Zabbix

From ICO wiki

Autor

Robin Lõo

Zabbixist

Zabbix on monitoorimise tarkvara, millega saab jälgida arvuti protsesse, jõudlust, kõvaketta mahtu jne. Häirete korral on võimalik saata välja teateid e-mailile, smsile ning käivitada scripte, mis näiteks hangunud protsessi taaskäivitaksid.

Zabbix koosneb kahest osast, serverist ning agendist (kliendist). Kliendid peavad olema paigaldatud igal monitooritaval masinal.

Vajalik

Linux ning mysql-server.

Eeldused

Läheme ruuduks.

 sudo -i 

Paigaldame mysql-serveri ja mysql-kliendi.

 apt-get install mysql-server mysql-client 

Paigalduse ajal luuake ruudule parool, sisesta soovitav parool kaks korda.

Paigaldamine

Paigaldame ühe käsuga agendi, serveri ning veebiinterfeisi.

 apt-get install zabbix-agent zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php 

Paigaldamise ajal küsitakse mõned küsimused


Database type: <-- mysql

Password of your database's administrative user: <-- yourrootsqlpassword (eelmises punktis valitud parool)

MySQL application password for zabbix-server-mysql: <-- zabbixsqlpassword (veel ühe uue mysqli kasutaja parool)

Password confirmation: <-- zabbixsqlpassword

Configure database for zabbix-server-mysql with dbconfig-common? <-- Yes


Pärast installi peaks olema loodud uus kasutaja zabbix ning mysqli tabel zabbix, mis on ka automaatselt täidetud.

Seadistamine

Et Zabbix ka pärast rebooti käivituks tuleb teha mõned muudatused konfi failides ning luua üks uus kataloog

Loome kataloogi /var/local/zabbix

 mkdir /var/local/zabbix 

Anname kasutajale zabbix õigused

 chown /var/local/zabbix 


Muudame agendi confi faili


 nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf 


Leiame rea: PiDFile=/var/run/zabbix-agent/zabbix_agentd.pid

Asendame reaga: PiDFile=/var/local/zabbix/zabbix_agentd.pid


Muudame serveri confi faili


 nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf 


Leiame rea: PiDFile=/var/run/zabbix-server/zabbix_server.pid

Asendame reaga: PiDFile=/var/local/zabbix/zabbix_server.pid


Muudame agendi stardi skripti


 nano /etc/init.d/zabbix-agent 


Leiame rea: PID=/var/run/zabbix-agent/$NAME.pid

Asendame reaga: PID=/var/local/zabbix/$NAME.pid


Muudame serveri stardi skripti


 nano /etc/init.d/zabbix-server 


Leiame rea: PID=/var/run/zabbix-server/$NAME.pid

Asendame reaga: PID=/var/local/zabbix/$NAME.pid


Restardime masina veendumaks, et vigu ei tekkinud

Pärast restarti veendume kas protsessid töötavad

 ps -ef | grep zabbix

Peaksid nägema pikka nimekirja zabbix-agentitest ja zabbix-serveritest.


Muudame agendi confi faili


 nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf 

Asendame

Server=localhost

Server=127.0.0.1 või sinu masina ip


Veebi interfeiss.

Monitooringu valikuid saame teha läbi veebibrauseri.

http://sinuip/zabbix

Kasutaja: Admin

Parool: zabbix

Administration > Users - kasutajate paroolid ning emailid.

Administration > Media Types - e-maili serveri seadistamine.

Configuration > Hosts - jälgitavate masinate lisamine.

Configuration > Triggers - jälgitavate parameetrite seadistamine.

Configuration > Actions - Eventide seadistamine.

P.S. E-maili alertide saatmiseks peab olema installeeritud ja seadistatud SMTP tarkvara. nt Postfix.

Logid

Agendi log

/var/log/zabbix-agent/zabbix_agentd.log

Serveri log

/var/log/zabbix-server/zabbix_server.log

Varundamine

Agendi ja serveri konfi failid


/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

/etc/zabbix/zabbix_server.conf