XML dokumentide parsija

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Skripti kirjeldus

Kasutajalt küsitakse esimeseks sisendiks XML dokumendi nimi või "*", juhul kui soovitakse kõikki kaustas olevaid XML dokumente töödelda. Seejärel kontrollitakse, et sisendiks antud dokumendi laiend oleks õige või pannakse massiivi kõikide kaustas olevate XML dokumentide nimed. Seejärel võetakse massiivist ükshaaval XML dokumendi nimed ning parsitakse, st võetakse XML dokumendist DataFile elementide vahel base64 kood, mis dekodeeritakse ning salvestatakse DataFile atribuutdi Filename järgi. Luuakse kaust/kaustad, hakatakse parsima, pärast vaadatakse mitu faili on kaustas ning kausta suurus

Skript

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# Impordime vajalikud teegid
import os
import sys
import glob
import time
import base64
import xml.dom.minidom
from xml.dom.minidom import parse

# Loome vajalikud muutujad/massiivid
XMLDocument=""
XMLDocuments=list()

# Küsime kasutajalt faili nime või * juhul kui ta soovib töödelda kõikki kaustas olevaid faile
while (not os.path.exists(XMLDocument)):
  XMLDocument = raw_input("Sisesta XML dokumendi nimi või * juhul kui soovid töödelda kõikki kaustas olevaid XML dokumente: ")
  # Kui kasutaja sisestas "*" siis salvestatakse kõik samas kaustas olevate XML dokumentide nimed massiivi ning kaktestatakse while tsükkel
  if XMLDocument == "*":
    print "Kasutaja sisestas *"
    for files in glob.glob("*.xml"):
      XMLDocuments.append(files)
    break
  # Kontrollime, kas kasutaja sisestatud dokumendi nime laiend on ".xml"
  elif XMLDocument[-4:] != ".xml":
    print "Vale laiendiga nimi!"
  # Kui eelmistest kadalippidest läbitud kontrollime üle, kas dokument on olemas, et kuvada vastava sisuline teade
  elif not os.path.exists(XMLDocument):
    print "Faili ei eksisteeri!"
  # Juhul kui kasutaja sisestab ühe dokumendi lisame massiivi
  else:
    XMLDocuments.append(XMLDocument)

# Kõik massiivis olevad dokumendid töötleme läbi
for XMLDocumentName in XMLDocuments:
  print "Dokumendi", XMLDocumentName, "töötlemine"
  
  # Avame dokumendi
  XMLDocument = open(XMLDocumentName)
  # Loome dokumendi failidele kausta nimetuse
  dataFilesDir = XMLDocumentName[:-4]
  
  # Kontrollime, kas kaust on olemas, kui ei ole siis loome
  if not os.path.isdir(dataFilesDir):
    os.mkdir(dataFilesDir)
  
  # Käivitame kella, ehk anname muutujale hetke kellaaja
  seconds = time.time()
  # XML dokumendi parsimine
  XMLParsed = parse(XMLDocument)
  
  # Alustame failide salvestamisega dokumendist, kuvame infot kasutajale
  print "Dokumendi", XMLDocumentName, "failid salvestatakse kausta:", dataFilesDir
  # Iga DataFile elemendi kohta käivitatakse järgnev protsess
  for node in XMLParsed.getElementsByTagName("DataFile"):
    # Dokumendi faili nimeks anname elemendi atribuudi, mis tähistab faili nime
    dataFileName = node.getAttribute("Filename")
    # Võtame elemendi väärtusest base64 kodeeritud andmed
    dataFileData = node.childNodes[0].nodeValue
    # Valmistame ette faili täispika asukoha koos nimega
    dataFileDir = os.path.join(dataFilesDir,dataFileName)
    # Avame faili, luuakse uus fail
    fileObj = open(dataFileDir, "w")
    # Salvestame faili base64 dekodeeritud andmed
    fileObj.write(base64.b64decode(dataFileData))
    # Fail suletakse
    fileObj.close()
    #Trükime välja faili nime ja suuruse
    dataFileSize = os.path.getsize(dataFileDir)
    print dataFileName, "%0.3f KB" % float(dataFileSize/1024.0)
  
  # Loome/taasväärtustame muutujad
  dataFilesSize=0
  dataFilesCount=0
  folder_size = 0
  # Iga faili kohta kaustas toimub järgnev tegevus
  for (path, dirs, files) in os.walk(dataFilesDir):
    for file in files:
      # Tuletame faili täispika nime jälle
      dataFileName = os.path.join(path, file)
      # Liidame failide kogumahule faili mahu
      dataFilesSize += os.path.getsize(dataFileName)
      # Liidame faili loendurile ühe juurd
      dataFilesCount+=1
  # Trükime välja mitu faili kokku dokumendist kättesaadis ning kogumaht
  print "Kokku",dataFilesCount,"faili mahuga %0.3f KB" % float(dataFilesSize/1024.0)
  # Näitame kaua kulus töötlemisele aega, lõpp lahutatud algus=stopper
  seconds = time.time() - seconds
  print "XML faili töötluseks kulus %.3f sekundit" % seconds

Autor

--Marko Valing, AK31(2010) 10:42, 28 January 2011 (EET)