failile on juures olemas ka nõutud XML skeemifail ning kaks, ehk nõutud kogus, XSLT-d. Viimased kaks on üsna loogilise sisuga tehtud ning kui meeskond kasutab seda sama teemat ka kodutöö järgmistes osades, siis suure tõenäosusega võivad leida need ka hilisema rakenduse.

Natuke küsitavust tekitas XML failis rohke CDATA kasutamine. Kas samu kaupade nimesid, mida antud juhul on CDATA sisse kirjutatud, ei võiks (loetavuse huvides) ehk lihtsalt id kõrval nimena või millegi analoogsena kasutada. Kuid ilmselt on see ka otsapidi maitseasi ning antud tlöö raames ei saa ei vea (ega ka boonusena) seda vaadelda.

Seega kokkuvõttes võib öelda, et kõik vajalik on olemas ning arusaadav. Tubli töö!